Osakasryhmän ehdotus Wärtsilän hallituksen kokoonpanoksi ja tilintarkastajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 4 maaliskuuta 2003 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 37% kaikista Wärtsilä Oyj:n äänistä, ehdottavat 12. maaliskuuta 2003 kokoontuvalle Wärtsilä Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallituksen jäseniksi valitaan vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Paavo Pitkänen. Heiltä on saatu suostumus tehtävään.

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, joka on suostunut tehtävään.

Yhtiöjärjestyksen 5.pykälän mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Edellä mainitut ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi hallitukseen he valitsisivat hallituksen puheenjohtajaksi merenkulkuneuvos Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Göran J. Ehrnroothin.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen, Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen, Tiedotusjohtaja