Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 3 elokuuta 2007 at 10.45 UTC+2

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 14.6. – 25.7.2007 välisenä aikana on vaihdettu 3.366 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 5.049 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 17.671,50 euroa.

Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 335.326.999,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.807.714 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 72.228.127 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella merkitty yhteensä 3.257.097 osaketta, joka vastaa 3,5% koko osakekannasta. Merkitsemättä on 192.903 osaketta, joka vastaa 0,2% koko osakekannasta.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                            Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

 

www.wartsila.com