Wärtsilä muuntaa ecuadorilaisen öljyvoimalaitoksen kaasukäyttöiseksi - kehittää hiilirahoitusprojektia yhdessä asiakkaan kanssa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 3 kesäkuuta 2010 at 09.00 UTC+2

Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen Ecuadorissa sijaitsevan Eden Yuturi - Block 15 -voimalaitoksen muuntamisesta raakaöljykäyttöisestä oheiskaasukäyttöiseksi. Projektin tavoitteena on laitoksen ympäristövaikutusten vähentäminen sekä saatavilla olevan oheiskaasun hyödyntäminen energiantuotannossa. Wärtsilä osallistuu yhdessä asiakkaan kanssa projektin kehittämiseen hiilirahoitushankkeeksi YK:n Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeen (Clean Development Mechanism, CDM) mukaisesti. Lisäksi Wärtsilä on sopinut asiakkaan kanssa kaksivuotisesta käyttö-, konsultointi- ja hallinnointisopimuksesta (OA&M).

Projektin on tilannut valtion omistama öljy-yhtiö PETROAMAZONAS EP, joka on vahvasti sitoutunut Ecuadorin hallituksen tavoitteisiin kestävän kehityksen edistämiseksi ympäristöasioissa. Vuonna 2002 valmistunut voimalaitos, jossa on neljä Wärtsilän moottoria, tuottaa sähköä Eden Yuturin öljykentälle ja muille lähistöllä sijaitseville öljykentille. 

Voimalaitoksen muuntaminen raakaöljykäyttöisestä kaasukäyttöiseksi mahdollistaa raakaöljytuotannon sivutuotteena syntyvän oheiskaasun hyödyntämisen. Wärtsilän monipolttoaineteknologian ansiosta oheiskaasua voidaan käyttää polttoaineena sähköntuotannossa sen sijaan, että kaasu hävitetään polttamalla. Ainutlaatuisen polttoainejoustavuuden ansiosta moottoreissa voidaan käyttää mitä tahansa nestemäisen polttoaineen ja oheiskaasun yhdistelmää. Tämä on tärkeää öljy- ja kaasuyhtiöille, jotka toimivat olosuhteissa, joissa oheiskaasun määrät ja koostumus vaihtelevat jatkuvasti. Oheiskaasun joustava hyödyntäminen mahdollistaa energiantuotannon maksimoinnin ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen.

Raakaöljyn tuotannossa maanpintaan nousee myös oheiskaasua, joka yleensä päästetään ilmaan tai poltetaan hyödyntämisen sijasta. Maailmanpankki on arvioinut, että eri puolella maailmaa poltetaan tai päästetään ilmaan vuosittain noin 150 miljardia kuutiometriä kaasua, mikä tuottaa noin 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tämä vastaa 30 prosenttia Euroopan unionin kaasunkulutuksesta.

Hakemus rekisteröinnistä CDM-hankkeeksi

Öljykentiltä purkautuvien oheiskaasujen polton välttäminen on yksi YK:n Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeen (CDM) kategorioista. Wärtsilä ja PETROAMAZONAS EP kehittävät yhdessä projektia ja hakevat sen rekisteröintiä CDM-hankkeeksi. Voimalaitoksen muuntamisprojektin lisäksi Wärtsilä neuvoo PETROAMAZONAS EP:tä CER-päästöyksiköihin (Certified Emission Reductions, CER) liittyvässä kehitys- ja myyntiprosessissa. Tavoitteena on projektin rahoittaminen CER-päästöyksiköistä saaduilla tuloilla. Jos YK hyväksyy projektin, siitä tulee Etelä-Amerikan ensimmäinen öljykenttien oheiskaasun hyödyntämiseen liittyvä projekti, joka on rekisteröity YK:n Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeen mukaisesti. Wärtsilä ja PETROAMAZONAS EP ovat tehneet yhteistyötä jo useita vuosia, ja nämä hankkeet vahvistavat sitä edelleen.

”PETROAMAZONAS EP on öljyntuottaja, joka noudattaa tiukkoja ympäristösäädöksiä. Mahdollisuus hyödyntää Wärtsilän edistyksellistä teknologiaa öljykentän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vahvistaa entisestään asiakkaan sitoutumista kestävään kehitykseen. Tärkeä osa yhteistyötä on Wärtsilän kyky tukea asiakasta projektin kehittämisessä YK:n Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeen mukaisesti”, toteaa Tomas Hakala, johtaja, Services, Americas.

Lisätietoja:
Tomas Hakala
Johtaja, Services, Americas
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +55 21 3878 8900
tomas.hakala@wartsila.com

Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5630
markus.pietikainen@wartsila.com

Mediayhteyshenkilö:
Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com