Stefan Damlin nimitetty Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 3 toukokuuta 2012 at 16.30 UTC+2

KTM Stefan Damlin (44) on nimitetty Wärtsilä Finland Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2012 alkaen. Damlin, joka on toiminut talous- ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Wärtsilässä vuodesta 1991, vastaa myös jatkossa Wärtsilä Industrial Operations (WIO) -yksikön liiketoiminnan kehityksestä ja on sen johtoryhmän jäsen. WIO-yksikköön kuuluvat tuotanto ja tuotekehitys. Damlin raportoi Wärtsilä Industrial Operations -yksikön johtajalle Lars Hellbergille.

Damlin seuraa tehtävässä DI Juha Kytölää (47), joka samasta päivästä lähtien siirtyy vastaamaan Wärtsilä Ship Power -liiketoimintayksikön ympäristötoimialasta, kun sen nykyinen johtaja Joe Oatley jättää tehtävänsä. Kytölän sijaintipaikka on Poole, Englanti, ja hän raportoi Wärtsilä Ship Power -liiketoiminnan johtajalle Jaakko Eskolalle.

Lisätietoja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
atte.palomaki@wartsila.com
Puh. 040 5476390

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com
 
Juha Kytölän kuva

Stefan Damlinin kuva