Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 3 maaliskuuta 2016 at 17.20 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 3.3.2016 puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Sune Carlssonin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Markus Rauramo, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Risto Murto

Nimitysvaliokunta:
Mikael Lilius, puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh
Tom Johnstone
Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta:
Mikael Lilius, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Tom Johnstone

Wärtsilä Oyj Abp

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
ja lakiasiat