Wärtsilälle ensimmäinen lämpö- ja sähkövoimalatilaus Valko-Venäjältä

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 2 lokakuuta 2007 at 11.00 UTC+2

Wärtsilä on saanut heinäkuussa ensimmäisen voimalaitoslaitteiston tilauksen Valko-Venäjältä. Teholtaan 17,5 MWe:n suuruinen kaasuvoimalaitoksen laitetoimitus toimitetaan Valko-Venäjän valtion omistamalle Bellesbumprom-metsäteollisuusyhtymälle. Yhdistetty lämpö- ja sähkölaitos (Combined Heat and Power Plant eli CHP) rakennetaan uuden paperitehtaan yhteyteen Shklovin kaupunkiin 300 kilometriä Minskistä.

Wärtsilä toimittaa kaksi kaasumoottoria laitteistoineen sekä kaksi lämmön talteenottokattilaa. Moottorit tuottavat sähköä ja käyttävät energianlähteenään maakaasua. Syntyvien pakokaasujen lämpöenergia otetaan talteen hukkalämpökattiloihin. Voimalaitos toimitetaan kesällä 2008.

Voimalaitoksen tuottama sähkö ja höyry tulevat Shklovin paperitehtaan käyttöön. Uuden paperitehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 40.000 tonnia sanomalehtipaperia ja päällystettyä hienopaperia.

”Tämä sopimus on vahvistus siitä, että Valko-Venäjä on sitoutunut tehostamaan energiantuotantoaan ottamalla käyttöön kaasumoottoreita, joiden hyötysuhde on erinomainen”, toteaa Wärtsilä Power Plantsin Itä-Euroopan aluejohtaja Harry Lindroos. ”Wärtsilälle tämä on ensimmäinen tilaus Valko-Venäjältä ja on siten tärkeä oven avaus uusille Itä-Euroopan markkinoille”, Lindroos lisää.

Puunjalostus-, sellu- ja paperiteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden aloista Valko-Venäjällä. Ala työllistää noin 90.000 ihmistä. Maan pinta-alasta noin 40 prosenttia on metsää.

Lisätietoja:
Harry Lindroos, Wärtsilä Power Plants, aluejohtaja, puh. 010 709 5666.

www.wartsila.com