Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset 2 huhtikuuta 2020 at 09.45 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus on alittanut 5%:n liputusrajan 31.3.2020. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,30%, ja sen kokonaisomistus on 4,82%.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4,30% 0,52% 4,82% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
4,85% 0,25% 5,11%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 25.459.118 4,30%
YHTEENSÄ A 25.459.118 4,30%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 2.992.484 0,50%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 117.988 0,01%
YHTEENSÄ B 3.110.472 0,52%
 

Kari Hietanen                                                    Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat            Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi