Wärtsilä vahvistaa sitoutumistaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan sijoittamalla lisää Soletair Poweriin

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 2 maaliskuuta 2021 at 09.00 UTC+2
  • Additional 1 MEUR investment by Wärtsilä enables Soletair Power to further its global sales efforts and to scale up the manufacturing of its CO2 capture solution for building ventilation ©Soletair Power

Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt miljoonan euron lisäsijoituksen suomalaiseen Soletair Power Oy:öön. Sijoitus on jatkoa aiemmalle 500 000 euron investoinnille, jonka Wärtsilä teki yhtiöön vuonna 2019. Soletair Power on kehittänyt ainutlaatuisen teknologiaratkaisun, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta hiilidioksidista (CO2), joka otetaan talteen rakennuksiin tulevasta ilmasta.

Wärtsilän uuden sijoituksen avulla Soletair Powerin on mahdollista laajentaa kehittämänsä hiilidioksidin talteenottoratkaisun tuotantoa ja tehostaa myyntiä maailmanlaajuisesti. Sijoitus vahvistaa Wärtsilän asemaa hiilidioksidin talteenoton ja hiilidioksidin hyödyntämisen kärjessä. Synteettisten uusiutuvien polttoaineiden tuottamisen lisäksi ilmasta talteenotettua hiilidioksidia voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin ja teollisuussovelluksiin, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Soletair Powerin rakennuksiin integroitava teknologia on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Tämä avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hiilidioksidin talteenotto parantaa sisäilmaa, joten erityisesti koulut ja työpaikat ovat kohteita, joissa teknologiaa voidaan hyödyntää. Ratkaisu myös muuttaa rakennukset hiilinieluiksi mikä edistää kaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi. Soletair Powerin teknologia edustaa uutta aikakautta kierrätystaloudessa hiilen uusiokäytön muodossa.

”Wärtsilä ja Soletair Power ovat molemmat sitoutuneet luomaan kestävämpää tulevaisuutta teknologisen kehityksen avulla. Yhteistyö Wärtsilän kanssa on ollut hyvin hedelmällistä ja yhtiö on tukenut  kehitystyötämme enemmän kuin tyypillinen sijoittajarooli edellyttäisi. Tämä viimeisin Wärtsilän investointi on tärkeä, koska sen avulla voimme vastata kasvavaan kustannustehokkaiden ja hiilineutraalien ratkaisujen kysyntään”, sanoo Petri Laakso, Soletair Powerin toimitusjohtaja.

”Yksi Wärtsilän Smart Energy -vision tukipilari on tehdä yhteistyötä strategisten partnereiden kanssa. Tällaisia ovat huipputeknologiayhtiöt, tutkimuslaitokset ja start-upit, joiden kanssa on mahdollista nopeuttaa innovaatiota ja edistää uusien mielenkiintoisten ratkaisujen kaupallistamista. Tukemalla uusia liiketoimintoja, jotka voivat edistää hiilineutraaliutta, vahvistamme sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja muutokseen kohti tulevaisuutta, jossa käytetään 100% uusiutuvaa energiaa. Soletair Power on jo osoittanut kuinka talteenotettu hiilidioksidi voidaan muuttaa synteettiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi. Monia mielenkiintoisia sovelluksia on kehitteillä talteenotetun hiilidioksidin käyttöön eri teollisuudenaloilla”, sanoo Wärtsilä Energyn uusien liiketoimintojen johtaja Matti Rautkivi.

Wärtsilä on teknologiajohtaja hiilineutraaliutta edistävien energia- ja merenkulkualan laitteistojen ja ratkaisujen kehittämisessä. Vuonna 2020 Wärtsilä kehitti yhdessä Soletair Powerin ja synteettisiin polttoaineteknologioihin erikoistuneen suomalaisen Q Power Oy:n kanssa ensimmäisen esittely-yksikön, joka tuottaa synteettistä metaania ilmasta talteenotetusta hiilidioksidista.

Lue lisää:

Power-to-X and future fuels (englanniksi)
Lehdistötiedote:
Pääministeri Sanna Marin tutustui Wärtsilän johdolla Soletair Powerissa Power-to-X –teknologiaa  

Video Matti Rautkivi, Wärtsilä, and Ari Piispanen, Soletair Power (englanniksi)
Artikkeli: The next-gen office: Powered by science (englanniksi)

Lisätietoja:

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy
Puh: 0400 793 827

mirja-maija.santala@wartsila.com    

Kuva: Wärtsilän miljoonan euron lisäsijoituksen avulla Soletair Powerin on mahdollista laajentaa rakennusten ilmanvaihtoon kytkettävän hiilidioksidin talteenottoratkaisun tuotantoa © Soletair Power

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja ja energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy
 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com