Yt-neuvottelut saatettu päätökseen - Wärtsilän Turun tehtaan moottorituotanto lopetetaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 2 maaliskuuta 2004 at 16.00 UTC+2

Yt-neuvottelut on saatettu päätökseen Wärtsilän Turun tehtaalla. Neuvotteluissa käytiin läpi eri vaihtoehtoja moottorivalmistuksen ylikapasiteetin vähentämiseksi. Yt-neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen irtisanottaville tarjottavasta tukiohjelmasta. Turun tehtaalta irtisanotaan 425 henkilöä ja 23 henkilölle tarjotaan uutta työtä. Päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen yhtiö on tänään päättänyt lopettaa tuotannon Turun tehtaalla ja siirtää huoltoverstaan Vaasaan, koska se on eri vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisin ratkaisu yhtiön tulevaisuuden toimintakyvyn kannalta.

Yt-neuvotteluissa on henkilöstön kanssa sovittu tukiohjelmasta. Tehtaalle sijoitetaan neuvontapalvelu, joka auttaa uuden työn hankinnassa ja oman yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Työsuhteen päättymishetkellä 45-55–vuotiaille järjestetään erityistukitoimia. Noin 135 henkilöllä on mahdollisuus päästä ikänsä puolesta työttömyyseläkejärjestelyn piiriin. Valmistusohjelman loppuunsaattamiseksi ajallaan ja täydellisenä henkilöstölle maksetaan ylimääräinen tuotantopalkkio.

Huoltoverstas, jonka toiminta liittyy olennaisesti tuotantoon, siirtyy Runsoriin Vaasaan, jonne verstaan henkilöstöllä on mahdollisuus siirtyä.

Sovittu tuotanto-ohjelma valmistetaan loppuun ja tuotanto päättyy tämän vuoden loppuun mennessä.

Turun tehdas muuttuu huoltoyksiköksi. Huoltotoiminnan lisäksi Turussa jatkaa edelleen Ship Power  -yksikkö, Wärtsilä 46 -moottorin tuotetuki ja eräät muut tukitoiminnot. Yhteensä Turun yksikössä työskentelee jatkossa hieman yli 200 henkilöä.

Lisätietoja:
Sven Bertlin
Varatoimitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 7544 361
Sähköposti sven.bertlin@wartsila.com