Wärtsilän tilauskertymä jatkoi kasvuaan loka-marraskuussa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 1 joulukuuta 2004 at 16.00 UTC+2

Wärtsilän Power-toimialojen tilauskertymä on kasvanut voimakkaasti loka-marraskuussa 2004 vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Uusia tilauksia saatiin 468 milj. euron arvosta. Vastaavana aikana viime vuonna uusien tilausten määrä oli 310 milj. euroa. Tilauskertymä tammi-marraskuussa oli 2.543 milj. euroa (1.968).

Ship Power -liiketoiminnassa merkittävimmät tilaukset loka-marraskuussa on saatu kaasunkuljetusaluksiin. Tämä on Wärtsilälle strategisesti merkittävä kasvualue. Wärtsilä toi tälle markkinalle uuden Wärtsilä 50DF -moottorin vuosi sitten ja se on saavuttanut varustamojen luottamuksen. Kaasunkuljetusaluksiin on nyt myyty yhteensä 28 kappaletta tätä monipolttoainemoottoria. Muita merkittäviä tilauksia ovat kuluvana syksynä Fincantierilta saadut risteilijälaivojen moottoritilaukset.

Wärtsilän markkinaosuudet
Wärtsilän markkinaosuus laivojen keskinopeiden päämoottorien tilauksista ajalla kesäkuu 2003-toukokuu 2004 laski poikkeuksellisen korkealta 38%:n tasolta 22%:iin. Lasku johtuu siitä, että Wärtsilän perinteisellä vahvalla risteilyalusmarkkinalla tarkasteluvuoden aikana tilattiin vain viisi alusta. Tänä vuonna toukokuun jälkeen on tilattu jo seitsemän risteilijää. Lisäksi markkinaosuustilastoon on otettu mukaan lisää moottoritoimittajia. Wärtsilän kesällä ja syksyllä saamien moottoritilausten perusteella markkinaosuuden arvioidaan lähtevän uudelleen selvään kasvuun.

Wärtsilän markkinaosuus hidaskäyntisissä laivojen päämoottoreissa, jotka ovat lisenssivalmistajien valmistamia, laski samana tarkastelujaksona 33%:sta 20%:iin. Näiden moottoreiden toimitusten volyymi kasvoi selvästi, mutta samanaikaisesti myös kokonaismarkkinat kasvoivat. Laivojen apumoottoreiden markkinoilla Wärtsilän markkinaosuus kasvoi hieman.

Wärtsilän maailmanmarkkinaosuus potkureissa on kasvanut selvästi. Kiintosiipisissä potkureissa markkinaosuus on kohonnut noin 3%:sta noin 9%:iin. Kääntösiipipotkureissa, joka on Wärtsilän vahvinta aluetta, markkinaosuus on vuonna 2002 tapahtuneen John Crane-Lipsin oston jälkeen kasvanut 34%:sta noin 50%:iin.

Kiinan potkurivalmistus, joka alkoi kesäkuun alussa, on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Tänä vuonna potkurituotanto Kiinassa on 800 tonnia ja ensi vuonna tuotanto on lähes kaksinkertainen.

Suurimmat voimalatilaukset loka-marraskuussa on saatu Yhdysvalloista, Turkista ja Italiasta. Irakiin keväällä saaduista voimalatilauksista ensimmäinen etenee suunnitellusti. Wärtsilän markkinaosuus raskasöljykäyttöisissä dieselvoimaloissa jaksolla kesäkuu 2003-toukokuu 2004 kasvoi 38%:sta 74%:iin.

Vuoden 2004 tulosarvio ennallaan
Wärtsilän kuluvan vuoden tulosennuste on ennallaan: Power-liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan ja kannattavuuden odotetaan paranevan hieman vuodesta 2003.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind 
Talous- ja rahoitusjohtaja

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja