Muutoksia Wärtsilän johdossa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 1 syyskuuta 2014 at 12.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n johdossa on tehty seuraavat nimitykset:

Insinööri Rakesh Sarin (59), on nimitetty Power Plants -liiketoiminnan johtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi, 1.9.2014 alkaen. Tässä tehtävässä hän vastaa Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnasta globaalisti ja raportoi konsernijohtaja Björn Rosengrenille.

Sarin on tullut Wärtsilän palvelukseen vuonna 1998 työskenneltyään sitä ennen öljyn- ja kaasunjalostuksessa. Viimeisten 16 vuoden ajan hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä Wärtsilässä, mukaan lukien Power Plants -liiketoiminnan globaalina myynti- ja markkinointijohtajana Helsingistä käsin. Vuodesta 2008 lähtien Sarin on toiminut Power Plants -liiketoiminnan myyntijohtajana vastaten Lähi-idän, Aasian ja Australian alueesta, ja samanaikaisesti Wärtsilä Intian toimitusjohtajana.

Diplomi-insinööri Vesa Riihimäki (48), joka johtaa tällä hetkellä Power Plants -liiketoimintaa, on nimitetty Wärtsilän laatujohtajaksi 1.9.2014 alkaen. Hän tulee olemaan vastuussa Wärtsilän tuotteiden, ratkaisujen ja prosessien laadusta globaalisti. Uudessa tehtävässään Riihimäki raportoi Services-liiketoiminnan johtajalle Pierpaolo Barbonelle. Hän tulee tehtävään Paolo Tononin tilalle, joka jättää Wärtsilän siirtyessään merenkulkuteknologian johtajaksi Maerskille.

Riihimäki on tullut Wärtsilän palvelukseen vuonna 1992 ja hänellä on laajasti kokemusta projektipalveluista, projektinhallinnasta ja useiden Wärtsilän portfolioon kuuluvien teknologioiden kehittämisestä. Hän on johtanut Power Plants -liiketoimintaa vuodesta 2009.

“Nämä nimitykset ovat osoitus vahvasta painotuksestamme asiakaskeskeisyyteen ja markkinoiden johtavaan laatuun.Olen varma siitä, että nämä muutokset tukevat kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme. Samalla olen vakuuttunut siitä, että Rakeshilla ja Vesalla on täydellinen pätevyys ja kokemuspohja vastata tuleviin haasteisiin. Haluan myös kiittää Paoloa hänen erinomaisesta työstään ja toivon hänelle parasta menestystä merenkulun teknologioiden kehittämisessä”, sanoo konsernijohtaja Björn Rosengren.

Kuva Rakesh Sarinista
Kuva Vesa Riihimäestä

Lisätietoja:

Rakesh Sarin
Johtaja
Wärtsilä Power Plants
Puh: +91 99999 89500
rakesh.sarin@wartsila.com  

Vesa Riihimäki
Laatujohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 504 5929
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4.7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.700 henkeä. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com