Anu Hämäläinen nimitetty Wärtsilän Group Controlin johtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 1 syyskuuta 2010 at 12.00 UTC+2

Anu Hämäläinen on nimitetty Wärtsilän Group Control –toiminnon johtajaksi 1.9.2010 alkaen. Nykyinen johtaja Maj-Len Ek jää eläkkeelle alkuvuodesta 2011.

Anu Hämäläisen tehtäväkenttä kattaa laskennan, raportoinnin, verotuksen sekä konsernilaskennan ja hänestä tulee Finance & Control -johtoryhmän jäsen. Hänen toimipaikkansa on Helsingissä ja hän raportoi talous- ja rahoitusjohtaja Raimo Lindille. Viimeisen kahden vuoden ajan Hämäläinen on vastannut Wärtsilän konsernitilinpäätöksistä. Sitä ennen 90-luvulla hän työskenteli kahdeksan vuoden ajan Wärtsilän eri talous- ja rahoitusyksiköissä.

”Uudessa tehtävässään Anu vahvistaa Wärtsilän kontrollitoimintoa laajalla asiantuntemuksellaan ja kattavalla Wärtsilä-tuntemuksellaan. Hän on saanut paljon kokemusta uransa aikana SRV:ssä sekä Pohjolan sijoituspalveluyrityksessä. Olen hyvin tyytyväinen, että Anu alkaa johtaa ja kehittää Wärtsilä Group Control -toimintoa”, sanoo Wärtsilän talous- ja rahoitusjohtaja Raimo Lind.

Anu Hämäläisen kuva

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com