Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 1 kesäkuuta 2012 at 17.00 UTC+2

 

Wärtsilän 23.9.2010 hyväksytty tiedonantopolitiikka on päivitetty. Wärtsilän tiedonantopolitiikassa kuvaillaan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, jotka liittyvät kommunikointiin pääomamarkkinoiden edustajien kanssa. Pääasiallinen muutos politiikkaan on se, että Wärtsilä ei enää julkaise pörssitiedotteita tai muuta taloudellista materiaalia ruotsin kielellä. Tämän muutoksen tavoitteena on taloudellisen raportoinnin ja tiedotteiden julkaisun nopeus ja tehokkuus. Raportointikieleen liittyvän muutoksen lisäksi tiedonantopolitiikkaan on tehty pieniä teknisiä muutoksia.

Ruotsinkielinen materiaali, kuten esimerkiksi pörssi- ja lehdistötiedotteet, presentaatiot ja vuosikertomukset ovat saatavilla Wärtsilän verkkosivuilla 29.06.2012 asti, jonka jälkeen ruotsinkielinen konsernisivusto suljetaan. Kaikki virallinen materiaali julkaistaan edelleen englannin kielellä ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti suomen kielellä.

Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5498
pauliina.tennila@wartsila.com  

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 
Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com 
 

Wärtsilän päivitetty tiedonantopolitiikka PDF, 34Kb »