Wärtsilälle FTSE4Good-indeksin jäsenyys

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote 1 huhtikuuta 2008 at 03.01 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 1.4.2008 klo 13.40

Wärtsilä on otettu johtavan maailmanlaajuisen vastuullisen sijoitustoiminnan FTSE4Good-indeksin jäseneksi. Tämä Lontoossa toimivan FTSE Groupin vertaileva indeksi arvioi yrityksiä, jotka täyttävät globaalisti tunnustetut vastuullisen yritystoiminnan standardit.

“Meille on suuri kunnia päästä tähän arvostettuun vastuullisen sijoitustoiminnan indeksiin. Kestävä kehitys on ollut sekä tuotteittemme että toimintatapamme ohjenuorana. Tämä tunnustus osoittaa, että luomme arvoa ympäristömyötäisillä innovatiivisilla ratkaisuillamme ja eettisesti korkeatasoisilla liiketoimintatavoillamme, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson.

FTSE4 Good Indexin jäsenyyden perustana on Wärtsilän toimintapolitiikka ja johtamisjärjestelmä, jotka auttavat vastaamaan maailmanlaajuisiin ympäristö- ja sosiaalisiin haasteisiin.

Vuonna 2001 toimintansa aloittanut FTSE4Good Index on sosiaalisesti vastuullisten sijoittajien vertailutyöväline. Indeksiin pääsyn kriteerit on suunniteltu auttamaan sijoittajia minimoimaan sosiaaliset, ympäristö- ja eettiset riskit. Kriteerit keskittyvät yritysvastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristötoimintaan, sosiaalisiin ja sidosryhmäsuhteisiin sekä lahjonnan vastustamiseen.

Wärtsilän liittäminen indeksiin vahvistettiin FTSE4Good Policy Committeen maaliskuun 2008 katselmuksessa.

Lisätietoja: Marko Vainikka, General Manager, Sustainability, puh. 010 7095 404
Joséphine Mickwitz, Director, Investor Relations, puh. 010 7095 216

Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 16 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 150 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.

www.wartsila.com