Wärtsilä Oyj Abp:n tiedotteiden vuosikooste 2006

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 1 maaliskuuta 2007 at 09.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp julkaisee vuosikertomuksessaan koosteen vuoden 2006 pörssitiedotteista. Konsernin internetsivuilla www.wartsila.com on edellä mainittujen tiedotteiden lisäksi kaikki yhtiön muut tiedotteet. Koska tiedotteet koskevat vuoden 2006 tapahtumia, osa niiden sisältämistä tiedoista voi olla vanhentunutta. Vuosikertomus ilmestyy 5.3.2007.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                          Eeva Kainulainen
Johtaja, laki- ja henkilöstöasiat Tiedotusjohtaja