• SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

    Wärtsilä Enpa Türkiye

Sürdürülebilirlik

Wärtsilä, Denizcilik ve Enerji sektörlerinde sürdürülebilir çözümler sağlayan önemli bir role sahiptir. Çözümlerimizi küresel olarak kullanım ömrü boyunca desteklememiz ve iş ahlakımıza olan bağlılığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızın temelini oluşturur.

Wärtsilä’nın sürdürülebilir kalkınması birbirleriyle ilişkili üç temele dayanır. Bunlar; Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Performanstır. Sürdürülebilir kalkınma alanında, Wärtsilä’nın üstünde durduğu odak noktaları aşağıdaki gibidir:

  • Ekonomik : Karlılık
  • Çevresel : Çevreci ürünler ve servisler
  • Sosyal : Sorumlu iş yönetimi

Ekonomik sorumluluk, ortaklarımızın beklentilerini karşılamayı ve yerel toplumlar ile diğer paydaşların refah düzeyine katkı sağlamayı içerir. Bu sorumluluk bilinci ,şirket faaliyetlerinin karlı ve rekabetçi olmasını gerektirir. Ayrıca başarılı bir ekonomik performans, sürdürülebilirliğin diğer koşulları olan çevresel ve sosyal sorumluluğun yerleşmesini sağlar.

Wärtsilä’nın sürdürülebilirlik yaklaşımında en önemli unsur çevredir. Amacımız, ürün ve servislerimizin çevresel performanslarını sürekli geliştirmek ve yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizle ve paydaşlarımızla işbirliği içinde teknoloji liderliğimizi korumaktır.

Bunu yaparken küresel çevre düzenlemeleri ve kurallara sıkıca bağlı kalmak koşuluyla, müşterilerimize ve topluma hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluruz. Bu çalışma, yüksek çevre standartlarını yakalamaya ve sürekli gelişmeye dayanan operasyonel tedbirler ile destekleniyor.

Wärtsilä, faaliyette olduğu her yerde iyi bir kurumsal vatandaş olarak hareket eder. Faaliyetlerimiz ve paydaşlarımızla ilişkilerimiz Davranış Kanunumuz ile düzenlenmiştir. Wärtsilä’nın fırsat eşitliği ve adil istihdam uygulamaları üzerine olan şirket politikası, tüm Wärtsilä çalışanları için ortak bir uygulama olmasını sağlar. Bir başka amacımız ise çalışanlarımıza ve yüklenicilere tehlike içermeyen bir çalışma ortamı sunmak, ürün ve hizmetlerimizin kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmektir.

Wärtsilä’nin en önemli ürün performans hedefleri; denizcilik ve akıllı güç üretimi için sürdürülebilir çözümler sunmaktır.Eylemsel sürdürülebilirlik hedefleri ise enerji verimliliğini geliştirmek ve yaralanmayı sıfıra indirmektir.

Wärtsilä’nın Sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi almak için Global sürdürülebilirlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.