• Credo
    VÄLKOMMEN

    till Wärtsilä i Sverige

Öresundsbron
Wärtsilä i Sverige
Vi erbjuder våra kunder inom sjöfart och energiproduktion en komplett produktportfölj inom motor, generator, propeller, thrustrar, axeltätningar och axellager. I tillägg har vi en bred portfölj av utrustning för att hantera alla slag av förorenat vatten såsom slagvatten, spillvatten och ballastvatten.
Vår personal
Vår personal
Inom Wärtsilä ser vi personalen som vår viktigaste resurs. Vi har gått från ord till handling och utvecklar både män och kvinnor inom sitt yrke och som individer allt för att uppfylla våra anställdas och kunders mål och förväntningar.
Kontakta oss
Kontakta oss
Wärtsilä Sweden AB
Kårebogatan 8
418 78 Göteborg
Tel. +46 (0) 31 744 46 00

Kundstöd:
Tel. +47 909 20504 (24h)

Endast reservdelar:
parts.northeurope@wartsila.com (kontorstid)
Tel. +358 9 42450137 (24h)