Wärtsilä bygger ut befintlig biogasanläggning och ökar produktionskapaciteten till 45 ton bioLNG per dag

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 11 december 2023 at 11:00 UTC+2
  • Wärtsilä bygger ut befintlig biogasanläggning och ökar produktionskapaciteten till 45 ton bioLNG per dag. © Crelle

Teknologikoncernen Wärtsilä ska leverera, installera, driftsätta och starta upp enheter för uppgradering och förvätskning av biogas för en bioLNG-anläggning i Sverige. Den nya anläggningen är en utvidgning av en befintlig anläggning för biometan och bioLNG som Wärtsilä tidigare levererat, och den kommer att öka produktionskapaciteten av bioLNG från 20 till 45 ton per dag. Anläggningen finns i Linköping och ägs av Tekniska Verken, ett kommunägt företag och en pionjär i Sverige inom biogas- och bioLNG produktion. Beställningen upptogs i Wärtsiläs orderbok i Q4, 2023.

Wärtsiläs processlösning inkluderar den patenterade VAC-vakuumteknologin i uppgraderingsanläggningen, vilket ger större flexibilitet för värmetillförseln till uppgraderingsanläggningen. Detta gör det möjligt för kunden att förse anläggningen med den processvärme som behövs från sitt eget fjärrvärmenät.

”Genom att utöka vår kapacitet för biometan i både gasform och flytande form kompletterar vi vår befintliga anläggning för uppgradering och förvätskning, samtidigt som vi fortsätter att bidra till resan mot vår vision att bli världens mest resurseffektiva region. Vår erfarenhet av den befintliga Wärtsilä-anläggningen har varit positiv, så vi ser fram emot detta utbyggnadsprojekt”, säger Anna Lövsén, VD för Svensk Biogas och affärsområdeschef, Biogas vid Tekniska Verken.

”Tekniska Verken ligger i framkant när det gäller att producera och främja bioLNG i Sverige, och vi är hedrade över att ha blivit utvalda att ytterligare expandera deras befintliga anläggning. Vår företagspolicy är att möjliggöra koldioxidfri drift överallt där det är möjligt, och vi ser fram emot att leverera ännu en högpresterande processlösning”, säger Magnus Folkelid, försäljningschef för biogas, Wärtsilä Gas Solutions.

Anläggningen producerar biometan av organiskt avfall, inklusive matavfall, och rester från kommunens vattenavloppsrening. BioLNG används som bränsle för transportsektorn och industrin i Sverige. För Tekniska Verkens dotterbolag Svensk Biogas äger og driver bioLNG tankstationerna för tunga fordon en cirkulär affärsmodell som är helt förnybar och kan, beroende på vilken råvara bränslet produceras av, till och med vara koldioxidnegativ.

Wärtsiläs leverans omfattar Puregas CA-systemet för uppgradering av biogas, och Mixed Refrigerant (MR) tekniken för förvätskning av biogas, en 250 m3 bioLNG lagringstank, en exportstation och en modul för hantera boil-off gas (BOG). Systemet som uppgraderar biogasen har kapacitet att även skicka biometan till det lokala biogasnätet.

Leveransen av Wärtsiläs utrustning är planerad till december 2024, och man beräknar att den nya anläggningen tas i drift under första hälften av 2025.

Wärtsilä Gas Solutions är marknadsledande inom innovativa system och livscykellösningar för gasvärdekedjan. Våra huvudsakliga fokusområden är hantering av gas vid sjötransporter (lagring, bränsle, överföring och hantering av avkokningsgas (BOG)), gas till kraft, förvätskning och biogaslösningar. Vi hjälper våra kunder på deras resa mot en hållbar framtid genom att fokusera på livscykelprestanda, innovation och digitalisering.

Tekniska Verken erbjuder tjänster inom el, vatten, avfall, biogas, fjärrvärme, bredband och förnybar energi. De bygger världens mest resurseffektiva region genom att arbeta med hållbar samhällsutveckling och smarta lösningar, på ett sätt som minskar påverkan på miljön och förenklar vardagen för deras kunder.

Mediakontakt för mer information om detta pressmeddelande:

Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tel: +47 91721144
elin.saurehasund@wartsila.com

Bildtext: Wärtsilä bygger ut befintlig biogasanläggning och ökar produktionskapaciteten till 45 ton bioLNG per dag. © Crelle

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner. Användning av bilden/bilderna är endast tillåten i samband med innehållet i detta pressmeddelande. Wärtsilä bilder finns på https://www.wartsila.com/media/image-bank.

Wärtsilä Marine Systems i korthet
Wärtsilä Marine Systems stöder kunderna med högklassiga produkter och livscykeltjänster relaterade till gasvärdekedjan, avgasbehandling, axellinjer och undervattensreparationer. Vi strävar efter att tillhandahålla de senaste och mest effektiva lösningarna i linje med Wärtsiläs vision om en säker och hållbar framtid för våra kunder, gemenskaper och vår planet.
www.wartsila.com/marine

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och kvinnor på mer än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com