Wärtsiläs nya metanoldrivna motorer påskyndar sjöfartens övergång till hållbara bränslen

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 5 december 2023 at 08:00 UTC+2
  • Wärtsilä lanserar fyra nya metanoldrivna motorer och har nu det bredaste urvalet av metanolmotorer på marknaden. © Wärtsilä
  • Wärtsilä lanserar fyra nya metanoldrivna motorer och har nu det bredaste urvalet av metanolmotorer på marknaden. © Wärtsilä

Översättning av det engelska pressmeddelandet

Teknologikoncernen Wärtsilä lanserar fyra nya metanoldrivna motorer. Förutom Wärtsilä 32-motorn som lanserades ifjol, läggs nu Wärtsilä 20, Wärtsilä 31, Wärtsilä 46F samt Wärtsilä 46TS till portföljen av motorer som kan drivas med metanolbränsle. Wärtsilä har nu det bredaste urvalet av metanolmotorer på marknaden.

Metanol är ett hållbart och koldioxidneutralt alternativ och är ett av sjöfartens främsta alternativa bränslen för att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid år 2050. S.k. grön metanol kan produceras med förnybara energikällor och teknik för koldioxidavskiljning och kan relativt enkelt integreras i dagens sjöfart eftersom den kan lagras och transporteras med hjälp av samma infrastruktur som används för traditionella flytande bränslen. Wärtsilä utvecklar möjligheten att uppgradera till metanoldrift till att omfatta hela sin dieselmotorportfölj, inkluderande både nya motorer, samt motorer som för närvarande är i drift.

Uppgraderingar för metanoldrift finns redan tillgängliga eller är under utveckling för motortyperna Wärtsilä 31, Wärtsilä 32, Wärtsilä 46F, Wärtsilä 46TS och Wärtsilä ZA40S. Alla motorer i Wärtsilä 20-familjen kan beställas med möjligheten att förbränna metanol. Genom att introducera metanoldrift för dessa motorer har Wärtsilä utökat sitt metanolutbud till att omfatta ett stort antal fartygstyper inom marinindustrin.

”Utfasning av fossila bränslen genomsyrar hela vår strategi framöver, och utvecklingen av motorer som kan köras på framtida bränslen är avgörande för att det ska lyckas. Wärtsilä har en innovativ syn på hur vi kan stödja marinindustrins övergång till en mer hållbar verksamhet, och det här breda utbudet av metanolmotorer understryker detta”, säger Roger Holm, direktör för affärsområdet Marine Power i Wärtsilä.

”Vi investerar stort i utveckling av nya bränsleflexibla tekniker och produkter eftersom det är avgörande för rederier att kunna ha maximal flexibilitet och att vara öppna för olika lösningar på vägen mot målet om nettonollutsläpp. Wärtsilä arbetar hårt för att kunna leverera denna flexibilitet. Vi har redan mycket gedigna meriter, och den bredare motorportföljen utökar både våra prestationer och vårt långsiktiga engagemang för sjöfartsindustrin”, säger Stefan Nysjö, direktör för Power Supply inom Wärtsilä Marine Power. 

Wärtsilä är en av få marinmotortillverkare med omfattande erfarenhet av metanoldrivna motorer, eftersom företaget byggde om den första av fyra motorer på färjan Stena Germanica redan 2015. Ifjol lanserades metanolmotorn Wärtsilä 32 och lagrings- och försörjningssystemet MethanolPac, vilket blev en av de första kommersiellt tillgängliga lösningarna för användning av metanol som bränsle inom sjöfartsindustrin. Metanolmotorn Wärtsilä 32 har erhållit typgodkännandeintyg från flera klassificeringssällskap.

De fyra nya metanolmotorerna kommer att finnas tillgängliga för leverans vid olika tidpunkter från och med 2025.

Mediakontakt för ytterligare information om detta pressmeddelande:

Isabella Alder
Positioning and Strategic Communications Manager 
Wärtsilä Marine Power
Tel: +44 (0) 7792 681 757
marine.media@wartsila.com

Marianne Holmlund
Interim Vice President, Corporate Communications
Marketing and Communications
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 50 1842
media@wartsila.com

Bildtext: Wärtsilä lanserar fyra nya metanoldrivna motorer och har nu det bredaste urvalet av metanolmotorer på marknaden. © Wärtsilä

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner. Användning av bilden/bilderna är endast tillåten i samband med innehållet i detta pressmeddelande. Wärtsilä bilder finns på https://www.wartsila.com/media/image-bank.

Wärtsilä Marine Power i korthet:
Wärtsilä Marine Power är global ledare inom kraft-, propulsions- och livscykellösningar för marinmarknaden. Allt från vår end-to-end planering av digitala ekosystem till vår utveckling av framtida bränslen gör att Marine Power kan driva sjöfartsindustrin framåt på sin resa mot en koldioxidfri och hållbar framtid. Vår breda portfölj av motorer, digital teknik, framdrivningssystem, hybridteknik och integrerade drivsystem ger den verkningsgrad, tillförlitlighet, säkerhet och miljöprestanda som behövs för att stödja våra kunder. Vårt erbjudande inkluderar realtidsbaserad information om drift, prestanda och energianvändning, prestandabaserade avtal, livscykellösningar och ett oöverträffat globalt nätverk av maritim expertis.
www.wartsila.com/marine

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknologi och service för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och -kvinnor på fler än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com