Våra spetsteknologier berör vår samtids mest kritiska frågor

Efter en framgångsrik yrkesbana inom några av Sveriges branschledande företag, ABB, Bombardier och senast som vd för Volvo Bussar i åtta år, antog Håkan Agnevall uppdraget att leda den finska industrikoncernen Wärtsilä där han nu är inne på sitt tredje år.

Vi har tidigare bott och verkat i flera länder. Det ger mersmak. Huvuddelen av min yrkesbana har jag jobbat utomlands, i USA, Brasilien, Thailand och Schweiz. Och nu är det full fart i Finland, säger Håkan Agnevall och skrattar.

Att han trivs bra, både med sitt jobb och att bo i Esbo utanför Helsingfors, framgår med all tydlighet. Lika påtaglig är hans övertygelse om Wärtsiläs framtida utvecklingsmöjligheter och behovet av företagets spetskompetens inom kraftgenerering.

– Vi har mycket goda förutsättningar att fortsätt vara en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar på framtidens marin- och energimarknader. Det handlar om några av de viktigaste frågorna som vi har i vår tid, framför allt hur vi kan skapa en hållbar framtid baserad på dekarbonisering. Det vill säga omställning till ett koldioxidfritt samhälle. Här kan vi med våra nya teknologier verkligen göra skillnad, betonar Håkan Agnevall.

Håkan Agnevall

Jag kan bara konstatera att det är positivt, lätt och öppet att etablera kontakter inom näringslivet här i Finland.

Hur är det då att jobba i Finland? Ja, det är inte så stor skillnad mot att jobba i Sverige eller i de andra länderna där han varit verksam, påpekar han. Wärtsilä med familjen Wallenberg som storägare, är precis som ABB, Bombardier och Volvo globala företag med en utpräglad internationell kultur. De närmaste medarbetarna har olika nationaliteter och huvuddelen av de 17 500 anställda arbetar utomlands på över 240 platser i 79 länder.

– Finland har precis som Sverige en exportberoende ekonomi. Så vad gäller näringslivskulturen är det ingen större skillnad. Stereotyperna att Sverige är konsensusorienterat och Finland mer hierarkiskt och rakt på stämmer inte längre.

– Jag menar att både Sverige och Finland rör sig bort från dessa förlegade föreställningar. Många av våra stora nordiska globala företag har en tydlig internationell prägel och seniora ledare har ofta bott och verkat i flera olika länder och kulturer. Det är här jag har min bakgrund. Med det sagt kan jag bara konstatera att det är positivt, lätt och öppet att etablera kontakter inom näringslivet här i Finland.

Å andra sidan, påpekar Håkan Agnevall, så har Wärtsilä ändå en stark nordisk profil som en del i en stolt finsk industritradition. På samma sätt som man i Sverige är stolta över Volvo och Ericsson.

- Jag skulle säga att Wärtsilä är ett globalt företag med nordisk värdebas i att delegera beslut nära kunden och fokusera på lagets framgång.

Något som ändå skiljer Finland från Sverige är det stöd som Agnevall upplever att finska företag får från statsmakten. Specifikt hur man via Business Finland jobbar proaktivt i Bryssel.

– Vi ser tydligt hur våra frågor uppmärksammas och får gehör inom EU. Det visar hur ett litet land verkligen kan påverka. Här jobbar Finland bättre än Sverige.

Hur är det då att vara bosatt i Finland, nära Helsingfors. Är det ungefär som att leva i Sverige?

– Ja, mycket är lika. Helsingfors har en internationell prägel med ett rikt kulturliv, även på svenska språket. Och man klarar sig bra på engelska. Så det är enkelt och väldigt trevligt att bo här Finland. Vi gillar att bo nära naturen och här finns fantastiska möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Men det går inte att komma ifrån, det är jobbet att leda Wärtsilä som Håkan helst pratar om. Här finns mycket att dra nytta av från hans tidigare bana, menar han. I de olika roller som han har haft har det alltid varit stort fokus på transition och teknikutveckling. På Wärtsilä som sagt inom marin och energigenerering – koncernens kärnmarknader.

– Inom Wärtsilä finns en lång tradition av innovation inom teknologi och service. Det har verkligen definierat företaget under 190 år. Och som ingenjör och affärsman gillar jag verkligen att se hur vi kan använda teknik både för samhället och för människor. Det har gått som en röd tråd genom hela min yrkesbana.

Wärtsiläs två grenar, som bland annat handlar om att förse marknaden med innovativa och robusta kraftlösningar, är både spännande och oerhört viktiga, poängterar Håkan Agnevall. – Här har vi en ledande roll att spela. I fråga om stora installationer av batterisystem som levererar el till kraftindustrin är vi definitivt en av de tre största i världen.

Han nämner också det stora behovet av termisk balansering av kraftsystemet när det inte blåser, det vill säga att kunna balansera elnät när förnybara energikällor integreras.

– De spetsteknologier vi jobbar med berör några av de största och mest kritiska frågorna vi har i vår samtid. Även på sjön där nya bränslen måste ersätta de fossila. Det är ingen tvekan om att vår teknologi är en förutsättning för det gröna energiskiftet. Det är nu det händer, betonar Håkan Agnevall.

– Under det närmaste decenniet kommer mer att hända än under de senaste 30–40 åren. Att få vara med på den här omställningen med Wärtsilä är otroligt spännande.

 

Läs artikeln på Di:s e-tidning här.