Credo
VÄLKOMMEN
till Wärtsilä i Sverige

Wärtsilä i Sverige

Vi erbjuder våra kunder inom sjöfart och energiproduktion en komplett produktportfölj inom motor, generator, propeller, thrustrar, axeltätningar och axellager. I tillägg har vi en bred portfölj av utrustning för att hantera alla slag av förorenat vatten såsom slagvatten, spillvatten och ballastvatten.

Vår personal

Inom Wärtsilä ser vi personalen som vår viktigaste resurs. Vi har gått från ord till handling och utvecklar både män och kvinnor inom sitt yrke och som individer allt för att uppfylla våra anställdas och kunders mål och förväntningar.

Se lediga tjänster »

Kontakta oss

Wärtsilä Sweden AB
Kårebogatan 8
PB 8006
418 78 Göteborg
Tel. +46 (0) 31 744 46 00

Se karta här »
© 2022 Wärtsilä