MEDIA
w Wärtsilä w Polsce

Wärtsilä w Polsce łączy siły

Lokalne wiadomości, 17 grudnia 2019 at 01:00 UTC+2

Wartsila Polska Sp. z o.o. jest oddziałem Wärstilä Corporation i działa w Polsce od 1995 roku. Działalność firmy Wartsila Polska koncentruje się wokół rozwiązań dla branży morskiej i energetycznej.

W Polsce działały do tej pory dwie inne firmy z Grupy Wärtsilä: Wartsila Baltic Design Centre Sp. z o.o. oraz Warstila Ship Design Poland Sp. z o.o. W bieżącym roku do Wartsila Polska zostało przyłączone biuro projektowe Wartsila Baltic Design Centre będące ekspertem morskich instalacji gazowych oraz rozwiązań środowiskowych. Ponadto, w styczniu 2020 roku zostanie również przyłączona spółka Wartsila Ship Design Poland specjalizująca się w projektowaniu wysoce ekonomicznych i efektywnych, zarówno standardowych jak i niestandardowych typów statków. Innowacja jest znakiem firmowym biur projektowych Wärtsilä, ze szczególnym naciskiem na zużycie paliwa, obsługę ładunków i bezpieczeństwo załogi tak, aby zapewnić opłacalne operacje i najlepszy możliwy zwrot z inwestycji.

Dzięki połączeniu spółek zatrudnienie w Wartsila Polska osiągnie poziom 410 pracowników, w tym 184 inżynierów serwisu i 134 projektantów. Kapitał zakładowy firmy Wartsila Polska Sp. z o.o. po przyłączeniu dwóch wymienionych Spółek pozostanie na poziomie: 5.443.000,00 PLN. Ponadto, Wartsila Polska przejmuje wszystkie zobowiązania biznesowe i handlowe obu wymienionych Spółek.
Link do Planu Połączenia Spółek.

W Polsce znajduje się największy w Europie oddział serwisowy Wartsila. Polscy specjaliści prowadzą remonty, nadzory oraz odbiory instalacji morskich oraz obiektów energetycznych na całym świecie. Znajomość potrzeb operacyjnych klientów pozwala na dostosowanie oferty, której zakres może obejmować montaż, remonty, modernizacje, uruchomienia, przekazanie do eksploatacji oraz obsługę serwisową okrętowych systemów napędowych i elektroenergetycznych. Pełna obsługa techniczna w oparciu o własne warsztaty, a także warsztaty należące do innych firm grupy Wärtsilä na świecie, umożliwia realizację prac związanych z remontami wyposażenia i systemów okrętowych.

W ramach montażu, uruchomienia i nadzoru nad elektrowniami Wärtsilä, firma zapewnia wykwalifikowany zespół inżynierów, elektryków, mechaników, PLC, kierowników budowy i inżynierów projektu. Ponadto, dostarcza wysokiej jakości materiały i sprzęt (rozwiązania „pod klucz”) oraz elastyczne, efektywne rozwiązania przyjazne środowisku, oparte na silnikach tłokowych zasilanych zarówno paliwami ciekłymi (w tym biopaliwami), jak i gazem ziemnym (LNG) oraz gazem LPG.

Wärtsilä jest światowym liderem w dostarczaniu inteligentnych technologii i kompletnych rozwiązań dla obiektów morskich i energetyki lądowej. Poprzez szczególny nacisk na innowacyjność, sprawność ogólną swoich produktów oraz analizę danych Wärtsilä przyczynia się do podwyższenia środowiskowych i ekonomicznych parametrów użytkowych statków i elektrowni lądowych swoich klientów przy jednoczesnym ograniczeniu ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W 2018r. sprzedaż netto Wärtsilä wyniosła 5.2 mld EUR przy zatrudnieniu około 19.000 osób. Firma działa w 200 lokalizacjach w 80 krajach na całym świecie. Wärtsilä jest notowana na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

© 2022 Wärtsilä