MEDIA
w Wärtsilä w Polsce

Ekologiczne 2-suwy

  • Lokalne wiadomości
4 marca 2016 at 01:00 E. Europe Standard Time

Na początku lutego 2016r. w WLSA Training Centre w Winterthur w Szwajcarii, przedstawiciele Wartsila Polska wzięli udział w szkoleniu z obsługi 2-suwowych silników dwupaliwowych. Był to kolejny krok tworzenia zespołu serwisantów korporacji Wärtsilä, który będzie obsługiwał nowe silniki DF na statkach pływających głównie w rejonie Morza Bałtyckiego. Wprowadzane do eksploatacji nowe, dwusuwowe silniki Wärtsilä RT-flex 50 DF napędu głównego, zasilane są paliwem (LNG) podawanym w postaci gazowej, w systemie niskiego ciśnienia (≤16 bar). Podczas pracy „na gazie” tryb pracy silnika przechodzi z trybu Diesel (paliwo wtryśnięte do silnika ulega odparowaniu i samozapłonowi) w tryb pracy Otto (zapłon sprężonej mieszanki paliwowo powietrznej, w odpowiednich proporcjach, następuje od płomienia wtryśniętej uprzednio do komory wstępnej pilotowej dawki płynnego (MGO) paliwa. Dwusuwowy silnik Wärtsilä pracujący w tym trybie spełnia normę emisji Tier III bez stosowania dodatkowych (kosztownych) systemów oczyszczania spalin (typu katalizator i.e. SCR), co wyróżnia nas na tle naszej konkurencji. Mniej nakładów energii na statku wymaga także przygotowanie paliwa do spalania w silniku, za co z kolei odpowiadają systemy pomocnicze w układzie zasilania i kontroli cienienia paliwa gazowego opracowane przez Wärtsilä (LNG Pack czy GVU -gas valve unit stosowane do kontroli ciśnienia gazu przed silnikiem w zależności od obciążenia, który z kolei może, opcjonalnie dla stoczni/armatora, zostać zastąpiony konstrukcją innego producenta spełniającego nasze wymagania i wytyczne). Zastosowanie takiego pakietu jest dedykowane niemal we wszystkich typach statków z użyciem LNG jako paliwa, zwłaszcza na tankowcach do przewozu LNG. Praca silnika w systemie dwupaliwowym kontrolowana jest przez system UNIC. Pracę każdego z cylindrów nadzorują 2 moduły CCM, jeden dla pracy silnika w trybie diesel, a drugi w trybie gaz. Oba moduły nadzorowane przez system UNIC pozostają wobec siebie w układzie stand-by, co pozwala (w zależności od potrzeb) na płynne przechodzenie z jednego rodzaju paliwa na drugi przy pracującym silniku, bez wpływu na obroty wału korbowego. Dzięki zastosowaniu nowego silnika przystosowanego do pracy z nisko sprężonym LNG w układzie DF emisja NOx (regulowana restrykcyjnie przez normę TIER lll) została zmniejszona o 85%, cząstek stałych o ponad 90%, CO2 o 25%, a SOx zostało niemal całkowicie wyeliminowane, w porównaniu z konwencjonalnymi dwusuwowymi silnikami wysokoprężnymi. Zwodowany pod koniec grudnia 2015r. tankowiec szwedzkiego armatora Terntank jest pierwszą jednostką wyposażoną w silnik 5RT-Flex 50DF, jak również pierwszym statkiem, który powstał w ramach projektu JIP (Joint Industry Project) LNG-4Solution, będącego częścią przedsięwzięcia Baltic SO2lution. Celem projektu jest wprowadzanie do użytku najbardziej efektywnych ekologicznie tankowców zasilanych LNG i redukcja emisji szkodliwych substancji w całym łańcuchu dostaw produktów naftowych na Morzu Bałtyckim i obszarze Morza Północnego tworzących od 2011r. ECAs (Emission Control Areas). Projekt, w którym uczestniczy także Wärtsilä, wspiera inwestycje i rozwój infrastruktury LNG w regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji udziela:
Franciszek Magnowski
Prezes Zarządu
Warstila Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 58 347 85 00

Wärtsilä w skrócie:

Wärtsilä jest wiodącym w świecie dostawcą kompletnych rozwiązań energetycznych dla przemysłu okrętowego i energetycznego. Kładąc nacisk na innowacje techniczne oraz optymalizację efektywności energetycznej, Wärtsilä umożliwia swoim klientom zwiększenie efektywności ekonomicznej eksploatowanych instalacji i statków, przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na środowisko naturalne.

W roku 2015, zysk netto ze sprzedaży wyniósł EUR 5 mld przy zatrudnieniu około 18,900 osób. Firma działa w ponad 200 lokalizacjach w około 70 krajach na całym świecie.  Wärtsilä jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Helsinki, Finlandia.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä