Capital Markets Day

Yhteenveto pääomamarkkinapäivästä 2021

Wärtsilä järjesti pääomamarkkinapäivän 18.11.2021. Tilaisuudessa esiintyivät konsernijohtaja Håkan Agnevall, talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berends, Marine Power -liiketoiminnan johtaja Roger Holm ja Energy-liiketoiminnan johtaja Sushil Purohit.

Wärtsilä järjesti pääomamarkkinapäivän 18.11.2021. Tilaisuudessa esiintyivät konsernijohtaja Håkan Agnevall, talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berends, Marine Power -liiketoiminnan johtaja Roger Holm ja Energy-liiketoiminnan johtaja Sushil Purohit. Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavissa täällä:  https://www.wartsila.com/fi/sijoittajat/raportit-presentaatiot/paaomamarkkinapaivien-presentaatiot.

Konsernijohtajamme Håkan Agnevall avasi tapahtuman kertomalla Wärtsilän strategiasta, joka keskittyy vähähiilisen merenkulun ja energian mahdollistamiseen. Hiilestä irtautuminen tulee muuttamaan sekä energia- että merenkulkutoimialoja: säätövoimamarkkinoiden arvioidaan kasvavan yli 10-kertaisiksi vuoteen 2030 mennessä, ja merenkulussa muutosvauhti kiihtyy entisestään sekä uusien että olemassa olevien alusten kohdalla sääntelyn lisääntymisen ja ympäristöystävällisen kuljetuksen kasvavan kysynnän seurauksena. Wärtsilä on vahvasti sitoutunut tuotekehitystoimintaan ja on näin ollen erittäin hyvässä asemassa vähähiilisyyteen johtavalla matkalla. Håkan esitteli myös Wärtsilän kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vuodelle 2030: tuotetarjooma, joka on valmis hiilettömiä polttoaineita varten, sekä oman toiminnan hiilineutraalius.

Håkanin esityksen jälkeen lavalle astui talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berends. Hän avasi enemmän Wärtsilän uusia taloudellisia tavoitteita, jotka julkistettiin tapahtumaa edeltävänä päivänä:

  • Liikevaihto: orgaaninen kasvu vuositasolla 5% (UUSI)
  • Kannattavuus: suhteellinen liiketulos 12% (UUSI)
  • Pääomarakenne: nettovelkaantumisaste alle 0,50
  • Osinko: vähintään 50% tuloksesta

Tärkeimpiin kasvutekijöihin, joiden avulla voimme saavuttaa kunnianhimoisen kasvutavoitteemme, lukeutuvat energian varastointi, palvelut, säätövoima, ja laivanrakennusmarkkinoiden elpyminen. Energian varastointi- ja sähköjärjestelmien optimointiratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti, mutta se ei tarkoita, etteikö tasapainottaville säätövoimaratkaisuille olisi vielä kysyntää. Itse asiassa säätövoiman kysynnän odotetaan kasvavan hiilivoimaloiden sulkemisen myötä, ja niillä on tärkeä rooli myös energian varastointiratkaisujen täydentäjänä. Palveluliiketoiminta on myös tärkeä kasvuajuri. Ennakoimme, että olemassa olevien asiakkuuksien kattavampi hyödyntäminen, laitekannan saattaminen vahvemmin palveluiden piiriin, hiilineutraaliutta tukevat jälkiasennukset sekä uudet liiketoimintamallit edistävät palveluliiketoiminnan kasvua jatkossa.

Marine Power -liiketoiminnan johtaja Roger Holm esitti puheessaan selkeän viestin: merenkulkumarkkinat ovat ennennäkemättömällä vähähiilisyyteen johtavalla polulla. Avain menestykseen tällä polulla on tarjota polttoainejoustavia moottoreita, jotka ovat Wärtsilän ydinosaamisaluetta. Palveluiden asiakkaalle tuottaman arvon kasvattaminen ja suorituskykyyn perustuvat sopimukset luovat vahvan pohjan palveluliiketoiminnan kasvulle. Marine Powerin nykyinen palvelusopimusten uusimisaste on 94%, mikä heijastelee arvoa, jonka voimme tarjota asiakkaillemme. Palveluliiketoiminnassa on myös yhä enemmän mahdollisuuksia liittyen nykyisen laivakannan hiilestä irtautumiseen, mikä tukee Marine Powerin kannattavuutta ja kasvua.

Energy -liiketoiminnan johtaja Sushil Purohit aloitti esityksensä muistellen omaa kokemustaan ​​Texasin massiivisesta sähkökatkosta viime helmikuussa. Sähkökatkos jätti 4,5 miljoonaa kotia ja yritystä ilman sähköä, lämpöä ja jopa vettä aiheuttaen 130 miljardin dollarin taloudelliset menetykset. Lähes koko sähköjärjestelmä kaatui lukuun ottamatta Wärtsilän moottorikäyttöistä voimalaitosta, joka pysyi käynnissä sähkökatkoksen ajan. Tämä esimerkki osoittaa, kuinka tärkeä rooli säätövoimalla on uusiutuvien energialähteiden tukemisessa.

Viimeisimmät tilauksemme osoittavat, että lämpövoimalaitoksille on vahvaa kysyntää: 10.11. ilmoitimme toimittavamme Latinalaiseen Amerikkaan kaksi suurta voimalaitosprojektia, joiden yhteisarvo on noin 480 miljoonaa euroa. Lisäksi 18.11 ilmoitettiin, että Wärtsilä toimittaa Brasiliaan kolme kaasumoottorivoimalaa, joiden yhteisteho on 150 MW.

Energian varastointiliiketoiminta on kasvanut nopeasti, ja Wärtsilä on edelleen maailmanlaajuisesti kolmen suurimman toimittajan joukossa. Energian varastointimarkkinoiden odotetaan kasvavan 30% vuodessa, ja järjestelmien monimutkaisuus lisää myös kehittyneiden energianhallintajärjestelmien kysyntää. Wärtsilän energiavarastointiliiketoiminnan tilauskertymän vuodelle 2021 odotetaan olevan yli 700 miljoonaa euroa. Vaikka energian varastointiliiketoiminta on tällä hetkellä tappiollista, odotamme sen olevan kannattavaa muutaman vuoden sisällä.

Tilaisuus päättyi Q&A -osioon, johon osallistuivat kaikki esiintyjät. Kysymyksiä saatiin runsaasti sekä liveyleisöltä että online-osallistujilta. Kiitos aktiivisuudesta ja hyvästä keskustelusta kaikille osallistujille!