Juha Kytölä

Kohokohdat tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juha Kytölän isännöimästä Q&A-tapaamisesta

Wärtsilä järjesti analyytikoille virtuaalisen tapaamisen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juha Kytölän kanssa 23. syyskuuta. Tapahtumassa Juha esitteli tulevaisuuden polttoaineita ja vastasi analyytikoiden kysymyksiin.

Wärtsilä järjesti analyytikoille virtuaalisen tapaamisen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juha Kytölän kanssa 23. syyskuuta. Tapahtumassa Juha esitteli tulevaisuuden polttoaineita ja vastasi analyytikoiden kysymyksiin.

Future fuels

Fuel roadmap

Tällä hetkellä kiinnostus vetyä kohtaan on suurempaa maalla kuin merellä; tosin kiinnostusta on ollut jonkun verran myös merenkulussa pienten alusten osalta. Yksi suurimmista huolenaiheista vedyn kohdalla on polttoaineen säilytys ja käsittely aluksilla, sillä nestemäinen vety vie kahdeksan kertaa enemmän tilaa kuin nestemäiset fossiiliset polttoaineet ja vaatii alhaisen säilytyslämpötilan (-253 °C).

Kuinka paljon metaanipäästöjen (methane slip) tulisi vähentyä, jotta nesteytetystä maakaasusta (LNG) tulisi parempi vaihtoehto muihin polttoaineisiin verrattuna?

Nesteytetty maakaasu on jo nyt vähäpäästöisempi, ja kehitämme siihen liittyvää teknologiaa jatkuvasti eteenpäin. Metaanipäästöt huomioiden nesteytetyllä maakaasulla voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä 5-20%. Ilman metaanipäästöjä vähennys voisi olla jopa 25%.

Mitä muita teknologioita uusiin polttoaineisiin siirtyminen edellyttäisi?

Tällä hetkellä pyrimme konkreettisin esimerkein osoittamaan, mikä on mahdollista. On kuitenkin hyvä huomioida, että teknologia ei ole ainoa merkitsevä tekijä uusiin polttoaineisiin siirtymisessä, vaan polttoaineiden saatavuus on myös tärkeää. Strategiamme on rakentaa kaikkia teknologioita tukevia ratkaisuja, jolloin olemme valmiit, kun polttoaineita on tarjolla. Teemme myös yhteistyötä polttoaineiden valmistajien kanssa, vaikka emme itse valmistakaan polttoaineita.

Kuinka laaja tarjooma teillä on aluksille, jotka käyttävät uusia polttoaineita?

Kun moottori halutaan muuntaa uudella polttoaineella toimivaksi, siitä vaihdetaan tiettyjä osia, kuten esimerkiksi polttoaineenkäsittelymoduuli. Moottori itsessään pysyy kuitenkin samana. Polttoaineen käsittelyjärjestelmään vaikuttaa käytettävä polttoaine. Esimerkiksi ammoniakki on syövyttävää, mikä pitää ottaa huomioon tankkia suunniteltaessa. Perinteinen hiiliterästankki voi syöpyä ammoniakin vaikutuksesta, joten tankin tulisi olla ruostumatonta terästä.

Mitkä ovat vihreän ammoniakin tulevaisuudennäkymät merenkulun polttoaineena? Pitääkö NOx-päästöistä olla huolissaan?

Ammoniakki on yksi varteenotettava ehdokas tulevaisuuden polttoaineeksi. Etenkin Norjassa luotetaan ammoniakkiin. Ammoniakki palaa hitaammin kuin muut polttoaineet, mutta sen palaminen on lähes täydellistä. Olemme työskennelleet ammoniakin parissa jo vuosien ajan ja saavuttaneet täydellisen palamisen testeissämme. Koska ammoniakin palamiseen tarvitaan sekä typpeä että vetyä, sen käyttämiseen liittyy aina riski typen oksidien (NOx) päästöistä. N2O on näistä ilmastovaikutuksiltaan haitallisin. Meidän teknologiamme tuottamat N2O-päästöt ovat tällä hetkellä lähes olemattoman pienet.

Millaisia ongelmia voi syntyä, jos tulevaisuudessa siirrytään kaasusta nestemäisiin polttoaineisiin tai toisin päin?

Meidän tuotteemme hyödyntävät monipolttoaineteknologiaa, mikä tarkoittaa, että moottorimme voivat käydä joko kaasulla tai nestemäisillä polttoaineilla tai näiden yhdistelmällä. Täysin nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvan järjestelmän voi myös muuntaa kaasupohjaiseksi tai toisin päin. Nestepohjaisen järjestelmän muuntaminen kaasulla käyväksi tosin vaatii enemmän muutoksia kuin kaasupohjaisen järjestelmän muuntaminen nestepohjaiseksi. Olemme myös toimittaneet kaasukonversioratkaisuja asiakkaillemme.

Miksi investoida rikkipesurijärjestelmään nyt, kun uudet polttoaineet ovat tuloillaan?

Asiakkaiden, jotka haluavat käyttää raskasta polttoöljyä polttoaineena, pitää asentaa rikkipesuri ja usein myös katalysaattori. Heidän tulee lisäksi tulevaisuudessa vähentää hiilidioksidipäästöjään. Wärtsilä kehittää myös tähän tarkoitettuja ratkaisuja.

Haluatko lukea lisää aiheesta? Katso nämä postaukset Twentyfour7 Insights -blogissa (englanniksi):

Forecasting the fuels of the future https://www.wartsila.com/insights/article/forecasting-the-fuels-of-the-future

Supporting shipping’s switch to clean fuels https://www.wartsila.com/insights/article/supporting-shipping-s-switch-to-clean-fuels