Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 31 lokakuuta 2006 at 08.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ JATKOI KASVUAAN – KANNATTAVUUS SUUNNITELMIEN MUKAINEN - KYSYNNÄN ODOTETAAN JATKUVAN HYVÄNÄ  

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 25,2% 1.090,0 milj. euroon (870,8)
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto 766,8 milj. euroa (607,8), kasvua 26,2%
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos 56,3 milj. euroa (43,5), kasvua 29,3%
- Kannattavuus 7,3% (7,2)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-9/2006

- Tilauskertymä 3.303,5 milj. euroa (2.390,6), kasvua 38,2%
- Tilauskanta 4.108,2 milj. euroa (2.544,7), kasvua 61,4%
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26,2% 2.203,7 milj. euroon (1.746,8)
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 162,4 milj. euroon (116,4), kasvua 39,5%
- Kannattavuus 7,4% (6,7)
- Assa Abloy:n osakkeiden myyntivoitto 123,9 milj. euroa
- Tulos/osake parani 2,59 euroon (1,05), josta Assa Abloy:n osakemyynnin osuus 0,97 euroa
- Liiketoiminnan rahavirta vahva 172,0 milj. euroa (14,0)
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 20%, kannattavuusarvio muuttumaton

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Voimakas kysyntä jatkui myös kolmannella neljänneksellä. Korkea tilauskanta helpottaa tulevien vuosien liiketoiminnan volyymin arviointia.  Liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan ja kannattavuus oli odotusten mukainen. Kysyntä jatkuu hyvänä ainakin seuraavat kuusi kuukautta”.

NÄKYMÄT VUODELLE 2006 JA 2007

Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna yli 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                    Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja           Tiedotusjohtaja

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS järjestetään tiistaina 31. lokakuuta 2006 klo 10.45 Wärtsilän konsernijohdossa. Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

Tässä Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TILAUSKERTYMÄ JATKOI KASVUAAN – KANNATTAVUUS SUUNNITELMIEN MUKAINEN - KYSYNNÄN ODOTETAAN JATKUVAN HYVÄNÄ 

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 25.2% 1.090,0 milj. euroon (870,8)
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26,2% 766,8 milj. euroon (607,8)
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos 56,3 milj. euroa (43,5), kasvua 29,3%
- Kannattavuus 7,3% (7,2)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-9/2006
- Tilauskertymä oli 3.303,5 milj. euroa (2.390,6), kasvua 38,2%
- Tilauskanta 4.108,2 milj. euroa (2.544,7), kasvua 61,4%
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26,2% 2.203,7 milj. euroon (1.746,8)
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 162,4 milj. euroon (116,4), kasvua 39,5%
- Kannattavuus 7,4% (6,7)
- Assa Abloy:n osakkeiden myyntivoitto 123,9 milj. euroa
- Tulos/osake parani 2,59 euroon (1,05), josta Assa Abloy:n osakemyynnin osuus 0,97 euroa
- Liiketoiminnan rahavirta vahva 172,0 milj. euroa (14,0)
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 20%, Koko vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

KATSAUSKAUSI 1-9/2006 LYHYESTI

Wärtsilän liiketoiminta käsittää Ship Power-, Services- ja Power Plants –liiketoiminnat. Vuonna 2005 toisen liiketoimintasegmentin muodostanut Imatra Steel siirtyi osaksi Oy Ovako Ab:ta. Vertailukelpoisuuden vuoksi alla on esitetty vuoden 2005 liikevaihto ja liiketulos ilman Imatra Steeliä.

Total Automation Pte. Ltd:n osto vahvistettiin 30.6.2006. Yhtiö on konsolidoitu 30.6.2006 alkaen. Kauppahinta oli 59,7 milj. euroa. Liikearvoksi on kirjattu 36,8 milj. euroa.

Milj. euroa                   7-9/2006    7-9/2005     Muutos(%)        

Liikevaihto                      766,8       607,8         26,2%        

Liiketulos                        56,3        43,5         29,3%        

% liikevaihdosta                  7,3%        7,2%                      

Tulos ennen veroja                61,4        36,9                      

Tulos/osake, euroa                0,44        0,32                      

 

Milj. euroa                   1-9/2006    1-9/2005     Muutos(%)     2005

Liikevaihto                    2.203,7     1.746,8         26,2%  2.520,3

Liiketulos                       162,4       116,4         39,5%    202,5

% liikevaihdosta                  7,4%        6,7%                   8,0%

Tulos ennen veroja            305,5 2)    129,4 1)                  212,4

Tulos/osake, euroa                2,59        1,05                   1,80

Korolliset nettovelat

kauden lopussa                   184,5       317,5                  255,9

Bruttoinvestoinnit               141,9       196,1                  231,1

1) Vertailukauden 1-9/2005 tulokseen sisältyy Imatra Steelin tulos ennen veroja 21,4 milj. euroa ja Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 9,6 milj. euroa.

2) Katsauskauden 1-9/2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 18,1 milj. euroa ja 123,9 milj. euron myyntivoitto Assa Abloy:n B-osakkeen myynnistä.

MARKKINAKEHITYS

Laivojen kysyntä jatkui voimakkaana katsauskaudella. Syyskuun loppuun mennessä tilattiin yhteensä 1.720 (1.818) alusta maailmanlaajuisesti. Energiateollisuuteen liittyvät segmentit jatkoivat markkinoiden voimakkaimpina vetureina. Elpymistä oli havaittavissa myös konttialussegmentillä suhteellisen hiljaisen alkuvuoden jälkeen.

Kiina jatkoi kasvuaan laivanrakennusmarkkinoilla. Kiinalaiset telakat saivat vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana noin 33% kaikista laivatilauksista laivojen kappalemäärällä laskettuna. Etelä-Korea sai noin 29%, Eurooppa noin 16% ja Japani 12% tilauksista. Tonneissa mitattuna (DWT) Korean markkinaosuus on noin 41%, Kiinan osuus noin 33% ja Japanin noin 18%.

Voimalaitosmarkkinoilla korkea energian hinta on lisännyt kysyntää. Öljyä tuottavat maat sekä öljy- ja kaasuyhtiöt jatkoivat investointejaan uuteen infrastruktuuriin. Kallis sähkön hinta on luonut teollisuudessa kasvavaa kysyntää yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotannolle Euroopassa. Sähköverkkojen vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimaloiden kysyntä USA:ssa jatkui. Afrikka kehittyy voimakkaasti ja monessa maassa Wärtsilän tuotteilla oli vahva kysyntä.

Kysyntä jatkui maailmanlaajuisesti aktiivisena kaikilla Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnan segmenteillä: perusvoimantuotannon ja teollisuuden sekä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimaloiden markkinoilla.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Katsauskauden aikana saatiin uusia tilauksia 3.303,5 milj. euroa (2.390,6). Kasvua oli 38,2%. Kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 1.090,0 milj. euroa (870,8), eli 25,2% korkeampi kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Kolmannella neljänneksellä uusia tilauksia kirjattiin eniten Ship Power –liiketoiminnassa, jossa tilauskertymä oli 490,0 milj. euroa (361,5) eli 35,5% enemmän kuin vertailukaudella.  

Power Plants -liiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä kasvoi 22,2% ja oli 335,0 milj. euroa.

Wärtsilän tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4.108,2 milj. euroa (2.544,7), kasvua oli 61,4% edellisvuoteen.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

Milj. euroa                      7-9/2006   7-9/2005   Muutos(%)          

Ship Power                          490,0      361,5       35,5%          

Services                            265,9      234,4       13,4%          

Power Plants                        335,0      274,0       22,2%          

Tilauskertymä yhteensä            1.090,0      870,8       25,2%          

 

Milj. euroa                      1-9/2006   1-9/2005   Muutos(%)       2005

Ship Power                        1.651,0    1.070,3       54,3%    1.545,3

Services                            934,2      798,8       17,0%    1.077,1

Power Plants                        715,9      518,6       38,0%      865,2

Tilauskertymä yhteensä            3.303,5    2.390,6       38,2%    3.491,1

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

Milj. euroa                         9/2006   9/2005  Muutos(%)       2005

Ship Power                         2.800,7  1.444,5       93,9%    1.658,5

Services                             337,5    325,6        3,7%      303,3

Power Plants                         966,5    774,6       24,8%      943,9

Tilauskanta yhteensä               4.108,2  2.544,7       61,4%    2.905,7

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Katsauskauden 1-9/2006 liikevaihto kasvoi 26,2% ja oli 2.203,7 milj. euroa (1.746,8). Kolmannen neljänneksen vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto oli 766,8 milj. euroa (607,8), kasvua oli 26,2%.

Katsauskauden vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 162,4 milj. euroon (116,4) ja kannattavuus oli 7,4% (6,7). Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 56,3 milj. euroa (43,5) ja kannattavuus oli 7,3% (7,2).  

Liikevaihto liiketoiminnoittain

Milj. euroa                      7-9/2006   7-9/2005   Muutos(%)          

Ship Power                          183,8      158,0       16,4%          

Services                            312,0      273,4       14,1%          

Power Plants                        274,2      176,4       55,4%          

Yhteensä                            766,8      607,8       26,2%          

 

Milj. euroa                      1-9/2006   1-9/2005   Muutos(%)       2005

Ship Power                          580,4      444,8       30,5%      710,3

Services                            916,1      778,1       17,7%    1.093,1

Power Plants                        706,4      516,6       36,7%      710,3

Yhteensä                          2.203,7    1.746,8       26,2%    2.520,3

Rahoituserät olivat 0,5 milj. euroa (-19,4). Nettokorot olivat -9,1 milj. euroa (-11,8). Saadut osingot olivat 8,1 milj. euroa (6,8).  

Tulos ennen veroja oli 305,5 milj. euroa (129,4). Katsauskauden tulokseen sisältyy 123,9 milj. euron myyntivoitto 10 miljoonan kappaleen Assa Abloy:n B-osakkeen myynnistä sekä Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 18,1 milj. euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy Imatra Steelin tulos ennen veroja 21,4 milj. euroa ja Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 9,6 milj. euroa.

Katsauskauden verot olivat -60,7 milj. euroa (-31,1), joista -32,2 milj. euroa liittyi Assa Abloy:n osakkeiden myyntiin. Veroihin sisältyy laskennallisia verosaatavia +25,5 milj. euroa, jotka liittyvät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

Osakekohtainen tulos parani 2,59 euroon (1,05), josta Assa Abloy:n osakkeiden myynnin osuus oli 0,97 euroa.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli vahva eli 172,0 milj. euroa (14,0).

Likvidit varat kauden lopussa olivat 142,6 milj. euroa (133,2). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 184,5 milj. euroa (317,5). Omavaraisuusaste oli 47,3% (43,2) ja nettovelkaantumisaste 0,15 (0,33).

INVESTOINNIT

Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat 141,9 milj. euroa (196,1), jotka koostuvat 76,2 milj. euron (142,3) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 65,6 milj. euron (53,8) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 53,4 milj. euroa (52,1).

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% (4,7) Assa Abloyn osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 106,7 milj. euroa.

Wärtsilän omistus Oy Ovako Ab:ssa oli katsauskaudella 26,5%. Omistuksen tasearvo katsauskauden lopussa oli 126,6 milj. euroa. Osakkuusyhtiötuloksena Wärtsilä on kirjannut kaudelta 1-9/2006 18,1 milj. euroa.

Heinäkuussa Oy Ovako Ab:n omistajat Wärtsilä, SKF ja Rautaruukki allekirjoittivat sopimuksen Ovakon omistamien operatiivisten yhtiöiden myymisestä. Osakkeiden kokonaismyyntihinta on yhteensä noin 660 milj. euroa, sisältäen noin 535 milj. euroa käteisenä, 15 milj. euroa heinäkuussa 2008 maksettavana eränä sekä 110 milj. euron korollisen kauppahintasaatavan, joka maksetaan 3-6 vuoden kuluessa kaupan toteutumisesta. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä, jotka odotetaan saatavan vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä. Kaupan toteuttamisen ja sitä seuraavan Oy Ovako Ab:n purkamisen seurauksena Wärtsilä kirjaa myyntivoiton. Myyntivoitosta 3 milj. euroa on tuloutunut kolmannella neljänneksellä osakkuusyhtiötuloksena ja neljännellä neljänneksellä kirjataan 49 milj. euron verovapaa myyntivoitto, kun viranomaishyväksynnät on saatu.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskautena oli keskimäärin 13.100 (11.914). Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 13.986 (11.589). Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Ship Power -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nimitettiin 1.4.2006 alkaen DI Jaakko Eskola (47).

Ship Power -liiketoiminnan johtaja ja konsernin toinen varatoimitusjohtajista Mikael Mäkinen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.4.2006.

Power Plants –liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nimitettiin 1.4.2006 alkaen KTM Christoph Vitzthum (36).

Power Plants -liiketoiminnan aiempi johtaja, DI, MBA Pekka Ahlqvist saavutti keväällä 2006 60 vuoden iän, jolloin hänellä oli työsopimuksensa mukaisesti oikeus siirtyä eläkkeelle. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa vastuualueenaan Automaatio-liiketoiminnan strateginen johtaminen.

Konsernin teknologiajohtaja, CTO, professori Matti Kleimola siirtyi eläkkeelle 1.5.2006. Hän jatkaa johtokunnan neuvonantajana alan teknologiaan liittyvissä kysymyksissä.

STRATEGIA – KASVUA TUKEVAT RATKAISUT

Wärtsilän strategisena tavoitteena on säilyttää johtava asema markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras elinkaarenaikainen hyötysuhde ja luotettavuus. Tämän mahdollistaa integroitu laite- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kasvaa myös kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat asiakkaita käyttämään voimajärjestelmiään tehokkaammin ja turvallisemmin. Wärtsilä lisää osaamistaan automaatiossa ja vahvistaa myös tuotetarjontaansa ratkaisuilla, joiden avulla voimajärjestelmien operointi on luotettavaa ja ympäristön kannalta turvallista. Vahvistaminen tapahtuu kasvamalla orgaanisesti, solmimalla kumppanuussopimuksia ja tekemällä yritysostoja.

STRATEGISET TOIMENPITEET KATSAUSKAUDELLA

Katsauskaudella Wärtsilä toteutti useita strategisia tavoitteitaan tukevia toimenpiteitä:

Helmikuun alussa Wärtsilä osti Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) -yhtiön Aker Kvaernerilta. Wärtsilän omistukseen siirtymisen jälkeen yhtiön nimi on Wärtsilä Automation Norway AS ja se on konsolidoitu 1.3.2006 lähtien. Yhtiö toimittaa voima- ja automaatiojärjestelmiä öljy-, kaasu-, meri- ja teollissovelluksiin. Yhtiö toimii pääasiassa Pohjanmeren alueella asiakkainaan suuret öljy- ja kaasuyhtiöt sekä norjalaiset telakat. Kauppa tukee kasvustrategiaa ja kasvattaa Wärtsilän tuotevalikoimaa sähköisissä propulsiojärjestelmissä, voimansiirrossa ja automaatiossa erityisesti öljy-, kaasu- ja offshore-alueilla.

Wärtsilä Automation Norwayn ja amerikkalaisen Emerson Process Managementin välillä solmittu yhteistyösopimus lisää Wärtsilän mahdollisuuksia tarjota automaatioalan prosessiosaamista öljyntuotantoaluksille.

Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa singaporelaisen pörssilistatun, merenkulun automaatioalan Total Automation Ltd:n koko liiketoiminnan ja kaikki Total Automationin tytäryhtiöt. Kauppa vahvistettiin kesäkuussa. Yleisten laivojen automaatiolaitteiden lisäksi Total Automationilla on vahva jalansija offshore- ja LNG-sektoreilla. Yritys keskittyy korjaus-, asennus- ja huoltopalveluihin. Asiakkaat ovat monikansallisia yhtiöitä, telakoita ja varustamoja. Kauppa täydentää Wärtsilän aiempia automaatioalan yritysostoja.

Maaliskuussa Wärtsilä ja virolainen BLRT Grupp sopivat laivojen huoltoyhtiön perustamisesta Liettuaan palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä omistaa yhteisyrityksestä 51% ja BLRT Grupp 49%.

Ciserv-huoltoyhtiöryhmä yhdistettiin osaksi Wärtsilän huolto-organisaatiota 1.5.2006 alkaen. Yhdistetyn liiketoiminnan nimi on Wärtsilä Services, joka on yksi johtavista maailmanlaajuisista voimalaitosten ja meriteollisuuden huolto-organisaatioista.

Heinäkuussa ostettu saksalainen INTEC Injectortechnic GmbH vahvistaa Wärtsilän osaamista polttoaineruiskutuslaitteiston huollossa ja asennuksissa.

Wärtsilän ja kiinalaisen Shanghai Marine Diesel Engine Research Instituten (SMDERI) yhteinen apumoottoritehdas Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) vihittiin käyttöön kesäkuun lopussa. Yhteisyritys on askel Wärtsilän strategiassa olla lähellä aasialaisia asiakkaita ja kasvattaa markkinaosuutta apumoottoreissa.

Syyskuun lopussa Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation ja Mitsubishi Heavy Industries ilmoittivat perustavansa yhteisyrityksen suurten hidaskäyntisten merimoottorien valmistamiseksi Kiinassa. Yhteisyritys on osa Wärtsilän strategiaa parantaa palvelujaan aasialaiselle laivanrakennusteollisuudelle ja vahvistaa hidaskäyntisten moottoreiden markkinaosuutta.

Kiinassa yhteisyritys Wärtsilä-CME investoi lisäkapasiteettiin vastatakseen kiinteälapaisten potkurien kasvavaan kysyntään.

Ruotsalaisen laivojen korjaukseen erikoistuneen Stockholm Fartygspreparationer AB:n liiketoiminnan osto lokakuussa luo edellytykset laajentaa edelleen Wärtsilän huoltotoimintaa Ruotsin itärannikolla. Osto on osa Services –liiketoiminnan kasvustrategiaa.

Wärtsilän, SKF:n ja Rautaruukin heinäkuussa allekirjoittaman sopimuksen Oy Ovako Ab:n omistamien operatiivisten yhtiöiden myymisestä odotetaan vahvistuvan viimeisellä neljänneksellä 2006. Ovako myytiin yhtiölle, jonka omistavat Hombergh Holdings BV:n osakkeenomistajat, WP de Pundert Ventures BV sekä Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Ovako-omistuksesta irtautuminen saattaa päätökseen Wärtsilän suunnitelman keskittyä ydinliiketoimintaansa.

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

30.9.2006

                                           A-OSAKE        B-OSAKE      Yhteensä

Osakemäärä                              23.579.587     71.048.704    94.628.291

Äänimäärä                              235.795.870     71.048.704   306.844.574

 

Osakevaihto, kpl 1-9/2006                1.241.693     68.540.027    69.781.720

 

Ulkomaalaisomistus                       30.9.2006      30.9.2005    31.12.2005

                                             28,5%          25,6%         24,1%

 

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

1.1.-30.9.2006                  Ylin       Alin    Keskikurssi 1)     Viimeinen

 

A-osake                        36,82      24,60             30,81         32,00

B-osake                        37,57      24,80             30,54         31,65

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

 

MARKKINA-ARVO                            30.9.2006      30.9.2005    31.12.2005

Milj. euroa                                3.021,0        2.469,7       2.348,9

 

OPTIO-OHJELMAT

Wärtsilän yhtiökokouksen 15.3.2006 päättämä ylimääräinen osinko 0,60 euroa osakkeelta laski Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa ylimääräisen osingon määrällä eli 0,60 euroa/osake ohjelmien ehtojen mukaisesti. Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella on siten 16,10 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 8,90 euroa osakkeelta.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2006 päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,90 euroa ja ylimääräistä osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,50 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.

Hallitus

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet valiokuntiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen, Risto Hautamäki ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta:

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta:

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Jaakko Iloniemi.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

SHIP POWER -LIIKETOIMINTA

Milj. euroa                       7-9/2006    7-9/2005     Muutos(%)          

Liikevaihto                          183,8       158,0         16,4%          

Tilauskertymä                        490,0       361,5         35,5%          

Milj. euroa                       1-9/2006    1-9/2005     Muutos(%)       2005

Liikevaihto                          580,4       444,8         30,5%      710,3

Tilauskertymä                      1.651,0     1.070,3         54,3%    1.545,3

Tilauskanta kauden lopussa         2.800,7     1.444,5         93,9%    1.658,5

Tilausaktiviteetti jatkui hyvin vilkkaana kolmannella neljänneksellä. Ship Power -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 490,0 milj. euroa, eli 35,5% korkeampi kuin vuoden 2005 vertailukaudella. Suurin osa uusista tilauksista tuli offshore-segmentiltä, jonka osuus Ship Power-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymästä oli 27%. Tankkerit, risteily- ja matkustaja-alukset sekä kaasulaivat edustivat kukin noin 10% tilauskertymästä.

Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia katsauskaudella. MPF Corporation Ltd tilasi kokonaisen voimajärjestelmän monitoimiseen öljynporausalukseen. Tilaus käsittää aluksen koko voimajärjestelmän suunnittelun, laitteiston, kokoonpanon ja koeajot sekä potkuri-, sähkönjakelu- että automaatiojärjestelmät. Kaupan arvo on yli 50 milj. euroa. Risteily- ja matkustajalaivasegmentillä saatiin päämoottori- ja ohjailupotkurien tilaus maailman suurimpaan risteilijään, jonka rakentaa Aker Yards Suomessa. Lisäksi risteilyprojekteihin liittyviä tilauksia saatiin sekä saksalaisilta että italialaisilta telakoilta. Potkuriliiketoiminnassa Wärtsilä kirjasi historiallisen 50 kiinteälapaisen potkurin tilauksen kahdelta kiinalaiselta telakalta. Potkurit valmistetaan Zhenjiangissa, Kiinassa.

Katsauskautena 1-9/2006 tilauskertymä oli 1.651,0 milj. euroa (1.070,3) eli 54,3% korkeampi kuin vuoden 2005 vastaavalla kaudella.  Tilauskanta oli kauden lopussa 2.800,7 milj. euroa (1.444,5).

Ship Power -liiketoiminnan katsauskauden liikevaihto kasvoi 30,5% 580,4 milj. euroon.

Markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 50%:iin (48% edellisen neljänneksen lopussa). Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat edelleen sekä offshore-, LNG- ja risteilysegmentit. Apumoottoreiden markkinaosuus laski hieman ja oli 7% (9). Suurin syy tähän on se, että eurooppalaisten telakoiden osuus uusien tilausten määrästä on pienentynyt vuoden aikana. Apumoottoritehdas, joka vihittiin Kiinassa kesäkuussa, parantaa kilpailukykyä apumoottorimarkkinoilla. Hidaskäyntisissä moottoreissa Wärtsilän markkinaosuus laski 21%:sta 17%:iin. Wärtsilän tavoitteena on vahvistaa markkinaosuuttaan aloittamalla hidaskäyntisten moottorien tuotanto yhteisyrityksessä Kiinassa.

 

SERVICES-LIIKETOIMINTA

                                  7-9/2006    7-9/2005     Muutos(%)          

Liikevaihto, milj. euroa             312,0       273,4         14,1%          

Tilauskertymä                        265,9       234,4         13,4%          

 

                                  1-9/2006    1-9/2005     Muutos(%)       2005

Liikevaihto, milj. euroa             916,1       778,1         17,7%    1.093,1

Tilauskertymä                        934,2       798,8         17,0%    1.077,1

Tilauskanta kauden lopussa           337,5       325,6          3,7%      303,3

Henkilöstö kauden lopussa            8.387       6.937         20,9%      7.200

 

Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 916,1 milj. euroon (778,1). Kasvua oli 17,7%, josta orgaanista kasvua oli 11,8%.

Heinä-syyskuun aikana Wärtsilä solmi yhteensä kahdeksan uutta käyttö- ja huoltosopimusta (O&M) sekä huoltosopimusta. Syyskuussa allekirjoitettiin pitkäaikainen huoltosopimus yhdysvaltalaisen Princess Cruises –varustamon kanssa. Sopimuksen perusteella Wärtsilä toimittaa kaikki varaosat moottorien huolto-ohjelman mukaisesti, kunnostaa kaikki kriittiset komponentit ja tarjoaa neuvoja ja teknistä tukea useille Princess Cruisen aluskannan aluksille. Muita sopimuksia solmittiin mm. Brasiliassa ja Intiassa.

POWER PLANTS –LIIKETOIMINTA

Milj. euroa                       7-9/2006    7-9/2005     Muutos(%)          

Liikevaihto                          274,2       176,4         55,4%          

Tilauskertymä                        335,0       274,0         22,2%          

Tilauskertymä, MW

  Raskasöljy                           233         307        -24,0%          

  Kaasu                                425         291         46,1%          

BioPower, MWth                           0          21                       

 

Milj. euroa                       1-9/2006    1-9/2005     Muutos(%)       2005

Liikevaihto                          706,4       516,6         36,7%      710,3

Tilauskertymä                        715,9       518,6         38,0%      865,2

Tilauskertymä, MW

  Raskasöljy                           804         646         24,5%      1.134

  Kaasu                                707         579         22,1%        924

BioPower, MWth                         138         100         38,3%        117

Tilauskanta vuoden

   lopussa, milj. euroa              966,5       774,6         24,8%      943,9

Power Plants -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 22,2% viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja oli 335,0 milj. euroa. Kaasuvoimaloiden tilauskertymä oli vahva. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Tansaniasta, Yhdysvalloista ja Venezuelasta. Suurimmat öljyvoimalatilaukset tulivat Italiasta ja Madagaskarilta. Nestemäisellä biopolttoaineella toimivat voimalat luovat Wärtsilälle jatkuvasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia Euroopassa ja myös kehittyvissä maissa on kiinnostusta tuotetta kohtaan.

Yhdeksän kuukauden tilauskertymä oli 715,9 milj. euroa, eli 38% korkeampi kuin vuoden 2005 vastaavana kautena.

Hyvän tilauskertymän tuloksena Power Plants –liiketoiminnan tilauskanta oli 966,5 milj. euroa (774,6), eli 24,8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavan kauden lopussa.

Power Plants –liiketoiminnan katsauskauden liikevaihto kasvoi 706,4 milj. euroon (516,6). Kasvua oli 36,7%. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 274,2 milj. euroa, 55,4% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Teholla mitattuna kolmannella neljänneksellä toimitettiin voimaloita yhteensä 543 MW.

MOOTTORITUOTANTO

Wärtsilä Auxpac -moottorigeneraattorien tuotannon aloittaminen uudessa tehtaassa Kiinassa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tehtaan on suunniteltu toimivan täydellä kapasiteetilla vuoden 2007 aikana. 

Investointi Vaasan ja Triesten kokoonpano- ja koeajotilojen lisäämiseksi etenee suunnitelmien mukaisesti. Lisäkapasiteetti on käytössä vuoden 2007 puolivälistä lähtien.

Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) ja Mitsubishi Heavy Industries (MHI) perustavat yhteisyrityksen suurten hidaskäyntisten merimoottorien valmistamiseksi Kiinassa. Yhteisyritys kehittää ja valmistaa sekä myy uuden sukupolven energiaa säästäviä ja ympäristöystävällisiä hidaskäyntisiä kaksitahtisia merimoottoreita Wärtsilän ja MHI:n lisenssillä. Tehdas rakennetaan Qingdaon alueelle, jonne CSIC on perustamassa meriteollisuuskeskusta. Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2008 lopussa.

Kriittisten komponenttien saatavuuden parantamiseksi ja tulevien vuosien kysyntään vastaamiseksi Wärtsilä jatkaa kiinteää yhteistyötä toimittajiensa kanssa. Monet Wärtsilän toimittajat investoivat tällä hetkellä tuotantokapasiteettiinsa ja suurin osa lisäkapasiteetista tulee olemaan toiminnassa vuoden 2007 aikana.

T&K

Teholtaan maailman suurin dieselmoottori 14RT-flex96C on toimitettu asiakkaalle, moottorin teho on 108.920 hv.

Investoinnit sekä kaksi- että nelitahtisiin testimoottoreihin jatkuvat osana Wärtsilän strategiaa toimittaa asiakkailleen viimeisintä teknologiaa ja laatutuotteita.

Kaksi Euroopan johtavaa merimoottorien valmistajaa Wärtsilä ja MAN Diesel ovat sopineet laajasta yhteisestä tutkimusprojektista nimeltään HERCULES-β.  Perustavoitteena on parantaa merimoottorien hyötysuhde yli 60% tasolle samalla vähentäen merkittävästi polttoaineiden kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi tavoitteena on erittäin alhaiset merimoottorien päästöt vuoteen 2015 mennessä. Nykyisin diesel-propulsiojärjestelmiä käytetään 99%:ssa maailman aluskannasta. HERCULES-β projektin on suunniteltu kestävän neljä vuotta. Projekti esitetään rahoitettavaksi osana Euroopan Unionin Framework Program 7-ohjelmaa.

MARKKINANÄKYMÄT 2006

Tänä vuonna uudet laivatilaukset ovat kohdistuneet suurempiin aluksiin. Tonneissa mitattuna vuosi 2006 on jopa ennätysvuotta 2003 parempi. Tämä johtuu suurelta osin korkeasta tilausaktiviteetista tankkerisegmentillä. Laivojen kappalemäärillä mitattuina tilaukset näyttävät asettuvan hyvin lähelle 2.000 laivaa, mikä on vain hieman vähemmän kuin ennätysvuonna 2005.  

Rahtihintojen kehitys on tärkeimpiä uusien laivojen kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Vuoden ensimmäisten kuukausien pienten pudotusten jälkeen rahtihinnat  ovat nousseet ja pysyneet historiallisen keskiarvon yläpuolella. Uusien laivojen hinnat ovat kohonneet, koska kysyntä ylittää telakoiden ja meriteollisuutta palvelevien laitetoimittajien toimitusmahdolliuudet. Viime vuosien suurta tilauskantaa toimitetaan tällä hetkellä, mikä siten kasvattaa maailman aluskantaa. Toistaiseksi markkinat ovat vastaanottaneet aluskapasiteetin lisäyksen hyvin eikä se ole vaikuttanut varustamojen tuottoihin tai tilaushalukkuuteen. 

Korkea energian hinta kiihdyttää energiaan liittyvien teollisuusalojen investointeja ja kysynnän näillä aloilla odotetaan jatkuvan vilkkaana. Joistakin tämän hetken varoittavista merkeistä huolimatta maailman laivanrakennusteollisuus on aktiivista. Wärtsilän tilausaktiviteetin odotetaan jatkuvan vilkkaana seuraavat kuusi kuukautta eikä välittömiä merkkejä markkinoiden merkittävästä heikkenemisestä ole näkyvissä. 

Taloudellisen kasvun edistämiseksi sähkön tarve pysyy ennallaan. Öljyä ja kaasua tuottavat maat sekä öljy- ja kaasuyhtiöt jatkavat investointejaan uuteen infrastruktuuriin. Sekä kaasu- että öljyvoimaloiden tilauskertymän odotetaan pysyvän korkeana seuraavan kuuden kuukauden aikana. Maantieteellisesti kysyntä jakaantuu tasaisesti, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista. Öljyn korkea hinta parantaa raskasöljy- ja kaasukäyttöisten voimaloiden, ja näin ollen myös Wärtsilän kilpailukykyä suhteessa kevyellä polttoöljyllä käyviin voimalaitoksiin.  

Services jatkaa kasvuaan uusien tuotteiden ja yritysostojen kautta sekä laitekannan korkean käyttöasteen ansiosta.

Wärtsilä on varautunut hyvin kysynnän vaihteluihin liiketoiminnan rakennejärjestelyjen ja Services-liiketoiminnan kasvun ansiosta.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2006 JA 2007

Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna yli 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna kuluvan vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti (Osavuosikatsaukset).

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2006:

Wärtsilä on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet standardit 1.1.2006 alkaen:

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen: Muutokset 31.3.2004 jälkeen:

-Cash flow hedges of forecast intragroup transactions, annettu 14.4.2005, voimaan 1.1.2006.

-Fair value option, annettu 16.6.2005, voimaan 1.1.2006.

-Financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, voimaan 1.1.2006.

Näiden muutosten soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IAS 19 –standardin muutos: Amendment to Employee Benefits – Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures, annettu 16.12.2004, voimaan 1.1.2006. Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita. Muutos lisää myös liitetietovaatimuksia. Koska konserni ei aio muuttaa kirjattavien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardimuutoksen käyttöönotto vaikuttaa ainoastaan tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin.

IFRIC 4 -tulkinta: Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, voimaan 1.1.2006. Tulkinnan käyttöönotto toi 7,8 milj. euron lisäyksen investointeihin ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuloslaskelmaan sillä ei ollut olennaista vaikutusta.

30.10.2006

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus