Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 31 lokakuuta 2006 at 11.00 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 8.9. – 23.10.2006 välisenä aikana on vaihdettu 18.900 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 28.350 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 99.225,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 8.9. – 23.10.2006 välisenä aikana on vaihdettu 2.724 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 4.086 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 14.301,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 113.526,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 331.312.544,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.660.727 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 71.081.140 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen                             Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

 

www.wartsila.com