Wärtsilä nimittää Teija Sarajärven henkilöstöjohtajaksi

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 31 elokuuta 2021 at 09.00 UTC+2
  • Teija Sarajärvi

Wärtsilä nimittää Teija Sarajärven henkilöstöjohtajaksi

Wärtsilä on nimittänyt Teija Sarajärven (52), FM, henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. Sarajärvi aloittaa tehtävässä viimeistään helmikuussa 2022. Hänen edeltäjänsä Alid Dettke siirtyy uusiin tehtäviin Wärtsilässä.

Sarajärvi tulee Wärtsilään pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäeltä, jossa hän on työskennellyt henkilöstö- ja työturvallisuusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut menestyksekkäästi henkilöstöhallinnon tehtävissä OP Ryhmässä, Metsossa ja Nokiassa. Sarajärvellä on laajalti kokemusta maailmanlaajuisten henkilöstöhallinnon organisaatioiden johtamisesta ja kansainvälisten muutosohjelmien toteuttamisesta.

“Pyrimme Wärtsilässä tukemaan asiakkaitamme merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuden tavoittelussa. Siinä onnistuaksemme olemme käynnistäneet kunnianhimoisen henkilöstöhallinnon muutosohjelman, joka keskittyy päivittäisen liiketoimintamme tukemiseen ja houkuttelevan työntekijäkokemuksen rakentamiseen koko konsernin laajuisesti. Olemme nyt valmiita ottamaan seuraavan askeleen tällä matkalla. Teija Sarajärvi on kokenut johtaja, joka on osoittanut kykynsä kehittää organisaatioita. Teija tuo Wärtsilään arvokasta muutosjohtamisen kokemusta keskittyen vahvasti liiketoimintaan ja ihmisiin. Toivotamme hänet tervetulleeksi johtoryhmäämme. Haluaisin myös kiittää Alidia hänen erinomaisesta sitoutumisestaan henkilöstöhallinnon muutosohjelmaamme ja toivottaa hänelle suurta menestystä uusissa tehtävissä Wärtsilässä”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com


 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com