Wärtsilän Strategian painopiste Laivojen Voimajärjestelmiin ja Huoltoon

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 31 heinäkuuta 2003 at 08.15 UTC+2

Wärtsilä suunnittelee konsernin voimavarojen entistä voimakkaampaa kohdentamista laivojen voimajärjestelmien ja huollon suuntaan. Tämä tulee merkitsemään muun muassa laivamoottoreiden ja potkurijärjestelmien tuotannon aloittamista Kiinan kasvavilla laivanrakennusmarkkinoilla sekä yritysostoja, joiden tarkoituksena on kasvattaa tämän alan tuote- ja huoltopalvelutarjontaa.

Voimalatoiminnan rakennetta ja tuotevalikoimaa tullaan tarkistamaan.

Strategian tarkistaminen on osa konsernin kehitystyötä, jonka tavoitteena on tuloksentekokyvyn merkittävä parantaminen. Konsernin liikevoittotavoite on 7-8 prosenttia. Wärtsilä ryhtyykin tulevan syksyn aikana valmistelemaan suunnitelmaa uudeksi rakenteeksi. Siihen arvioidaan samalla liittyvän valmistuskapasiteetin entistä tarkempi keskittäminen.

Wärtsilän Power-toimialojen tilauskertymä kasvoi alkuvuonna. Tilauskanta kesäkuun lopussa oli viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Vuoden 2002 loppuun verrattuna tilauskanta on selvästi parantunut. Power-toimialojen vuoden 2003 liikevaihdon ja toiminnallisen kannattavuuden odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Toiminnan tehostamista jatketaan ja suunnitelmien ja selvitysten  valmistuttua tullaan Power-toimialojen vuoden 2003 tulosta rasittamaan rakennejärjestelyjä varten tehtävällä varauksella.

Osavuosikatsaus 1-6/2003 julkaistaan klo 8.30

Wärtsilä Oyj Abp

Ole Johansson
Konsernijohtaja

 

Ole Johansson
Konsernijohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Direct tel: 010 7095 601
Direct fax:
e-mail:ole.johansson@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com