Wärtsilän Power-liiketoimintojen liikevaihto kasvaa tänä vuonna noin 15%, kannattavuus 8% luokkaa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 31 toukokuuta 2005 at 09.15 UTC+2

Wärtsilän Power-liiketoimintojen kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15% vuoteen 2004 verrattuna. Vuoden 2004 liikevaihto oli 2.224,7 milj. euroa. Vaikka Power-liiketoimintojen tulos eri vuosineljänneksillä vaihtelee, koko vuoden liikevoittoprosentin (EBITA) odotetaan olevan 8%:n luokkaa (5,7) 1).  Vuoden 2006 liikevoittoprosentin (EBITA) arvioidaan paranevan hieman ja liikevaihdon kasvavan noin 10% perustuen vahvaan tilauskantaan ja markkinoiden vilkkaaseen aktiviteettiin.

Wärtsilän huhti-toukokuun tilauskertymä kasvoi noin 17% viime vuoden vertailukuukausiin nähden eli on noin 443 milj. euroa (380). Ship Power- liiketoiminnan tilauskertymä oli noin 214 milj. euroa (130), Voimaloiden noin 50 milj. euroa (112) ja Huollon 179 milj. euroa (138).  Koko vuoden 2004 tilauskertymä oli 2.791,4 milj. euroa.

Imatra Steel konsolidoidaan osakkuusyhtiönä 1.5.2005 lähtien.

1)Vuoden 2004 Power-liiketoimintojen IFRS:n mukainen liikevoittoprosentti (EBITA) 5,7% ei sisällä kertaluonteisia kuluja, joita olivat rakennejärjestelyvaraukset sekä laskentaperusteiden muutoksesta johtuvat työkyvyttömyyseläkevastuut.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Raimo Lind, puh. 010 709 5640.

Wärtsilä Oyj Abp

Maj-Len Ek
Talousjohtaja

Sinikka Ilveskoski
Konsernilakimies