Wärtsilä panostaa moottoripäästöjen vähentämiseen

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 31 tammikuuta 2003 at 12.00 UTC+2

Maailman johtavien merimoottoreiden valmistajien Wärtsilän ja MAN B&W Dieselin tavoitteena on kehittää erittäin vähäpäästöistä  merimoottoriteknologiaa. Yhtiöt ovat päättäneet valmistella laajan Euroopan Unioinin alaisen tutkimushankekokonaisuuden, joka keskittyy hiilidioksidin ja ympäristöä saastuttavien päästöjen ongelmaan.

Projektia ehdotetaan rahoitettavaksi osittain EU:n 6. puiteohjelmassa ja projektin arvioidaan alkavan vuonna 2004. Wärtsilä ja MAN B&W johtavat tarkkaan valittua ja laajaa erilaisten organisaatioiden konsortiota (valmistajia, toimittajia, käyttäjiä, tieteellisiä laitoksia) teollisessa tutkimus- ja tuotekehityshankkeessa, jonka tehtävänä on osoittaa, että eurooppalaisen tutkimustyön ja kansainvälisen yhteistyön avulla voidaan ratkaista globaaleja ympäristöongelmia.

Projekti rakennetaan siten, että Wärtsilän ja MAN B&W Dieselin ja niiden lisenssivalmistajien kaupallinen kilpailu ei vaarannu.

Projektikoordinaattori on professori N. Kyrtatos Ateenan teknillisestä yliopistosta  (National Technical University of Athens (NTUA).

Lisätietoja:
Prof. Matti Kleimola
Teknologiajohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 7095 690
Sähköposti matti.kleimola@wartsila.com