Wärtsilä nimittää Håkan Agnevallin uudeksi konsernijohtajaksi

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 30 syyskuuta 2020 at 13.00 UTC+2
  • Agnevall 2020

Wärtsilä nimittää Håkan Agnevallin uudeksi konsernijohtajaksi

Wärtsilän hallitus on nimittänyt Håkan Agnevallin (s. 1966, DI, MBA) Wärtsilä Oyj Abp:n uudeksi konsernijohtajaksi. Agnevall aloittaa tehtävässä viimeistään huhtikuussa 2021. Hänen edeltäjänsä Jaakko Eskola jatkaa hallituksen ja johtokunnan vanhempana neuvonantajana kunnes jää eläkkeelle 30.6.2021.

Håkan Agnevall on toiminut Volvo Groupin Volvo Bus Corporation -yksikön johtajana vuodesta 2013 lähtien. Tätä edeltävien kymmenen vuoden aikana hän toimi useissa johtotehtävissä Bombardierilla ja ABB:llä kerryttäen arvokasta kokemusta mm. myynnistä, tuotannosta, projektinhallinnasta, tutkimuksesta ja kehityksestä sekä tuotteiden koko elinkaaren kattavista palveluista maailmanlaajuisesti.


”Håkan Agnevall on arvostettu johtaja, joka on osoittanut kykynsä kehittää organisaatioita ja liiketoimintoja keskittyen vahvasti asiakkaisiin, teknologiaan ja ihmisiin. Hänen Volvo Groupilla kerryttämä kokemuksensa uraauurtavasta sähköistyksestä ja autonomisista ajoneuvoista vahvistaa toimintaamme vastaavilla osa-alueilla”, sanoo Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone. ”Håkanilla on tarvittava osaaminen Wärtsilän toiminnan kehittämiseksi, jotta voimme paremmin tukea merenkulun ja energia-alan asiakkaitamme heidän pyrkiessään kohti kestävämpää toimintaa ja liiketoimintamalleja.”

Håkan Agnevall toteaa: ”Odotan innolla siirtymistäni osaksi Wärtsilän ammattitaitoista ja sitoutunutta tiimiä. Uskon, että Wärtsilällä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan positiivisesti innovaatioillaan, jotka keskittyvät kestävään kehitykseen ja operatiiviseen suorituskykyyn. Puhdasta energiaa, automaatiota ja liitettävyyttä koskevat teknologiatrendit tarjoavat jännittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Wärtsilällä on erinomainen mahdollisuus olla tulevaisuuden merenkulku- ja energiamarkkinoiden johtava toimija."

”Hallituksen puolesta haluan vilpittömästi kiittää Jaakkoa hänen merkittävästä panoksestaan Wärtsilän hyväksi konsernissa viettämiensä 22 vuoden aikana. Hänen viimeiset viisi vuotta kestäneen konsernijohtajakautensa aikana Wärtsilä on kehittynyt merenkulku- ja energiamarkkinoilla toimivaksi älykkään teknologian yhtiöksi”, Tom Johnstone sanoo.

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus
 

Kari Hietanen                                                   Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat           Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

 

Lisätietoja:

Tom Johnstone
Hallituksen puheenjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5282

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

 

Sijoittajatiedustelut:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com

CV Agnevall 2020 FI