Wärtsilä ja Gasum kehittävät yhdessä LNG-markkinoita

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 29 elokuuta 2016 at 12.30 UTC+2

Wärtsilä ja Gasum ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa. Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä tänään 29. elokuuta 2016. Wärtsilä tarjoaa kaasun arvoketjuun liittyvää teknistä tietotaitoa, ja Gasumilla taas on vankka asiantuntemus maa- ja biokaasun jakelusta ja myynnistä. Laivasovelluksissa käytettävän nesteytetyn maakaasun (LNG) kehitystyössä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiön Skangasin asiantuntemusta. Skangas on johtava toimija pohjoismaisilla LNG-markkinoilla.

Maakaasun käyttö merimoottoreissa ja voimalaitosten generaattoreissa lisääntyy jatkuvasti lähinnä ympäristösäännösten vuoksi. Kaasukäyttöisten moottoreiden pakokaasupäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin diesel- ja hiilikäyttöisten voimanlähteiden.

Projekti jaetaan kokonaisuuksiin, jotka kattavat seuraavat alueet: Smart Power Generation, LNG ja nesteytetty biokaasu (LBG), kaasu laivojen polttoaineena, käyttö ja kunnossapito sekä biokaasu. Tavoitteena on lisätä myyntiä kehittämällä yhdessä liiketoimintaa ja laajentaa LNG-infrastruktuuria paikkoihin, joissa kaasua ei nykyisin ole saatavilla. Yhtiöt jakavat keskenään asiantuntemusta ja kontakteja sekä toimivat yhteistyössä markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Yhdessä yhtiöt myös kehittävät kustannustehokasta käyttö- ja kunnossapitotoimintaa. Yhteistyön toinen tärkeä tavoite on nesteytetyn biokaasun markkinoiden kehittäminen.

Parantamalla LNG:n saatavuutta voidaan sekä tulevat että nykyiset tarpeet huomioida sellaisilla merenkulku- ja teollisuusaloilla, jotka ovat nykyisten maakaasuverkkojen ulottumattomissa. LNG:n käyttö myös mahdollistaa LBG:n käytön ilman lisäinvestointeja, koska samaa infrastruktuuria voidaan käyttää molemmissa.  

“Wärtsilä on noussut johtavaan asemaan energia- ja merenkulkumarkkinoilla kehittämällä edistyksellisiä teknologiaratkaisuja, joiden ansiosta maakaasua voidaan käyttää polttoaineena helposti ja tehokkaasti. Gasumin kanssa solmittu sopimus nopeuttaa siirtymistä kaasupolttoaineeseen ja edistää kestävää kehitystä ympäristöasioissa”, toteaa Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyösopimukseen, jonka avulla parannamme tehokkaiden ja puhtaiden maakaasusovellusten saatavuutta niin merellä kuin maallakin”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja ja Skangasin hallituksen puheenjohtaja Johanna Lamminen.

Kaasun arvoketju -kuva

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta

Mediayhteyshenkilöt:

Timo Koponen
Johtaja, Flow & Gas Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Puh. +44 1202 662600
timo.koponen@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Gasum lyhyesti:
Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasun) asiantuntija, joka pyrkii lisäämään hiilineutraaliutta maalla ja merellä. Gasum edistää kestävää energiataloutta lisäämällä suomalaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasun ekosysteemiä ja pitämällä kaasun hintakilpailukyvyn korkeana. Gasum tuo maakaasua Suomeen, jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa molempia erilaisiin käyttötarkoituksiin energiantuotannossa, teollisuudessa, kotitalouksissa sekä maa- ja meriliikenteessä. Gasum on Suomen johtava biokaasun toimittaja. Se syöttää biokaasua kaasuverkkoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta, ja vuodesta 2016 alkaen myös Riihimäeltä. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG:n) pohjoismainen asiantuntija, joka pyrkii jatkuvasti vahvistamaan LNG:n asemaa ja infrastruktuuria sekä laajentamaan uusien kaasusovellusten käyttöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Skangasilla on LNG-terminaalit Norjan Ørassa ja Ruotsin Lysekilissä. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu Poriin vuonna 2016. Gasum-konsernilla on noin 300 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 915 miljoonaa euroa. "PUHTAASTI LUONNON KAASUVAROILLA" – www.gasum.com

LNG-yhtiö Skangas on pohjoismaisten LNG-markkinoiden johtava toimija. Yhtiö toimittaa nesteytettyä maakaasua merenkulun, teollisuuden ja raskaan tieliikenteen tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan ympäristö- ja operatiiviset tavoitteet tarjoamalla tehokkaat ja vakaat LNG-toimitukset. Skangas on suomalaisen maakaasuasiantuntijan Gasum Oy:n tytäryhtiö, ja sen osakkeenomistajia ovat Gasum Oy (51 %) ja norjalainen Lyse Energi AS (49 %). www.skangas.com