Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 28 lokakuuta 2005 at 08.45 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 8.9.–20.10.2005 välisenä aikana on vaihdettu 385.266 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 577.899 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 2.022.646,50 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 8.9.–20.10.2005 välisenä aikana on vaihdettu 80.200 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 120.300 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 421.050,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 2.443.696,50 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 329.255.206,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.072.916 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 70.493.329 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                            Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

 

 

www.wartsila.com