Tilinpäätöstiedote 2009

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 28 tammikuuta 2010 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q4 ja koko vuosi 2009 PDF, 837Kb »

ENNÄTYSKORKEA LIIKEVAIHTO JA -TULOS, VAHVA RAHAVIRTA

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Vahva liikevaihto, 1.519 milj. euroa (1.530)
- Kaikkien aikojen paras kannattavuus, 14,4% liikevaihdosta (12,9). Liiketulos (ennen kertaluonteisia eriä) kasvoi 219 milj. euroon (197). Kertaluonteiset erät 40 milj. euroa liittyivät rakennejärjestelyihin
- Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä oli 1,48 euroa (1,46)
- Tilauskertymä viime vuoden tasolla, 823 milj. euroa (823). Voimalatilaukset elpyivät ja offshore-alalla elpymisen merkkejä. Huoltotoiminta jatkoi vahvana
- Tuotantokapasiteetin sopeuttamista alentuneeseen tilauskantaan kiihdytettiin
- Liiketoiminnan rahavirta vahva 207 milj. euroa (23)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2009
- Vahva vuosi, liikevaihto kasvoi 14% 5.260 milj. euroon (4.612)
- Kannattavuus ennätystasolla, 12,1% liikevaihdosta (11,4). Liiketulos (ennen kertaluonteisia eriä) kasvoi 638 milj. euroon (525). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 592 milj. euroa, 11,2% liikevaihdosta.
- Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä oli 4,30 euroa (3,88)
- Liiketoiminnan rahavirta vahva, 349 milj. euroa (278)
- Tilauskertymä 3.291 milj. euroa (5.573), laskua oli 41%
- Tilauskanta 4.491 milj. euroa (6.883), laskua oli 35%
- Toteutuneet tilausten peruutukset 410 milj. euroa
- Osinkoehdotus 1,75 euroa/osake

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
”Vuosi 2009 oli monin tavoin erittäin menestyksekäs Wärtsilälle. Liikevaihto kasvoi 14% ja liikevoitto oli paras kautta aikojen. Voimalamarkkinoilla kysyntä jatkui terveellä tasolla ja Services-liiketoiminnassa volyymitaso säilyi laivojen käytöstä poistamisesta huolimatta. Merenkulun markkinoiden maailmanlaajuinen lama näkyi Ship Power -liiketoiminnassa heikkona tilausaktiviteettina ja peruutuksina. Vaikka uusien laivatilausten pysähtyneisyyden odotetaan jatkuvan kaksi seuraavaa vuotta, ensimmäisiä elpymisen merkkejä on nähtävissä offshore-segmentillä ja joillakin erikoisalusten segmenteillä. Wärtsilä toimii kaikilla keskeisillä merenkulun segmenteillä, mikä on arvokasta kilpailukyvyn kannalta tulevaisuudessa. Laivanrakennuksen keskittymisen Aasiaan, erityisesti Kiinaan, odotetaan jatkuvan. Tähän kehitykseen perustuvat Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan ja tuotannon sopeuttaminen, joka aloitettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alussa. Voimalamarkkinoiden kysyntä jatkuu terveellä tasolla ja huolto luo mahdollisuuksia. Sopeuttamalla tuotantoa ja muita toimintoja muuttuviin maailmanmarkkinoihin ja keskittymällä edelleen innovaatioihin Wärtsilä on varustautunut hyvin vuoteen 2010 ja siitä eteenpäin.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010
Laivanrakennuksen heikon markkinatilanteen vuoksi odotamme, että liikevaihto laskee 10-20% vuonna 2010. Huollon vakaan toiminnan, voimalaitosten hyvän kysynnän ja kapasiteetin sopeutusten ansiosta kannattavuutemme (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 28. tammikuuta 2010 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://194.100.179.139/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=3161110

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)20 7162 0125 ja näppäilkää konferenssin koodi 854586. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne, painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Annual Results. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=200493

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Wärtsilä Oyj Abp

 

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2009

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER -MARKKINAT PYSYIVÄT HEIKKOINA
Vuonna 2009 tilattiin ainoastaan 400 uutta laivaa, mikä on alle 10% ennätysvuosien keskimääräisistä tilausmääristä. Ensimmäinen vuosipuolisko oli erityisen vaikea ja laivakapasiteetin ylitarjonta jatkui kaikilla suurimmilla alussegmenteillä koko vuoden ajan. Markkinat aktivoituivat hieman vuoden toisella puoliskolla ja vähäistä elpymistä oli nähtävissä. Projektirahoitus näyttää edelleen olevan merkittävin tekijä monissa uusissa investoinneissa. Tämä näkyy esimerkiksi offshore-projekteissa, joissa elpymistä ei ole havaittu öljyn hinnan vahvasta kehityksestä huolimatta. Merenkulun- ja laivanrakennusteollisuuden taantuma on jättänyt jälkensä markkinoihin – sekä rahtihinnat että uusien laivojen rakennushinnat ovat erittäin matalat. Olemassa olevien tilauksien peruutukset ja uudelleenjärjestelyt jatkuvat.

Ship Power -markkinat maittain
Vuonna 2009 Kiinan markkinaosuus uusista laivatilauksista oli 50% (39) laivamäärillä mitattuna. Korean osuus tilauksista oli noin 30% (29). Kiinan markkinavaltaus jatkuu Japanin 2% (16) ja Euroopan 9% (10) kustannuksella. Tonneissa mitattuna Kiinan ja Korean osuudet olivat noin 45% saaduista tilauksista. Kun laajempi elpyminen alkaa, on odotettavissa, että Aasian laivanrakennusmarkkinat ovat entistä vahvempia kaikilla alueilla, myös erikoistuneemmassa tonnistossa.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 31 %:sta edellisen neljänneksen lopussa 36%:iin. Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus säilyi vakaana 12%:issa (13). Apumoottorimarkkinoilla markkinaosuus laski 2%:iin (4%). Yksittäiset tilaukset vaikuttavat yhä herkemmin markkinaosuuksiin, mikä johtuu vähäisistä tilausmääristä.

POWER PLANTS -MARKKINAT ELPYIVÄT HIEMAN LOPPUVUOTTA KOHDEN
Vuonna 2009 kysyntä voimalamarkkinoilla oli hyvällä tasolla ja tarjousaktiviteetti säilyi korkeana. Rahoituksen järjestämisen vaikeudet vaikuttivat voimalamarkkinoiden tilausaktiviteettiin vuoden aikana ja epävarma markkinatilanne hidasti asiakkaiden päätöksentekoprosessia. Rahoitusmarkkinoiden elpyessä tilausaktiviteetti parani neljännen vuosineljänneksen aikana.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet
Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan öljy- ja kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän voimaloiden teholuokassa pienenivät 11.570 MW:iin (20.980) kesäkuun 2008 ja toukokuun 2009 välillä. Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluvat sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat, pienenivät 7.090 MW:iin (15.630). Wärtsilän osuus tällä markkinasegmentillä oli 13% (8). Raskasöljyvoimalamarkkinat pienenivät 3.430 MW:iin (4.050). Wärtsilän markkinaosuus oli 46% (49). Kevytöljyvoimaloiden markkinat pienenivät 1.050 MW:iin (1.300). Wärtsilän markkinaosuus oli 3% (20). Kevytöljyvoimaloiden markkinoilla Wärtsilän kannalta merkittävimpiä ovat nestemäisten biopolttoainevoimaloiden markkinat, jolla tilauksia oli hyvin vähän.

SERVICES-LIIKETOIMINTA VAKAATA MERENKULKUMARKKINOIDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA
Talouskriisi on vaikuttanut asiakkaidemme liiketoimintaan, kassavirtoihin sekä investointitasoihin. Kriisi on koetellut erityisesti meriteollisuuden asiakkaita, ja tämä näkyy myös heidän laivojensa koneistojen kunnossapidossa erityisesti kauppalaivasegmentillä. Vaikka noin 10% laivakannasta on poistettu liikenteestä ja aktiivinen laitekanta on vajaakäytössä, keskinopeiden moottoreiden kantaa on pääsääntöisesti huollettu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Joillakin markkinasegmenteillä suuria projekteja, kuten polttoainekonversioita ja jälkiasennuksia, on lykätty, ja asiakkaat ovat keskittyneet välttämättömiin korjauksiin ja kunnossapitoon. Voimalat käyvät edelleen täydellä teholla, ja huollon kysyntä pysyy vakaana.

Wärtsilän Ship Power - ja Power Plants -markkinoille toimittama moottorikanta on yhteensä yli 160.000 MW, joka sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla markkinoilla on useita huoltoasiakassegmenttejä, ja Wärtsilän huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Näistä syistä yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihteluilla on rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.

TILAUSKERTYMÄ
Wärtsilän tilauskertymä neljänneltä neljännekseltä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuoden vastavana kautena ja oli 823 milj. euroa (823).

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 54 milj. euroa (152), 64% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 21% matalampi kuin edellisellä neljänneksellä (68 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä).

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä neljänneltä neljännekseltä oli 300 milj. euroa (263), 14% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Tilauskertymä oli 77% korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. Tämä johtui pääosin rahoitusmarkkinoiden elpymisestä. Vuosineljänneksen aikana suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Kreikasta ja Keniasta. Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä sopi 170 MW:n kaasuvoimalaitoksen toimittamisesta Texasiin, Yhdysvaltoihin. Voimalaitoksen ympäristössä tuotetaan paljon tuulivoimaa. Laitos vakauttaa sähköverkkoa tuulivoiman tuotantotehon vaihdellessa odottamattomasti sääolosuhteiden vuoksi. Wärtsilä sai myös useita kaasuvoimalatilauksia Turkista neljänneksen aikana.

Services -liiketoiminnan tilauskertymä oli 470 milj. euroa (410) neljännellä vuosineljänneksellä, kasvua oli 15% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 3% (483 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä). Vuosineljänneksen aikana Wärtsilä solmi käyttö- ja hallinnointisopimuksen kolmannen osapuolen Intiaan toimittamaan 160 MW:n hiilivoimalaan. Joulukuussa Wärtsilä solmi Maersk LNG:n kanssa merkittävän viiden vuoden huoltosopimuksen. Sopimus kattaa viisi LNG-alusta, joissa on Wärtsilä 50DF-monipolttoainemoottorit.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2009 Wärtsilän tilauskertymä oli 3.291 milj. euroa (5.573), 41% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 317 milj. euroa (1.826), laskua oli 83% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vaikeat markkinaolosuhteet ovat leimanneet lähes koko vuotta. Katsauskauden aikana Ship Power -liiketoiminnan tilauksista 36% tuli Kauppalaivasegmentiltä, 17% Offshore -segmentiltä, 16% Merivoimien segmentiltä ja 15% Matkustajalaivasegmentiltä.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2009 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.048 milj. euroa (1.883), 44% matalampi kuin edellisenä vuonna. Rahoituskriisin vuoksi tilausaktiviteetti oli matalalla tasolla ensimmäisen kolmen neljänneksen aikana, mutta parani viimeisellä neljänneksellä. Power Plants -tilauskertymä katsauskaudelta on liiketoiminnan historian kolmanneksi korkein, mikä on merkittävää haastavissa markkinaolosuhteissa.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella tammi-joulukuu oli 1.917 milj. euroa (1.858). Katsauskauden aikana Wärtsilä Services solmi useita käyttö- ja ylläpitosopimuksia mm. Brasiliassa, Pakistanissa ja Filippiineillä.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.491 milj. euroa (6.883), laskua oli 35%.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 2.553 milj. euroa (4.486), -43%. Tilikauden toteutuneet peruutukset 410 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Peruutuksia tuli pääosin kauppalaiva- ja offshore-segmenteiltä. Wärtsilä arvioi vuodenvaihteen tilauskannan peruutusriskiksi noin 500 milj. euroa (800 milj. euroa edellisen vuoden lopussa).

Katsauskauden lopussa Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.362 milj. euroa (1.949), 30% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 576 milj. euroa (445) katsauskauden lopussa, kasvua oli 29%.

VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU
Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä liikevaihto oli 1.519 milj. euroa (1.530). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 538 milj. euroa (579), laskua oli 7%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 476 milj. euroa (464), +3%. Services-liiketoiminnan liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, 504 milj. euroa (495), kasvua oli 2%.

Katsauskauden tammi-joulukuu 2009 liikevaihto kasvoi 14% ja oli 5.260 milj. euroa (4.612). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15% 1.767 milj. euroon (1.531). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.645 milj. euroa (1.261), kasvua oli 30%. Services-liiketoiminnan liikevaihto pysyi vakaana hyvällä tasolla ja oli 1.830 milj. euroa (1.830). Liikevaihto liiketoiminnoittain jakaantui tasaisesti katsauskaudella. Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 34%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 31% ja Services-liiketoiminnan osuus 35%.

KANNATTAVUUS PARANI HUOMATTAVASTI
Neljännen neljänneksen tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 219 milj. euroa (197), 14,4% liikevaihdosta (12,9). Katsauskauden tammi-joulukuu 2009 tulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi ennätykselliseen 638 milj. euroon (525), 12,1% liikevaihdosta (11,4). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 592 milj. euroa eli 11,2% liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät 46 milj. euroa liittyvät rakennejärjestelyihin.

Rahoituserät olivat -34 milj. euroa (-9). Nettokorot olivat -17 milj. euroa (-19). Osinkotulot olivat 6 milj. euroa (7). Muut rahoituserät sisältävät liiketoimintaan kuulumattomien lainasaamisten arvonalentumisesta johtuneita alaskirjauksia 10 milj. euroa. Lisäksi johdannaisten korkoerot olivat 1 milj. euroa (10). Tulos ennen veroja oli 558 milj. euroa (516). Katsauskauden verot olivat 161 milj. euroa (127). Tilikauden tulos oli 396 milj. euroa (389). Tulos/osake oli 3,94 euroa (3,88). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 29,9% (32). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 29,2% (31).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 207 milj. euroa (23). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2009 liiketoiminnan rahavirta oli 349 milj. euroa (278).
Kassavirran käyttöpääoma laski 25 milj. eurolla neljännellä neljänneksellä. Kauden lopussa nettokäyttöpääoma oli 482 milj. euroa (267). Saatujen ennakoiden määrä oli 879 milj. euroa (1.243). Nettokäyttöpääoma on ollut poikkeuksellisen matalalla tasolla viime vuosina, mikä johtui suurista ennakoista. Rahavarat kauden lopussa olivat 244 milj. euroa (197).

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 414 milj. euroa (455). Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 664 milj. euroa (664) joulukuun 2009 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 591 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottosopimusohjelmia yhteensä 555 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden kuluessa, ovat yhteensä 73 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 40,0% (34,3) ja nettovelkaantumisaste 0,28 (0,39).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 98 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 152 milj. euroa (366), jotka koostuivat 16 milj. euron (198) yritysosto- ja osakeinvestoinneista ja 136 milj. euron (168) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot ja alaskirjaukset olivat 165 milj. euroa (99), josta 40 milj. euroa liittyy vuoden 2010 alussa ilmoitettuun rakennejärjestelyyn.

Vuoden 2010 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai niiden alapuolella. Wärtsilä jatkaa strategiansa toteuttamista laajentamalla Services-liiketoiminnan tarjontaa ja verkostoa. Yritysostomahdollisuudet tällä markkinalla voivat vaikuttaa vuoden investointeihin.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Wärtsilä jatkoi strategiansa toteuttamista laajentamalla verkostoaan. Uusia huoltoyksiköitä avattiin mm. Ukrainassa, Kamerunissa, Unkarissa, Chilessä, Dubaissa, Venäjällä ja Ruotsissa. Uudet yksiköt antavat hyvän pohjan huollon kasvulle. Verkoston laajentaminen on Wärtsilän strateginen painopistealue myös jatkossa.

Toukokuussa Wärtsilä osti 60% italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin osakekannasta ja on näin kasvattanut omistustaan 100%:iin. Merenkulun myynti- ja huoltopalveluihin erikoistuneella Wärtsilä Navim Dieselillä on vahva markkina-asema varsinkin Matkustajalaivat-asiakassegmentillä. Kaupasta syntyi 8 milj. euroa liikearvoa.

TUOTANTO
Huhtikuussa Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) ja Mitsubishi Heavy Industries (MHI) avasivat Qingdaossa Shandongin alueella yhdessä omistamansa QMD-tehtaan, jossa valmistetaan hidaskäyntisiä merimoottoreita. Yhteisyritys Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd. (QMD):n omistavat CSIC (50%), Wärtsilä (27%) ja MHI (23%).

Toukokuussa Wärtsilä ja kroatialainen 3. Maj Shipbuilding Industry Ltd. uusivat olemassa olevan lisenssisopimuksen kymmeneksi vuodeksi. Sopimus koskee Wärtsilän hidaskäyntisten dieselmoottoreiden markkinointia, myyntiä, valmistusta ja huoltoa.

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä 32 -moottori saavutti merkittävän rajapyykin, kun Vaasan tehtaalla valmistui 6.000. tämän tyypin moottori.

Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd -yhteisyrityksen uusin laajennusinvestointi saatettiin päätökseen ja vihittiin käyttöön toisen neljänneksen aikana suunnitelman mukaisesti.

Laivarakennuksen keskittymisen Aasiaan ja varsinkin Kiinaan odotetaan jatkuvan. Tämä kehitys toimi lähtökohtana vuonna 2009 alkaneisiin Wärtsilä Industrial Operations -toiminnan kapasiteettisopeutuksiin. Vuoden 2010 alussa julkaistiin suunnitelma siirtää pääosa potkuri- ja W20-generaattoriaggregaattituotannosta Kiinaan.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Vuonna 2009 saavutettiin useita T&K:n virstanpylväitä. Euroopan komissio hyväksyi Hercules Beta -tutkimusprojektiehdotuksen maaliskuussa. Hercules Beta on laaja, kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on maksimoida polttoainehyötysuhde ja samalla tuottaa erittäin vähän päästöjä sekä kehittää hyötysuhteeltaan optimaalisia ja puhtaita uuden sukupolven dieselmoottoreita.

Kolmannella neljänneksellä Det Norske Veritas- ja Germanischer Lloyd -luokituslaitokset ovat myöntäneet Sulphur Emission Control Area (SECA) Compliance -sertifikaatin Wärtsilän rikkidioksidi (SOx) savukaasupesurille onnistuneiden koeajojen tuloksena.

Neljännellä neljänneksellä Wärtsilä laajensi monipolttoaineteknologiaansa alempiin teholuokkiin lanseeraamalla uuden ympäristön kannalta edistyksellisen Wärtsilä 20DF -moottorin. Uusi Wärtsilä 20DF -moottori on osoitus siitä, että Wärtsilä pystyy menestyksekkäästi hyödyntämään kaasua pääasiallisena polttoaineena merenkulussa.

Wärtsilän ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n yhteinen kehitysprojekti, jonka tavoitteena on suunnitella ja kehittää uusia, pieniä, hidaskäyntisiä dieselmoottoreita, joiden sylinterin halkaisija on alle 450 mm, edistyi suunnitelman mukaisesti. Sopimus on jatkoa Wärtsilän ja Mitsubishin strategiselle yhteistyösopimukselle, joka solmittiin 2005.

Wärtsilä on yksi kolmesta johtavasta yrityksestä kansallisessa kolmivuotisessa tutkimusprojektissa, joka keskittyy tulevaisuuden polttomoottoriteknologian kehittämiseen.
Hankkeen on käynnistänyt laaja ja monialainen suomalaisten teknologiayritysten ja johtavien tutkimuslaitosten konsortio. FCEP (Future Combustion Engine Power Plant) -ohjelman tärkein tavoite on mäntämoottorin ja siihen liittyvien voimalaitosteknologioiden kehittäminen. Tavoitteena on varmistaa johtava asema globaaleilla markkinoilla ja samalla vastata jatkuvasti tiukentuviin ympäristövaatimuksiin.

Vuonna 2009 Wärtsilän T&K kulut olivat 141 milj. euroa (121) eli 2,7% liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ
Toukokuussa 2009 Wärtsilä Ship Power aloitti neuvottelut 400-450 työpaikan vähentämisestä liiketoiminnan sopeuttamiseksi merkittävästi heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Vuosittaiset säästöt ovat noin 30 milj. euroa. Säästöt alkoivat toteutua asteittain vuoden 2009 toisella puoliskolla ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Toisen neljänneksen liiketulos sisältää 6 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Ship Power -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin. Wärtsilä Ship Powerin henkilöstö työskentelee myynnissä, projektihallinnassa, suunnittelupalveluissa ja laivansuunnittelussa 30 maassa.

Tilauskannan pienentyessä myös Industial Operations -yksikkö aloitti työpaikkojen vähentämisen lomautuksilla ja vähentämällä määräaikaisia työsopimuksia. Tammikuussa 2010 Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan perustavanlaisiin markkinamuutoksiin. Suunnitelmaan kuuluu myös potkuri- ja W20-generaattoriaggregaattituotannon pääosan siirtäminen Kiinaan lähelle meriteollisuuden päämarkkinoita. Vuoden 2010 kuluessa Wärtsilä suunnittelee noin 1400 työpaikan vähentämistä maailmanlaajuisesti eri liiketoiminnoissa.

Katsauskauden aikana Wärtsilän henkilöstömäärä keskimäärin oli 18.830 (17.623). Joulukuun lopussa Wärtsilällä oli henkilöstöä 18.541 (18.812). Suurimpana yksittäisenä yksikkönä Services-liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 11.219 (11.011) maailmanlaajuisesti.

KESTÄVÄ KEHITYS
Vuoden 2009 alussa Wärtsilä valittiin ensimmäistä kertaa maailman 100 parhaan kestävän kehityksen yrityksen listalle. Lista julkaistiin World Economic Forumissa Davosissa, Sveitsissä.

Osoittaakseen vahvan sitoumuksensa kestävään kehitykseen Wärtsilä liittyi vuoden 2009 aikana UN Global Compact -aloitteeseen.

Wärtsilän vuosikertomukseen sisältyvä kestävän kehityksen raportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) G3-ohjeiden mukaisesti. Se antaa tasapainoisen ja perustellun kuvan organisaation ympäristövastuusta sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta. Raportti on varmennettu.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Wärtsilän johtokunnassa tehtiin seuraavat nimitykset 1.8.2009 alkaen:

KTM Christoph Vitzthum (40) nimitettiin Wärtsilän Services-liiketoiminnan johtajaksi. Dipl.ins. Vesa Riihimäki (43) nimitettiin Power Plants -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi.

Tage Blomberg, Services-liiketoiminnan johtaja, siirtyi eläkkeelle vuoden 2009 aikana työsopimuksensa mukaisesti.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 11.3.2009, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 148 milj. euroa. Osinko maksettiin 23.3.2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen järjestäytyminen
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Bertel Langenskiöld

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tammikuun 19. päivänä 2010 Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin. Suunnitelmaan kuuluu myös potkuri- ja W20-generaattoriaggregaattituotannon pääosan siirtäminen Kiinaan lähelle meriteollisuuden päämarkkinoita. Alankomaiden Drunenin potkurituotanto ja Zwollen DTS -yhtiön komponenttituotanto on suunniteltu lopetettavaksi. Vaasan tehtaan Wärtsilä 20 -generaattoriaggregaattien tuotanto on suunniteltu suljettavaksi ja siirrettäväksi Kiinaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi tällä markkinalla.

Vuoden 2010 kuluessa Wärtsilä suunnittelee 1.400 työpaikan vähentämistä maailmanlaajuisesti. Näistä vähennyksistä 570 on suunniteltu tapahtuvan Alankomaissa, jossa Wärtsilän palveluksessa on 1.561 henkilöä. Loppuosa vähennyksistä kohdistuu eri liike- ja tukitoimintoihin eri maissa. Vähennysten yksityiskohdat selviävät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset kulut ovat noin 140 milj. euroa. Tähän sisältyy alaskirjauksia noin 50 milj. euroa, joista 40 milj. euroa on kirjattu vuodelle 2009. Järjestelyjen tuloksena Wärtsilä arvioi vuosisäästöiksi noin 80-90 milj. euroa, joiden vaikutus alkaa asteittain vuoden 2010 aikana. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,75 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 585.892.877,82 euroa. Vuosikertomus 2009, johon sisältyvät tilipäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com viikolla 6.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merenkulun markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen. Näyttää todennäköiseltä, että joidenkin tilausten aikatauluja muutetaan tai tilauksia perutaan. Tämän kehityksen myötä Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten peruutusriskiksi noin 500 milj. euroa.

Power Plants -liiketoiminnassa talouskriisin vaikutus näkyy pääasiassa suurempien projektien ajoituksessa.

Services-liiketoiminnassa suurimmat riskit liittyvät edelleen merikuljetuksen vähenemiseen, mikä voisi johtaa laajempaan laivojen liikenteestä poistamiseen. Tämä saattaisi vähentää kunnossapito- ja huoltopalveluiden kysyntää.

Markkinatilanne on vaikuttanut koko toimitusketjuun, ja Wärtsilä seuraa alihankkijoidensa toiminnan vakautta. Riskitaso ei ole merkittävästi muuttunut kauden aikana.

Wärtsilän vuosikertomus 2009 sisältää perusteellisen kuvauksen yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Vuoden lopussa oli nähtävissä merkkejä uusien projektien rahoituksen järjestämisen helpottumisesta. Tämä antoi vauhtia projektikehitykselle varsinkin Offshore-segmentillä.
Rahoitusmarkkinoiden asteittaisen normalisoitumisen odotetaan palauttavan investointeja erilaisiin erikoisaluksiin. Näillä segmenteillä ei ole ollut ylitarjontaa viime vuosien aikana. Vuoden 2010 ensimmäisen kahden neljänneksen aikana uusien offshore- ja erikoisalusten tilausten odotetaan elpyvän. Kauppalaivasegmentillä suurten laivojen kysyntä pysyy alhaisena todennäköisesti kaksi seuraavaa vuotta. Ylikapasiteetti ja jo tehtyihin rahoitusjärjestelyihin liittyvät epävarmuudet kuormittavat edelleen markkinoita. Odotettavissa on lisää peruutuksia, ja vanhoja tilauksia voidaan vaihtaa ja jakaa, mikä rajoittaa uutta tilausaktiviteettia.

Vaikka markkinat näyttävät saavuttaneen pohjan, on selvää, että tämänhetkinen ylikapasiteetti sekä vallitsevat olosuhteet johtavat entistä kovempaan kilpailuun ja hinnoittelupaineisiin, jotka kohdistuvat laivanrakennusalan toimittajiin. Ship Power -liiketoiminta arvioi tilauskertymän parantuvan hieman vuonna 2010.

Vuonna 2010 voimantuotannon markkinoiden odotetaan elpyvän asteittain rahoitusalan tilanteen parantumisen myötä. Eri alueilla ja eri maissa elpymisen odotetaan tapahtuvan vaihtelevassa tahdissa. Kehittyvät markkinat ovat todennäköisesti tämän elpymisen edelläkävijöitä. Joustavan perusvoiman sekä sähköverkon vakaan toiminnan ja kuormahuippujen tasaamisen asiakassegmenttien odotetaan elpyvän ensimmäisinä. Power Plants -liiketoiminta arvioi tilauskertymän paranevan vuonna 2010.

Suurehkojen huoltoprojektien osalta epävarmuus jatkuu vuonna 2010, koska useat asiakkaat sopeutuvat vielä rahoituskriisin vaikutuksiin. Voimalat käyvät edelleen täydellä teholla Ympäristömyötäisyys ja taloudelliset näkökohdat ovat olleet tämän liiketoiminnan tärkeimpiä kysyntätekijöitä ja näin tulee jatkossakin olemaan. Wärtsilä laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa tämän mukaisesti. Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita laivakoneistojensa ja voimalaitostensa etähallinnasta ja optimoinnista, minkä ansiosta he voivat vähentää samanaikaisesti sekä kustannuksia että ympäristöjalanjälkeä. Nähtävissä on myös kasvavaa kiinnostusta hallinnointikumppanuuksia kohtaan, mikä vähentää merenkulun, offshore- ja voimala-asiakkaittemme kiinteitä kustannuksia.

Vuonna 2010 Services-liiketoiminta jatkaa tasaista kehitystään.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010
Laivanrakennuksen heikon markkinatilanteen vuoksi odotamme, että liikevaihto laskee 10-20% vuonna 2010. Huollon vakaan toiminnan, voimalaitosten hyvän kysynnän ja kapasiteetin sopeutusten ansiosta kannattavuutemme (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.
 

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
Wärtsilä on ottanut käyttöön 1.1.2009 voimaantulleet IFRS-standardit ja tulkinnat:
- IFRS 8 Toimintasegmentit
- IAS 23 Vieraan pääoman menot –standardin muutos
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardin muutos
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSOLIDOITUUN TASEESEEN

Katsauskauden aikana Wärtsilä on ostanut loput 60 prosenttia merenkulkualan myynti- ja palvelutoimintoihin erikoistuneen italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin osakekannasta. Katsauskaudella hankittiin myös laivansuunnitteluun erikoistuneet serbialainen Vik-Sandvik Albatross d.o.o. sekä venäläinen CJSC Vik-Sandvik Russland.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS)
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa

Omavaraisuusaste
oma pääoma x 100
taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut

Nettovelkaantumisaste
korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset
oma pääoma

27.1.2010
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

Wärtsilä Oyj Abp LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 28.1.2010

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 585.892.877,82 euroa, josta tilikauden voitto on 319.816.166,25 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

EUR
Osinkona jaetaan 1,75 euroa/osake eli yhteensä 172.585.988,75 euroa
Jätetään omaan pääomaan 413.306.889,07 euroa
Yhteensä 585.892.877,82 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.