Wärtsilälle 150 miljoonan euron voimalaitostilaus Dominikaanisesta tasavallasta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 27 joulukuuta 2011 at 11.15 UTC+2

Wärtsilä on saanut tilauksen monipolttoainevoimalaitoksen toimittamisesta Dominikaaniseen tasavaltaan. Avaimet käteen -projektina toimitettavan voimalaitoksen on tilannut maan suurin sähköntuottaja Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina). Tilauksen arvo on noin 150 miljoonaa euroa.

EGE Hainan tilaamaan Quisqueya II -laitokseen tulee 12 Wärtsilä 50DF-moottoria generaattoreineen. Ne käyttävät ensisijaisesti maakaasua ja tarvittaessa raskasta polttoöljyä. Voimalaitoksen on määrä valmistua vuoden 2013 loppupuolella ja se tuottaa sähköä maan kantaverkkoon.

Tästä voimalaitoksesta tulee samanlainen kuin Barrick Gold -yhtiön syyskuussa 2011 tilaama Quisqueya I voimalaitos. Näiden kahden laitoksen yhteisteho on 430 MW. Voimalaitoksilla on eri omistajat, mutta molemmat laitokset rakennetaan samanaikaisesti yhtenä projektina samalle tontille. Molempia laitoksia tullaan ohjaamaan samasta ohjaushuoneesta.

“Quisqueya I ja II -voimalaitokset yhdessä muodostavat suurimman Wärtsilän toimittaman voimalaitoksen maailmassa. Tämä on vahva näyttö Wärtsilän Flexicycle™ kombivoimalaitoskonseptin kiinnostavuudesta. Merkittävä tekijä tämän tärkeän sopimuksen saamisessa oli Wärtsilän kombilaitosteknologian korkea hyötysuhde. Muita tärkeitä tekijöitä olivat monimoottoriratkaisu sekä mahdollisuus käyttää useita eri polttoaineita”, sanoo johtaja Sampo Suvisaari, Wärtsilä Power Plants, Väli-Amerikka ja Karibia.

EGE Hainalla, joka on puoleksi valtio-omisteinen ja puoleksi yksityisessä omistuksessa, on useita voimalaitoksia Dominikaanisessa tasavallassa, muun muassa Wärtsilän toimittama 150 MW proomuvoimalaitos. Wärtsilällä on vahva markkina-asema Dominikaanisessa tasavallassa, jossa toimii yhteisteholtaan jo yli 1100 MW Wärtsilän toimittamia voimalaitoksia.

Lisätietoja:

Sampo Suvisaari
Johtaja, Väli-Amerikka ja Karibia
Wärtsilä Power Plants
Puh: +1 713 598 2851
sampo.suvisaari@wartsila.com  

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja 
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja 

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com