Wärtsilälle toinen voimalaitostilaus Brasiliasta

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote, 27 lokakuuta 2005 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp Lehdistötiedote 27.10.2005

Wärtsilä on saanut toisen voimalaitostilauksen lyhyen ajan sisällä Brasiliasta. Manaukseen toimitettava voimalaitos on teholtaan 83 MW. Syyskuun lopussa allekirjoitetun kaupan arvo on noin 45 milj. euroa.

Voimalaitos toimitetaan itsenäiselle voimantuotantoyhtiölle Companhia Energetica Manauaralle ja se tuottaa perusvoimaa Manauksen sähköverkkoon.

Voimalaitos toimii aluksi öljyllä ja myöhemmin se muutetaan kaasukäyttöiseksi, kun alueelle valmistuu kaasuputki. Tämän mahdollistaa Wärtsilän monipolttoainemoottorit. 

Kaupan saantiin vaikuttivat kilpailukykyiset koko elinkaaren aikaiset kustannukset, mahdollisuus muuntaa voimala öljykäyttöisestä kaasulla toimivaksi sekä Wärtsilän paikallinen huoltotuki alueella, jossa on useita Wärtsilän toimittamia voimalaitoksia.  

Saatu tilaus on Wärtsilän viidestoista Brasiliaan toimittama voimalaitos. Niiden yhteinen teho on yli 600 MW. Näistä Wärtsilän käyttö- ja huoltopalvelujen piiriin kuuluu neljä voimalaitosta yhteisteholtaan 200 MW.

Lisätietoja: tiedotusjohtaja Eeva Kainulainen, Wärtsilä Oyj Abp, puh. 010 709 5235