Itävaltalainen Miba AG − Wärtsilän "Vuoden toimittaja 2003"

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 27 helmikuuta 2004 at 11.00 UTC+2

Miba AG on valittu Wärtsilän vuoden toimittajaksi 2003. Itävaltalainen Miba on yksi Wärtsilän tärkeimmistä laakeritoimittajista. Wärtsilän kaikista laakeriostoista yhtiön osuus on lähes puolet.

Wärtsilän vuoden toimittajavalinnan perusteina ovat Miban vahva tekninen osaaminen, laakerimateriaalien jatkuva kehittäminen ja testaaminen sekä Wärtsilän tarpeiden mukaiset toimitukset, nopea reagointi ja ongelmien ratkaisukyky. Miban korkealaatuisten tuotteiden toimitusvarmuus vuonna 2003 oli huippuluokkaa. Toimitusvarmuus on kehittynyt myönteisesti koko yhteistyön ajan ja laakereiden laatu on ollut sataprosenttista. Toimittaja-asiakassuhteessa tiedonkulku on koko pitkäaikaisen yhteistyön ajan ollut avointa ja luottamuksellista.

Wärtsilä valitsee joka vuosi vuoden toimittajan satojen yhteistyökumppanien joukosta edistääkseen toimittajaverkoston jatkuvaa kehittymistä ja kokonaislaadun parantamista.

Miba AG muodostuu kolmesta toimialasta: Bearing Group, Sinter Group ja Friction Group. Yrityksen liikevaihto tilikautena 1.2.2002-31.1.2003 oli noin 294 MEUR ja tulos ennen veroja noin 26,3MEUR. Työntekijöitä vastaavana ajanjaksona oli keskimäärin 2 461. Miballa on tuotanto- ja myyntiyksiköitä kymmenessä maassa.

Lisätietoja:
Ilkka Moisio
Hankintapäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 3584
Sähköposti ilkka.moisio@wartsila.com