Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta bonusohjelmasta ja johtoryhmän osakeomistusta koskevista suosituksista

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 27 tammikuuta 2017 at 09.15 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uudesta pitkäaikaisesta osakeperusteisesta bonusohjelmasta sekä seuraavista Wärtsilän johtoryhmän jäsenten osakeomistusta koskevista suosituksista.

Kunkin johtoryhmän jäsenen odotetaan kerryttävän Wärtsilän osakkeita vähintään määrän, joka vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, ja pitävän osakkeet sen jälkeen omistuksessaan. Johtoryhmän jäsenten tulee hankkia Wärtsilän osakkeita 50%:lla yhtiön pitkäaikaisen bonusohjelman kautta saamistaan nettobonuksista, kunnes edellä määritetty omistustaso on saavutettu. Osakkeiden hankkimisesta osakemarkkinoilta huolehtii ulkopuolinen meklari niiden kymmenen peräkkäisen päivän aikana, jotka seuraavat Wärtsilän tulosjulkistusta koskien jokaisen yksittäisen bonusohjelman viimeistä vuotta.

Wärtsilän vuoden 2016 bonusohjelma käsittää 2.139.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 48,57 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 18,21 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 100% maksetuista osingoista. Vuoden 2016 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2020. Bonusohjelma koskee Wärtsilän ylintä johtoa, ja sen piirissä on noin 100 johtajaa.

Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä koskevat periaatteet kuvataan tarkemmin yhtiön palkka- ja palkitsemisraportissa sekä verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637 
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Kari Hietanen                                                     Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat               Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com