Wärtsilän innovaatiokilpailu etsii ideoita merenkulun digitalisaatioon

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 26 lokakuuta 2015 at 10.30 UTC+2

Wärtsilä lanseeraa startup-tapahtuma Slushin yhteydessä startup-yrityksille ja -yrittäjille suunnatun innovaatiokilpailun, Wärtsilä Marine Mastermindin, jossa etsitään uusia ja ainutlaatuisia digitaalisia palveluita merenkulun alalle. Kilpailu on avoin niin olemassa oleville yrityksille kuin yrittäjiksi aikovillekin. Kilpailun voittaja pääsee kehittämään palveluaan Wärtsilän asiantuntijoiden sekä  konseptointiin ja tuotekehitykseen erikoistuneen Shift Actionsin tukemana.

Wärtsilä on globaalisti tunnettu edelläkävijä digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä sekä merenkulku- että energiatoimialalla. Innovaatiokilpailun avulla Wärtsilä haluaa tiivistää suhteitaan kansainvälisiin startup-yrityksiin ja -yrittäjiin, ja etsiä kiinnostavia digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä heidän kanssaan. Tavoitteena on kehittää yhdessä startup-yritysten kanssa uusi, aidosti lisäarvoa tuottava digitaalinen palvelu tai ratkaisu, jonka avulla voidaan tukea Wärtsilän asiakkaiden liiketoiminnan kasvua. Samalla voittajalle tarjoutuu mahdollisuus päästä osaksi erittäin kansainvälistä merenkulkuliiketoimintaa.

”Elämme mullistavien ja perinteisiä toimintatapoja haastavien innovaatioiden aikaa. Tämä pätee myös meidän liiketoimintaamme. Startup-yrityksillä on merkittävä rooli tässä kehityksessä. Tämän vuoksi seuraamme startup-kenttää tarkasti ja haluamme tehdä yhteistyötä lupaavien kasvuyritysten kanssa”, kertoo Wärtsilän Services-liiketoiminnan johtaja Pierpaolo Barbone.

”Merenkulkuala tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia uusiin tuote- ja palveluinnovaatioihin. Jo nyt Wärtsilän innovaatiot lisäävät huoltotarpeiden ennustettavuutta, optimoivat alusten laitteistojen käyttöä ja mahdollistavat jopa virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen etähuollossa. Kilpailussa hakemamme innovaatiot voivat esimerkiksi lisätä tehokkuutta, käytettävyyttä tai toiminnan läpinäkyvyyttä asiakkaalle tai parantaa turvallisuutta. Vain mielikuvitus on rajana”, toteaa Wärtsilän innovaatiokilpailusta vastaava johtaja Tero Hottinen. ”

Voittajan ideaa sparrataan innovaatiolaboratoriossa

Kilpailu käynnistyy 26.10.2015, jolloin lisätietoa kilpailusta löytyy Wärtsilän verkkosivulta www.wartsila.com/marinemastermind. Wärtsilä kertoo kilpailusta tarkemmin myös Slushin Clean Solutions -tapahtuman lavalla Helsingissä 12.11.2015, jonka jälkeen hakemuksia aletaan ottaa vastaan.

Kilpailun voittajalle on luvassa 30 päivän ”Lean Innovation Lab” -tuotekehitys- ja konseptointisprintti Shift Actionsin tukemana. Sprintissä pohditaan innovaation haasteita, kehitetään konseptia kaupallistamista varten sekä rakennetaan innovaatiolle prototyyppi, liiketoimintasuunnitelma sekä toteuttamisohjelma. Tavoitteena on hyödyntää konkreettista ideaa tulevaisuudessa yhdessä Wärtsilän kanssa.

”Keskeisiä kriteereitä, joita painotamme arvioinnissa, on ratkaisun sovellettavuus merenkulkuliiketoimintaan, innovatiivisuus, asiakastarpeeseen vastaaminen sekä ratkaisun liiketoimintapotentiaali ja skaalautuvuus”, Hottinen kertoo.  ”Startupit ovat usein hyviä menemään asiakkaan iholle. He ovat ketteriä ja pystyvät tarvittaessa nopeastikin muuttamaan tuotekehityksensä suuntaa. Kaikki suuret yhtiöt voivat ottaa tästä oppia”, Hottinen lisää.

Aikaa innovaatioehdotusten jättämiselle on 31.12.2015 asti. Kilpailun voittajan valitsee Wärtsilän muodostama kansainvälinen raati, johon kuuluu Wärtsilän asiantuntijoita sekä merkittäviä merenkulkualan median, Wärtsilän asiakkaan, pääomasijoittajan ja start-up-hautomon edustajia.

Parhaat ideat esitellään raadille helmikuussa. Voittaja selviää maaliskuussa 2016.

 

Lisätietoja:

Hanna Viita
Director, Marketing
Wärtsilä Oyj
hanna.viita@wartsila.com
puh: 040 167 1755

Tero Hottinen
General Manager, Business Innovation
Services, Business Development
Wärtsilä Finland Oy
tero.hottinen@wartsila.com
puh: 044 583 8253

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com