Peruskiven muurausseremonia Wärtsilän rakentamassa Haminan LNG-terminaalirakennuksessa

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 26 syyskuuta 2018 at 13.00 UTC+2
  • Hamina LNG-terminal

Haminan uuden LNG-terminaalirakennuksen peruskiven muurausseremonia pidettiin 25. syyskuuta. Projektin suunnittelusta, hankinnasta ja rakentamisesta vastaa Wärtsilä. Tilaisuuteen osallistui muun muassa valtiovarainministeri Petteri Orpo ja paikallishallinnon sekä Hamina LNG Oy:n ja Wärtsilän johdon edustajia.

Terminaalirakennuksessa, jonka kapasiteetiksi on suunniteltu 30 000 m3, on tarkoitus varastoida nesteytettyä maakaasua (LNG). Lisäksi rakennukseen tulee uudelleenkaasutusmahdollisuus, jonka ansiosta kaasua voidaan lähettää jo käytössä olevaan, alueellisia ja kansallisia markkinoita palvelevaan jakeluverkkoon. Terminaalirakennukseen tulee myös LNG-säiliöautojen lastausalue sekä mahdollisuus proomujen ja pienien säilöalusten bunkraukseen. Terminaalirakennuksen säiliöperustukset on jo valettu, ja tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Projekti on osa LNG-infrastruktuurimarkkinoiden maailmanlaajuista laajenemista. LNG-arvoketjun asiantuntijana ja kattavan LNG-ratkaisujen valikoiman tarjoajana Wärtsilä on avainasemassa tässä kehitystyössä. 

”Uusi terminaalirakennus on tärkeä lisä Suomen kaasuinfrastruktuuriin ja tukee pyrkimystämme tarjota puhdasta energiaa paikallisille yrityksille ja teollisuuslaitoksille varmalla ja luotettavalla tavalla. Arvostamme Wärtsilän monipuolista LNG-suunnitteluosaamista, joka on mahdollistanut tämän projektin toteutumisen”, sanoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

Wärtsilän LNG-ratkaisuista vastaava johtaja Alexandre Eykerman lisää: ”Tämä projekti sopii erittäin hyvin Wärtsilän tavoitteeseen vähentää voimantuotannon ympäristövaikutuksia lisäämällä nesteytetyn maakaasun käyttöä. Projekti tukee myös visiotamme tulevaisuudesta, jossa kaikki energia saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten auringosta ja tuulesta. Tähän tarvitaan nopeasti käynnistyviä, joustavia voimaloita, joita käytetään puhtaasti palavalla nesteytetyllä maakaasulla. Wärtsilän vahvuus johtavana teknologian tarjoajana sekä kokemuksemme ja asiantuntemuksemme LNG-infrastruktuurin kehittämisessä ja voimalaratkaisuissa auttavat meitä toimittamaan täysin integroituja voimaratkaisuja, jotka varmistavat tehokkaan ja puhtaan energiatulevaisuuden.”

Wärtsilä Development and Financial Services (WDFS) on vähemmistöosakas Hamina LNG Oy:ssä, jonka pääosakkaat ovat Haminan Energia Oy ja virolainen energia-alan yritys Alexela. Töiden yhteydessä tehdään valmisteluja myös toiselle 20 000 m3:n LNG-varastosäiliölle, joka lisätään terminaaliin myöhemmin.

Lisätietoja:

Alexandre Eykerman
Johtaja, LNG-ratkaisut
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: +358 50 382 3578
alexandre.eykerman@wartsila.com

Stefan Nygård
Johtaja, projektikehitys
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: +358 40 867 6784
stefan.nygard@wartsila.com

Mediayhteyshenkilö:

Fabien Cadaut
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: + 358 40 756 5959
fabien.cadaut@wartsila.com
 

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti
Wärtsilä Energy Solutions johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Energiajärjestelmien integraattorina suunnittelemme, rakennamme ja huollamme tulevien sukupolvien optimaalisia energiajärjestelmiä. Tarjontaamme sisältyy erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, hybridiaurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointiratkaisuja, sekä kaasun varastointiratkaisuja. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa sähköjärjestelmien luotettavuuden. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kapasiteetti on 68 GW, ja toimituksia on tehty 177 maahan.
www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com