Wärtsilä julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuodelta 2019 organisaatiorakenteen muutoksen myötä

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 26 kesäkuuta 2020 at 09.00 UTC+2

Wärtsilä julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuodelta 2019 organisaatiorakenteen muutoksen myötä

Wärtsilä ilmoitti 5.3.2020 jakavansa Marine-liiketoimintansa kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi. Wärtsilän taloudellinen raportointi noudattaa uutta organisaatiorakennetta vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen.

Wärtsilän uusi raportointirakenne

Uudessa organisaatiorakenteessa Marine Power, Marine Systems, Voyage ja Energy muodostavat konsernin raportoitavat segmentit. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoimintoina. Marine Power keskittyy Wärtsilän moottori- ja propulsioratkaisuihin. Marine Systems sisältää neljä kokonaisvaltaisia elinkaariratkaisuja tarjoavaa liiketoimintayksikköä: Exhaust Treatment, Gas Solutions, Marine Electrical Systems ja Shaft Line Solutions. Voyage tarjoaa navigointiratkaisuja, simulaatio- ja koulutusratkaisuja, alusten operointiratkaisuja sekä laivaliikenteen ohjausratkaisuja. Energy ja Portfolio Business jatkavat nykyisessä muodossaan. Kullakin liiketoiminnalla on koko elinkaaren kattava vastuu tarjonnastaan.

Tavoitteena pitkän aikavälin tuloksentekokyvyn parantaminen

Uuden rakenteen avulla Wärtsilä pyrkii nopeuttamaan strategian toteutusta ja parantamaan pitkän aikavälin tuloksentekokykyä. Marine Power, Marine Systems ja Energy keskittyvät edelleen kannattavaan kasvuun vahvistamalla tarjoomiaan ja tuotteiden koko elinkaaren kattavia arvolupauksiaan. Viime vuosina tehtyjen Eniram ja Transasin kaltaisten useiden yritysostojen myötä muodostunut Voyage tekee Wärtsilästä digitaalisen liiketoiminnan markkinajohtajan kaupallisessa meriteollisuudessa. Voyagen tarjooma on markkinoillaan ainutlaatuinen. Voyagen lanseeraamat ratkaisut tukevat asiakkaiden digitalisoitumista, ja niiden kysyntä kasvaa vahvasti. Kasvun kiihdyttämiseksi tarvitaan kuitenkin tulevina vuosina lisää investointeja tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Voyage keskittyy liiketoiminnan skaalaamiseen ja kehittämiseen ja siten luomaan pohjan pitkän aikavälin kestävälle ja kannattavalle kasvulle. Portfolio Business jatkaa itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena, jonka tavoitteena on vapauttaa sellaisten liiketoimintayksikköjen koko potentiaali, jotka eivät ole Wärtsilän strategian kannalta keskeisiä.

Oikaistut taloudelliset tiedot

Wärtsilän vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2019 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisesti. Oikaistut vertailuluvut esitetään tähän tiedotteeseen liitetyissä excel- ja PDF-tiedostoissa. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

 

Arjen Berends                                       Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                      Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com
 
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontakti:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Segmentti-informaatio 250620.xlsx

Segmentti-informaatio 250620.pdf