Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 26 kesäkuuta 2007 at 12.45 UTC+2

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 1.4.2007 – 13.6.2007 välisenä aikana on vaihdettu 10.000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 15.000 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 52.500,00 euroa.

Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 335.309.327,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.802.665 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 72.223.078 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella merkitty yhteensä 3.252.048 osaketta, joka vastaa 3,5% koko osakekannasta. Vaihtamatta on 197.952 osaketta, joka vastaa 0,2% koko osakekannasta.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind                                    Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja & CFO           Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö   

 

 

www.wartsila.com