Wärtsilä voitti tarjouskilpailun 170 MW:n voimalan laitteistotoimituksesta Yhdysvaltain Texasiin

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote, 24 marraskuuta 2009 at 17.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 24.11.2009 klo 17.00

Wärtsilä, johtava hajautetun energiantuotannon joustavien voimalaitosratkaisujen toimittaja, on tehnyt sopimuksen 170 MW:n kaasuvoimalaitoksen toimittamisesta Antelope Stationiin, joka sijaitsee Yhdysvaltain Texasissa lähellä Abernathyn kaupunkia.

Voimalaitoksen ympäristössä tuotetaan paljon tuulivoimaa. Laitos vakauttaa sähköverkkoa tuulivoiman tuotantotehon vaihdellessa odottamattomasti johtuen sääolosuhteista.

Sopimus solmittiin marraskuussa kuluttajien omistaman Golden Spread Electric Cooperative, Inc. (GSEC) -verkkoyhtiön kanssa, joka koostuu 16 jakeluosuuskunnasta ja toimittaa sähköä 208 000 asiakkaalle. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Golden Spread valitsi yrityksemme ja saamme viedä lisää Wärtsilän joustavaa voimalaitoskapasiteettia Texasiin. Tämä nopeasti käynnistyvä ja nopeasti reagoiva voimalaitos auttaa varmistamaan sähköverkon luotettavuuden ja tarjoaa kilpailukykyistä energiaa GSEC:n jäsenille”, sanoo johtaja Frank Donnelly, Wärtsilä North America, Inc.

Uusi voimalaitos koostuu 18 Wärtsilä 20V34SG -generaattoriaggregaatista sekä mekaanisista ja sähköisistä apujärjestelmistä, ohjausapujärjestelmistä, kytkinlaitteista ja päästönohjausjärjestelmistä. Lisäksi Wärtsilä tarjoaa asennus- ja käyttöönottotuen sekä käyttökoulutuksen. Voimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2011 alussa, ja sen tuotantokapasiteetti on noin 170 MW. Tämä riittää kattamaan 55 000 kotitalouden sähköntarpeen huippukuormituksella.

Tärkein syy tämän tekniikan valintaan on sen nopea käynnistysmahdollisuus. Moottorit on suunniteltu saavuttamaan täysi toimintateho alle kymmenessä minuutissa. Perinteisissä kaasuvoimalaitoksissa käynnistäminen voi kestää 1–4 tuntia.

”Kesäajan lisääntyvän sähköntarpeen ja alueen laajan tuulivoiman tuotannon vuoksi GSEC päätyi valitsemaan nopeasti käynnistettävän generaattoritekniikan”, sanoo sähköosuuskunnan toimitusjohtaja Mark W. Schwirtz.

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee tuulen voimakkuuden mukaan. Tuotetun tuulivoiman väheneminen on korvattava välittömästi lisäämällä vastaavasti muuta energiantuotantoa.

”Nopeasti käynnistyvä sähköntuotanto täyttää hyvin näiden olosuhteiden asettamat vaatimukset. Lisäksi uusilla yksiköillä on hyvä hyötysuhde eivätkä ne kuluta juuri lainkaan vettä”, jatkaa Schwirtz. Käyttämällä kahdeksaatoista erillistä yksikköä Golden Spread myös alentaa yksikön toimintahäiriöistä aiheutuvaa riskiä.

Wärtsilän joustavat voimalaitokset – ylivoimainen vaihtoehto

Tämän tilauksen jälkeen Wärtsilän asentamien tai siltä tilattujen joustavien voimalaitosten yhteisteho Yhdysvalloissa on jo lähes 1 000 MW.

Wärtsilän joustavat voimalaitokset saavuttavat täyden tuotantotehon alle 10 minuutissa ja 25 prosentin tuotantotehon kahdessa minuutissa. Niiden yksinkertaisen kiertoprosessin hyötysuhde on alan korkein, suorituskyky pysyy vakaana vaihtelevista ympäristöolosuhteista huolimatta ja elinkaaren aikaiset kustannukset ovat alhaiset. Useista yksiköistä koostuvat voimalaitosratkaisut reagoivat nopeasti sähköverkon olosuhteiden muutoksiin.

Wärtsilän maakaasutekniikka toimii tehokkaasti alhaisella kuormituksella, minkä vuoksi se sopii järjestelmän nopeasti käyttöön otettavaksi varavoimaksi. Tämä lisää voimalaitoksen arvoa. Lisäksi Wärtsilän joustavan toiminnan voimalaitokset pystyvät tuottamaan kaikki kaupalliset oheispalvelut, ja ne voi myös käynnistää ilman ulkoisia energialähteitä.

Wärtsilän joustavien voimalaitosten ansiosta asiakkaat voivat myös vastata yhä kiristyviin ilmansuojeluvaatimuksiin. Suljetun jäähdytyskierron ansiosta Wärtsilän moottorit eivät kuluta käyttövettä eivätkä vaadi erityistä jäteveden käsittelyä. Tämä auttaa vastaamaan monien Yhdysvaltain alueiden kasvavaan huoleen vesivarojen riittävyydestä.

 

Lisätietoja:

Frank Donnelly
Johtaja
Wärtsilä North America, Inc.
Puh. +1 281 233 6201
Sähköposti: frank.donnelly@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 40 5476390
Sähköposti: atte.palomaki@wartsila.com

Maria Nystrand
PR-päällikkö
Wärtsilä Power Plants
Puh: +358 10 709 1456
Sähköposti: maria.nystrand@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on johtava elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energia-alalla. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Panostamalla teknologisiin innovaatioihin ja kokonaistehokkuuteen Wärtsilä pystyy maksimoimaan asiakkaidensa alusten ja voimaloiden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden.
Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskenteli 19 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki).

www.wartsila.com