Suomen Vientiluoton rahoittama lainasopimus allekirjoitettiin Wärtsilän asiakasprojektille Dominikaaniseen tasavaltaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 24 syyskuuta 2010 at 13.00 UTC+2

Wärtsilän yhdysvaltalaisen asiakkaan Seaboard Corporationin ja Standard Chartered Bankin välinen vientiluottosopimus allekirjoitettiin 17. syyskuuta 2010. Tämä 12 vuoden laina on 114 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (88 miljoonan euron) suuruinen. Lainalla rahoitetaan voimalaitosprojekti Dominikaanisessa tasavallassa ja se on ensimmäinen vientiluottosopimus, joka ei liity merenkulkuun sekä järjestyksessä toinen sopimus, joka on toteutunut Suomen Vientiluoton (SVL) uuden jälleenrahoitusohjelman puitteissa.

Seaboard Corporation rakentaa rahoituksen turvin proomulle asennettavan voimalaitoksen, joka tuottaa sähköä maan kantaverkkoon. Elokuun lopussa julkistetun sopimuksen mukaan Wärtsilä toimittaa laitteistoa voimalaan, joka käyttää polttoaineenaan maakaasua. Voimalaitoksen teho on 106 megawattia, ja se otetaan käyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä.

Maailmanlaajuista rahoituskriisiä seuranneen rahoituksen saatavuuden vaikeutumisen helpottamiseksi Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2008 SVL:n vientiluottojen tilapäisen uudelleenrahoitusohjelman vuosille 2009 ja 2010. Ohjelman tavoitteena on varmistaa suomalaisyritysten vientikauppojen rahoituksen jatkuvuus pitkällä aikavälillä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Wärtsilän monipuoliseen tukeen tässä voimalaitosprojektissa. Kilpailukykyisen voimalaratkaisun lisäksi Wärtsilä auttoi meitä löytämään sopivan rahoitusjärjestelyn projektille”, sanoo Barry Gum, Seaboard Corporationin rahoitusjohtaja.

”Suomen Vientiluoton rahoitusohjelman luoman likviditeetin ansiosta vientiluottojärjestelyitä voidaan tarjota suomalaisten vientiyritysten asiakkaille. Tämä on tärkeää suomalaisten vientiyritysten kilpailukyvylle aikana, jolloin rahoitusmarkkinat ovat yhä vaikeat. Vaikka rahoituksen saatavuus onkin parantunut rahoituskriisin ajoista, Suomen valtion myötävaikutuksella ja Suomen Vientiluoton ja Finnveran kautta toteutettaville järjestelyille on edelleen tarvetta”, sanoo Markus Pietikäinen, Wärtsilän rahoitusjohtaja.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5630
markus.pietikainen@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com
Finnvera ja SVL lyhyesti
Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä.
www.finnvera.fi
Suomen Vientiluotto Oy (SVL) on kansainvälisesti hyväksytty virallinen vientiluottolaitos (Export Credit Agency eli ECA) ja Finnvera Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.
www.fec.fi