Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 24 heinäkuuta 2008 at 08.30 UTC+2

TILAUSTEN MÄÄRÄ KORKEALLA TASOLLA - VAHVA KANNATTAVUUS

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ HUHTI-KESÄKUU 2008

- Tilauskertymä kasvoi 5% 1.432 milj. euroon (1.369)
- Power Plants -liiketoiminnan vahva aktiviteetti tasoitti Ship Powerin matalampaa tilauskertymää
- Liikevaihto kasvoi 37% 1.092 milj. euroon (797)
- Liiketulos (EBIT) kasvoi 67% 122 milj. euroon, 11,2% liikevaihdosta (73 milj. euroa, 9,2% liikevaihdosta)
- Tulos/osake 0,96 (0,54)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2008

- Tilauskertymä 3.368 milj. euroa (2.526), kasvua 33%
- Tilauskanta 7.479 milj. euroa (5.460), kasvua 37%
- Liikevaihto kasvoi 25% 1.942 milj. euroon (1.558)
- Liiketulos parani 204 milj. euroon (136), kasvua 49%
- Kannattavuus 10,5% (8,8)
- Tulos/osake 1,45 (0,98)
- Liiketoiminnan rahavirta vahva, 207 milj. euroa (129)

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Wärtsilän liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 25% 1.942 milj. euroon ja kannattavuus oli 10,5%. Katsauskauden kokonaistilauskertymä kasvoi voimakkaasti 33% ja oli 3.368 milj. euroa. Voimalamarkkinat jatkuivat erittäin aktiivisina ja Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän kasvu oli voimakasta. Laivanrakennusmarkkinoilla viime vuoden lopulla alkanut tilausten väheneminen vaikutti Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymään vuoden toisella neljänneksellä hieman aiemmin kuin odotettiin. Tämä on antanut meille mahdollisuuden kohdistaa tuotantokapasiteettiamme Power Plants -liiketoiminnan vahvan kysynnän tarpeisiin. Laivanrakennusmarkkinoiden tämänhetkisen markkinatilanteen vuoksi näkyvyys markkinoilla on lyhyempää. Kolmannella neljänneksellä odotamme Ship Power -liiketoiminnan tilausaktiviteetin jatkuvan samalla hyvällä tasolla kuin toisella neljänneksellä. Neljännellä neljänneksellä on nähtävissä jonkin verran hiljentymistä. Voimalamarkkinoilla odotamme kuitenkin aktiviteetin jatkuvan erittäin vahvana eikä näkyvissä ole merkkejä hidastumisesta. Pitkä tilauskanta sekä joustava tuotantomalli yhdistettyinä Services-liiketoiminnan vakaaseen kasvuun antaa Wärtsilälle hyvää aikaa reagoida mahdollisiin heilahteluihin markkinoilla.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 24. heinäkuuta 2008 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Huomioikaa, että aiemmasta poiketen tilaisuus alkaa jo kello 10.15. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua numerosta +44 (0) 20 7162 0125, ja näppäilkää konferenssin koodi 801875. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1 -näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Results Q2 2008. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa 0-näppäintä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimipisteessä lähes 70 maassa.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOINEN NELJÄNNES 4-6/2008 LYHYESTI

MEUR

4-6/2008

4-6/2007

Muutos

Tilauskertymä

1 432

1 369

5%

Liikevaihto

1 092

797

37%

Liiketulos

122

73

67%

% liikevaihdosta

11,2%

9,2%

 

Tulos ennen veroja

132

72

 

Tulos/osake, euroa

0,96

0,54

 

 

KATSAUSKAUSI TAMMI-KESÄKUU 2008 LYHYESTI

MEUR

1-6/2008

1-6/2007

Muutos

2007

Tilauskertymä

3 368

2 526

33%

5 633

Tilauskanta 30.6.

7 479

5 460

37%

6 308

Liikevaihto

1 942

1 558

25%

3 763

Liiketulos

204

136

49%

379

% liikevaihdosta

10,5%

8,8%

 

10,1%

Tulos ennen veroja

206

132

 

372

Tulos/osake, euroa

1,45

0,98

 

2,74

Liiketoiminnan rahavirta

207

129

 

431

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

kauden lopussa

254

178

 

-27

Bruttoinvestoinnit

87

112

 

231

 

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Vuoden toisella neljänneksellä uusien laivojen tilausaktiviteetti jatkui hiljaisempana ja kappalemäärällä mitattuna laivatilaukset olivat vuoden 2003 ja 2004 tasolla. Kun suurten alusten kysyntä on jatkunut suhteessa vahvempana, markkinat ovat tonneissa mitattuna vuoden 2006 tasolla. Globaali epävarmuus on vaikuttanut selvästi uusiin laivainvestointeihin sekä uusien telakkahankkeiden investointisuunnitelmiin.

Kiinan laivatilausten markkinaosuus on palautunut johtavaksi toisella vuosineljänneksellä alkuvuoden hiljaisemman kauden jälkeen. Laivojen kappalemäärällä mitattuna Kiinan markkinaosuusosuus oli 41% ja Korean 37% vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana. Euroopan osuus markkinoista oli noin 10% ja Japanin 4%. Muiden maiden osuus oli yhteensä 8%. Tonneissa mitattuna Korea hallitsi selvästi markkinoita lähes 60%:n markkinaosuudellaan. Tämä johtuu markkinoiden keskittymisestä suurempaan tonnistoon, jossa korealaiset telakat ovat vahvimmillaan. Kesäkuu oli toistaiseksi tämän vuoden vahvin suurten alusten tilauskuukausi. Kuivalastialusten vahvan kysynnän jälkeen myös konttilaivojen ja tankkereiden kysynnässä oli nähtävissä kasvua. Irtolastialusten kysyntä on jatkunut edelleen rahtihintojen suotuisan kehityksen tukemana. Katsauskaudella offshore -segmentillä kysyntä keskittyi lähinnä ankkurinkäsittelylaivoihin ja syvempiin vesiin tarkoitettuihin suurempiin aluksiin. Brasilian öljylöydökset sekä Petrobrasin ilmoitus aikeestaan lisätä merkittävästi aluskantaansa ovat erittäin myönteisiä markkinasignaaleja. Kysyntä matkustajalaivasegmentillä pysyi vakaana ja erikoisalussegmentillä hinaajien kysyntä oli vahvinta.  

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus laski 32%:iin (36 edellisen vuosineljänneksen lopussa). Laskun syynä on pääosin kysynnän hiljeneminen Pohjanmeren offshore-markkinoilla, joilla Wärtsilällä on vahva asema. Wärtsilän markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa nousi 16%:iin (13), mikä johtuu yhtiön keskikokoisten moottoreiden menestyksestä. Kiinan markkinoiden hyvän kehityksen ansiosta apumoottoreiden markkinaosuus kasvoi hieman ja oli 8% (6).

POWER PLANTS

Energiatehokkaiden ja joustavien voimaloiden kysyntä säilyi aktiivisena kaikkialla maailmassa. Meneillään oleva ympäristökeskustelu sekä energiatehokkaiden sähköntuotantoratkaisujen tarve on myönteistä Wärtsilälle. Uuden tuotantokapasiteetin kysyntä säilyy vahvana ja korkeat polttoainehinnat johtavat tehokkaiden ja monipuolisten sähköntuotantoratkaisujen kysynnän jatkumiseen voimakkaana. Liiketoiminnan vahvojen perustekijöiden ansiosta aktiviteettitaso jatkuu korkeana kaikilla Wärtsilän kannalta olennaisilla voimalasegmenteillä: perusvoimantuotanto, teollisuuden voimalat, sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitetut voimalat sekä voimaratkaisut öljy- ja kaasuteollisuudelle.

SERVICES

Laitteistojen teknologia ja valvontajärjestelmät kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja vaativammiksi kasvavien energiakustannusten sekä uusien tiukkenevien päästömääräysten vuoksi. Laitteistojen ylläpitoon, hienosäätöön ja parantamiseen optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi ja päästövaatimuksien täyttämiseksi tarvitaan erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita, joita ei ole aina saatavissa. Ammattitaitoisen henkilöstön puute merenkulun, öljy- ja kaasu-, sekä energiateollisuudessa on johtanut laitteistotoimittajien huoltopalvelujen kasvavaan kysyntään.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Wärtsilän tilauskertymä toisella neljänneksellä oli edelleen vahva 1.432 milj. euroa (1.369), kasvua oli 5%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla, 467 milj. euroa (673), 31% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Tämä on osittain seurausta laivanrakennusmarkkinoiden hiljenemisestä, mikä alkoi vuoden 2008 alussa ja vaikutti Wärtsilä Ship Power -liiketoimintaan odotettua aiemmin, sekä osittain seurausta Wärtsilän kapasiteetin rajallisuudesta. Lisää tuotantokapasiteettia on kohdistettu Power Plants -liiketoiminnan vahvan kysynnän tarpeisiin.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2008 Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.224 milj. euroa (1.194), kasvua oli 3%. Kauppalaivasegmentti oli edelleen hallitseva 50%:n osuudellaan Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä, yleisrahtialusten ja irtolastialusten kysynnän ollessa vahvinta tällä segmentillä. Offshore-segmentin osuus oli 25%. Erikoisalus- ja Matkustajalaivasegmenttien osuudet olivat 10% sekä 11% ja Merivoimien segmentin tilausten osuus oli 4% Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä tammi-kesäkuussa 2008.

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä jatkoi vahvaa kasvuaan toisella vuosineljänneksellä ja oli 556 milj. euroa (326), kasvua oli 70% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Toisella neljänneksellä suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Pakistanista ja Brasiliasta. Viimeisin Brasilian tilaus on jatkoa maaliskuussa 2008 saadulle kahdelle voimalatilaukselle Brasiliassa. Wärtsilä näkee mahdollisuuksia näillä tärkeillä markkinoilla myös tulevaisuudessa. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Turkista ja Togosta. Katsauskaudella Wärtsilä saavutti merkkipaalun, kun yhtiö sai nestemäistä jatrofa-kasvista puristettavaa öljyä käyttävän voimalan tilauksen. Kyseessä on maailman ensimmäinen voimalaitos, joka tuottaa sähköä ja lämpöä jatrofa-öljyllä. Tilaus on jälleen tärkeä askel Wärtsilän joustavien polttoaineratkaisujen kehitystyössä.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2008 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1,122 milj. euroa (537), kasvua oli 109%.

Toisella neljänneksellä Wärtsilä solmi useita suuria huoltosopimuksia, kuten huolto- ja käyttöpalvelusopimukset Madagaskariin ja Brasiliaan, sopimukset pääkytkintaulun toimittamisesta ARAMCO-porausalustalle sekä ohjauspotkurien muuntamisprojektin Seillean-alukseen Brasiliassa. Muun muassa nämä tilaukset ovat osoituksena Services-liiketoiminnan palvelujen sopivuudesta markkinoiden tarpeisiin. Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 402 milj. euroa (369) toisella vuosineljänneksellä. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2008 Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.013 milj. euroa (792), kasvua 28% edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2008 Wärtsilän tilauskertymä oli 3.368 milj, euroa (2.526), kasvua oli 33%. Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli uudella ennätystasolla 7.479 milj. euroa (5.460), kasvua oli 37%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 4.841 milj. euroa (3.681), kasvua oli 31%. Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 2.107 milj. euroa (1.361), kasvua oli 55% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 530 milj. euroa (416), kasvua oli 27%.  

Toisen neljänneksen tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

MEUR

4-6/2008

4-6/2007

Muutos

Ship Power

467

673

-31%

Services

402

369

9%

Power Plants

556

326

70%

Tilauskertymä yhteensä

1432

1 369

5%

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

MW

4-6/2008

4-6/2007

Muutos

Öljy

617

313

97%

Kaasu

333

236

41%

Uusiutuvat polttoaineet

47

114

-59%

 

Katsauskauden tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

 

MEUR

1-6/2008

1-6/2007

Muutos

2007

Ship Power

1 224

1 194

3%

2 600

Services

1 013

792

28%

1 607

Power Plants

1 122

537

109%

1 421

Tilauskertymä yhteensä

3 368

2 526

33%

5 633

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

 

MW

1-6/2008

1-6/2007

Muutos

2007

Öljy

1 059

443

139%

1 358

Kaasu

876

358

145%

1 005

Uusiutuvat polttoaineet

84

317

-73%

483

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

30.6.2008

30.6.2007

Muutos

2007

Ship Power

4 841

3 681

31%

4 292

Services

530

416

27%

405

Power Plants

2 107

1 361

55%

1 608

Tilauskanta yhteensä

7 479

5 460

37%

6 308

 

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1.092 milj. euroa (797), kasvua oli 37%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20% 365 milj. euroon (305). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 273 milj. euroa (112), kasvua oli 143% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 21% 454 milj. euroon (374), kasvusta 20% oli orgaanista.

Katsauskauden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 25% ja oli 1.942 milj. euroa (1.558). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 609 milj. euroa (561), 8% korkeampi kuin vuoden 2007 vastaavalla kaudella. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto kaudelta oli 448 milj. euroa (262), kasvua oli 71% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22% ja oli 882 milj. euroa (726), kasvusta 20% oli orgaanista. Ship Power -liiketoiminnan osuus tammi-kesäkuun kokonaisliikevaihdosta oli 31%, Services-liiketoiminnan osuus 45% ja Power Plants -liiketoiminnan osuus 23%.

Toisen neljänneksen liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

MEUR

4-6/2008

4-6/2007

Muutos

Ship Power

365

305

20%

Services

454

374

21%

Power Plants

273

112

143%

Liikevaihto yhteensä

1 092

797

37%

 

Katsauskauden liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

 

MEUR

1-6/2008

1-6/2007

Muutos

2007

Ship Power

609

561

8%

1 320

Services

882

726

22%

1 550

Power Plants

448

262

71%

882

Liikevaihto yhteensä

1 942

1 558

25%

3 763

 

TULOS

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketulos oli 122 milj. euroa (73) eli 11,2 % (9,2) liikevaihdosta. Katsauskauden tammi-kesäkuu 2008 liiketulos parani 204 milj. euroon (136) ja kannattavuus oli 10,5% (8,8). Rahoituserät olivat +1 milj. euroa (-5). Nettokorot olivat -5 milj. euroa (-6). Osinkotulot olivat 6 milj. euroa (6). Tulos ennen veroja oli 206 milj. euroa (132). Katsauskauden verot olivat -61 milj. euroa (-37). Tulos/osake oli 1,45 euroa (0,98).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskaudella Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli vahva 207 milj. euroa (129). Likvidit varat kauden lopussa olivat 156 milj. euroa (133). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 254 milj. euroa (178). Saatujen ennakoiden määrä oli 1.214 milj. euroa (810) katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 36,7% (44,3) ja nettovelkaantumisaste 0,25 (0,18).

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 67 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit olivat 87 milj. euroa (112), jotka koostuivat 14 milj. euron (43) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 73 milj. euron (69) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 42 milj. euroa (37).

Suuren volyymikasvun johdosta koko vuoden investoinnit ilman yritysostoja nousevat noin 200 milj. euroon.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN

Maaliskuussa Wärtsilä osti norjalaisyritys Maritime Service AS:n, joka tarjoaa laivojen huolto- ja kunnostuspalveluja sekä mekaanisia korjauspalveluita. Maritime Service toimii Ålesundin kaupungissa Norjan länsirannikolla. Vuonna 2007 Maritime Servicen liikevaihto oli 26 milj. Norjan kruunua (3,2 milj. euroa).

Huhtikuussa Wärtsilä osti tanskalaisen International Combustion Engineering A/S (I.C.E.) -yhtiön. I.C.E.:n toimialana ovat höyrykattiloiden ja niihin liittyvien poltinjärjestelmien huolto- ja korjauspalvelut sekä projektipalvelut. Vuonna 2007 I.C.E.:n liikevaihto oli 46,8 milj. Tanskan kruunua (6,3 milj. euroa). Oston myötä Wärtsilän huoltopalveluvalikoima laajeni uuteen kategoriaan kattiloiden huoltopalvelun alalla. Tämä uusi huoltokategoria vahvistaa Wärtsilän kilpailukykyä johtavana kokonaishuoltopalveluiden tarjoajana. Kesäkuussa Wärtsilä jatkoi kattilahuoltopalveluidensa laajentamista hankkimalla I.C.E.n entisen tytäryhtiön Dubaista.

Kesäkuussa Wärtsilä osti saksalaisen Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH -yhtiön (CDC), joka on erikoistunut merenkulun automaatiojärjestelmien suunnitteluun, toimittamiseen ja huoltoon. CDC:n asiakkaina on sekä varustamoita että telakoita. Vuonna 2007 CDC:n liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen kolmen yritysoston kauppahinta oli yhteensä 11 milj. euroa ja kauppahintojen kohdistamisen jälkeen syntyy 5 milj. euroa liikearvoa.

Katsauskaudella Wärtsilä Services jatkoi verkostonsa laajentamista avaamalla ja laajentamalla toimistoja ja huoltoverstaita Namibiaan, Chileen, Brasiliaan, Madagaskarille, Azerbaidžaniin, Kiinaan, Turkkiin ja Dubaihin. Maantieteellinen laajentuminen on tulevaisuudessakin Wärtsilän strateginen kehittämisalue ja tähän tähtäävät yritysostot tulevat jatkumaan.

STRATEGISET YRITYSOSTOT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

3.7.2008 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen laivasuunnittelun johtaviin yrityksiin kuuluvan itsenäisen Vik-Sandvik-konsernin ostamisesta. Yhtiö tarjoaa varustamoille ja telakoille laivasuunnittelua ja teknisiä palveluja maailmanlaajuisesti. Yrityskauppa on Wärtsilälle tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa yhtiön asemaa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja asiakkaiden arvostetuimpana yhteistyökumppanina. Yhdistämällä laivasuunnitteluosaaminen propulsiolaitteistojen ja automaatiojärjestelmien tarjontaan Wärtsilä pystyy luomaan asiakkailleen entistä enemmän lisäarvoa. Uudet elinkaaripalvelut mahdollistavat myös lisäkasvun. Wärtsilän tavoitteena on tulla johtavaksi laivasuunnittelupalveluiden tarjoajaksi usealla eri segmentillä.

Kauppahinta on 132 milj. euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tulosperusteisesti enintään 38 milj. euroa. Vuonna 2007 Vik-Sandvikin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Yrityksen kannattavuus on erittäin hyvä. Vik-Sandvikin palveluksessa on 410 työntekijää. Yrityskauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää, joka odotetaan saatavan vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET

Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti aikeestaan vahvistaa kansainvälistä asiakaspalvelua keskittämällä varaosalogistiikkansa ja rakentamalla uuden jakelukeskuksen Hollantiin. Suunnitteilla on suuri ja moderni keskusvarasto lähelle yhtiön nykyistä huoltoyksikköä Hollannissa. Wärtsilä investoi jakelukeskukseen ja tähän liittyviin logistiikkajärjestelmiin noin 70 milj. euroa. Investointi jakautuu vuosille 2008-2010. Aikomuksena on varaosien kuljetusten hallinnan ja varastointitoimintojen ulkoistaminen.

Wärtsilä ja Emerson Process Management kertoivat kesäkuussa globaalin offshore -allianssinsa laajenemisesta. Laajennuksen kautta yhtiöt pystyvät nyt tarjoamaan integroituja energia- ja automaatiojärjestelmiä FPSO (Floating Production Storage and Offloading) -aluksiin sekä öljyn- ja kaasunporauslauttoihin. Yhteistyö yhtiöiden välillä alkoi vuonna 2006 ja käsitti lähinnä FPSO-alukset.

Aasian merkitys laivanrakennuksessa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan johto siirtyy vuoden 2008 aikana Shanghaihin Kiinaan lähelle erittäin voimakkaasti kasvavia markkinoita.

TUOTANTO

Toisen vuosineljänneksen aikana investoinnit Italiassa ja Espanjassa suurten moottoreiden tuotantovalmiuden ja joustavuuden parantamiseksi jatkuivat. Propulsiotuotteiden kapasiteetin lisäämiseksi on päätetty tehdä investoinnit Norjaan ja Hollantiin. Kaikki nämä laajennukset otetaan käyttöön vuoden 2009 aikana. Aasiassa tehdään lisäinvestointeja yhteisyritys Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd:n tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Tämä kapasiteetti otetaan käyttöön vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla. Ympäristön kannalta tärkeä päätös oli Vaasan koeajosoluinvestointi, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden asteittainen parantaminen. Wärtsilä aikoo jatkaa samanlaisia hankkeita maailmanlaajuisesti. Muut investointiohjelmat kapasiteetin laajentamiseksi sekä omissa yksiköissä että yhteisyrityksissä etenivät suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilä jatkoi toimittajaverkostonsa laajentamista kehittyvillä markkinoilla.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilän Dieselteknologian Keskuksessa Winterthurissa, Sveitsissä otettiin käyttöön uusi hidaskäyntinen tutkimus- ja tuotekehitysmoottori RTX-4. Tätä suurta moottoria käytetään Wärtsilän hidaskäyntisten moottorien edelleen kehittämiseen markkinoiden tarpeiden mukaisesti.

Toukokuussa Wärtsilä ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd allekirjoittivat sopimuksen uuden pienen hidaskäyntisen diesel-käyttöisen merimoottorin yhteisestä kehittämisestä. Kehitettävän moottorin sylinterinhalkaisija on alle 450 mm. Tämä sopimus on jatkoa yhtiöiden vuoden 2005 syyskuussa solmimalle strategiselle allianssille.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 17.552 (15.180), kasvua oli 16%. Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 10.394 henkilöä (8.937).

Katsauskauden aikana Wärtsilä julkisti Tutkimuksen ja tuotekehityksen Top Graduates -koulutusohjelman. Ohjelman aikana osallistujat edistävät T&K-projekteja Wärtsilän yksiköissä ympäri maailmaa. Vastaava ohjelma talousalan ammattilaisille käynnistettiin maaliskuussa 2007.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Valtiotieteen maisteri Atte Palomäki (42) aloitti Wärtsilän viestinnästä vastaavana johtajana ja johtokunnan jäsenenä 1.3.2008.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Wärtsilän A- ja B-sarjan osakesarjat yhdistettiin maaliskuussa. Yhdistämisen jälkeen kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samat oikeudet. Yhdistämiseen liittyi suunnattu maksuton osakeanti, jossa jokaista yhdeksää A-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi yhtiön osake. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettiin 2.619.954 osaketta. Kaupankäynti uusilla ja yhdistetyillä osakkeilla alkoi 27.3.2008.

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

30.6.2008

Osakemäärä

Äänimäärä

Osakevaihto 1-6/2008

WRT1V

98620 565

98620 565

76035 377

 

 

 

 

 

1.1.-30.6.2008

Ylin

Alin

Keskikurssi 1)

Päätös

WRT1V

52,40

35,02

43,75

39,95

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2008

30.6.2007

 

Markkina-arvo, MEUR

 

3 940

4 659

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2008

30.6.2007

 

Ulkomaalaisomistus

 

50,0%

32,6%

 

 

MUUTOKSET OMISTUKSESSA

Katsauskaudella ja Wärtsilän osakesarjojen yhdistämisen ja maksuttoman osakeannin yhteydessä Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat muutokset omistuksissa:

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/5:een (20%). Transaktion jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa 901.857 osaketta eli 0,9% Wärtsilän osakkeista ja äänistä ja Fiskarsin kokonaan omistama tytäryhtiö Avlis AB omistaa 15.944.444 osaketta eli 16,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Näin ollen Fiskars-konserni omistaa yhteensä 16.846.301 osaketta eli 17,1% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ylitti 1/20:n (5%) osakkeista ja osuus äänistä laski alle 1/10:n (10%). Transaktion jälkeen Varma omistaa 5.130.087 osaketta eli 5,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:n osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laski alle 1/20:n (5%). Transaktion jälkeen Svenska Litteratursällskapet omistaa 1.735.506 osaketta eli 1,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Yllämainitut muutokset astuivat voimaan, kun yhdistetyt ja uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 26.3.2008.

OPTIO-OHJELMAT

Katsauskaudella Wärtsilällä oli yksi optio-ohjelma, joka päättyi 31.3.2008. Tämä vuoden 2002 optio-ohjelma merkittiin kokonaisuudessaan.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 19.3.2008, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2007. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,25 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,25 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistukseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen A- ja B- osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Matti Vuoria

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Bertel Langenskiöld

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Katsauskauden aikana epävarmuus globaaleilla raaka-ainemarkkinoilla kasvoi. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja tämä tulee vaikuttamaan tuotantokustannuksiin kaikkialla maailmassa tulevaisuudessa. Wärtsilän Corporate Supply Management -organisaatio seuraa tiiviisti kustannuskehitystä ja pitkän aikavälin kustannuskehitystä hallitaan toimitussopimuksilla. Muut riskit liittyvät edelleen lähinnä alihankkijoiden kapasiteettirajoitteisiin, jotka johtuvat avainkomponenttien voimakkaasta maailmanlaajuisesta kysynnästä. Wärtsilän toimenpiteet avainkomponenttien saatavuuden varmistamiseksi jatkuvat yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Services-liiketoiminnan erittäin aktiivisessa liiketoimintaympäristössä suurimmat riskit liittyvät edelleen uusien työntekijöiden saatavuuteen ja työssä pysymiseen. Wärtsilän toimenpiteet näiden avainhenkilöiden saatavuuden varmistamiseksi jatkuvat.

MARKKINANÄKYMÄT

Toisella vuosineljänneksellä ei tapahtunut suuria muutoksia merenkulun perustekijöissä. Sekä rahtien että laivojen hinnat säilyivät erittäin korkeina. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on jäädyttänyt erityisesti kehittyvien laivanrakennusmaiden investointisuunnitelmia, mutta vakiintuneiden laivanrakentajien toiminta jatkuu edelleen vahvana.

Laivojen tilausaktiviteetti vuonna 2008 tulee olemaan merkittävästi alhaisemmalla tasolla edellisiin erittäin vilkkaisiin vuosiin verrattuna.  Historiallisesti katsottuna markkinat säilyvät kuitenkin aktiivisina ja kesäkuussa oli nähtävissä ainakin hetkellisesti jälleen vahvempaa laivatilausten kehitystä. Uusiin projekteihin investoidaan yhä ja lyhyen aikavälin indikaattorit säilyvät suotuisina Wärtsilän kannalta. Kolmannella neljänneksellä Wärtsilä arvioi Ship Power -liiketoiminnan tilausaktiviteetin jatkuvan samalla hyvällä tasolla kuin toisella neljänneksellä. Neljännellä neljänneksellä on nähtävissä jonkin verran hiljenemistä. Tämän hetkisen markkinatilanteen vuoksi näkyvyys markkinoilla on lyhyempää.

Voimalamarkkinoilla tilanne säilyy hyvänä. Jatkuvan kasvun ajureita ovat edelleen talouden kasvu sekä korkeiden polttoainehintojen seurauksena tarve lisätä energiantuotannon hyötysuhdetta ja monipuolisuutta. Muita kysyntätekijöitä ovat huoli ympäristöstä ja polttoaineiden saatavuus. Joustavan perusvoimantuotannon ja teollisuuden voimaloiden markkinoiden arvioidaan pysyvän aktiivisina erityisesti Lähi-idässä, Afrikassa ja Amerikassa. Jatkuvaa kasvupotentiaalia on nähtävissä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimalaitoksien markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja muilla kehittyneillä markkinoilla. Wärtsilän voimalaratkaisut sopivat erinomaisesti tämän päivän markkinoille, jotka vaativat korkeaa hyötysuhdetta, operoinnin joustavuutta sekä ympäristön huomioonottamista. Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteetin odotetaan jatkuvan korkeana kaikilla segmenteillä ainakin kahden seuraavan vuosineljänneksen ajan.

Services-liiketoiminnan kasvu jatkuu hyvänä ja se tulee myös tulevaisuudessa muodostamaan merkittävän osan Wärtsilän liikevaihdosta.

Pitkä tilauskanta sekä joustava tuotantomalli yhdistettyinä Services-liiketoiminnan vakaaseen kasvuun ja globaaliin verkostoon antaa Wärtsilälle hyvin aikaa reagoida mahdollisiin heilahteluihin markkinoilla.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2008

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien ja tulkintojen soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:

  • IFRIC 11 IFRS 2 – Group Treasury Share Transaction
  • IFRIC 12 Service Concession Agreements
  • IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
  • IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

23.7.2008

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus