Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 24 huhtikuuta 2009 at 08.30 UTC+2

LIIKEVAIHTO KASVOI 46% - VAHVA KANNATTAVUUS

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA

- Liikevaihto kasvoi 46% 1.241 milj. euroon (850)
- Liiketulos (EBIT) kasvoi 60% 130 milj. euroon, 10,5% liikevaihdosta (81 milj. euroa, 9,6% liikevaihdosta)
- Liiketoiminnan rahavirta 23 milj. euroa (75)
- Tulos/osake 0,89 (0,49)
- Tilauskertymä laski 51% 958 milj. euroon (1.936) 
- Ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneet tilausten peruutukset 51 milj. euroa

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Wärtsilän vuoden 2009 ensimmäinen neljännes oli vahva. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät suotuisasti, ja Wärtsilän liikevaihto kasvoi 46%. Liiketulos nousi erittäin voimakkaasti 60% 130 milj. euroon ja liikevoittoprosentilla mitattu kannattavuus oli 10,5%. Ship Power -liiketoiminnassa markkinaolosuhteet säilyivät muuttumattomina ja aktiviteetti liittyi pääosin markkinakapasiteetin tasapainottamiseen kysyntää vastaavaksi, ja tilausten peruutukset ja siirtämiset jatkuivat. Katsauskauden aikana Wärtsilän saamia tilauksia peruutettiin 51 milj. euron arvosta, ja Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten potentiaaliseksi peruutusriskiksi noin 1.000 milj. euroa. Power Plants -markkinoilla aktiviteetti säilyi vahvana. Services jatkoi vakaata kehitystään, mutta merenkulun hiljentyminen on johtanut siihen, että näkyvyys merenkulun huoltomarkkinoilla on lyhyempää. Peruutusriskeistä ja markkinoiden epävarmuudesta huolimatta näkymämme vuodelle 2009 säilyvät muuttumattomina.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN

Merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 24. huhtikuuta 2009 klo 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0) 20 7162 0077, ja näppäilkää konferenssin koodi 832197. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne, painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Results Q1. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröityisitte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=165829.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja


Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KATSAUSKAUSI TAMMI-MAALISKUU 2009 LYHYESTI

MEUR

1-3/2009

1-3/2008

Muutos

2008

Tilauskertymä

958

1 936

-51%

5 573

Tilauskanta 31.3.

6 477*)

7 219

-10%

6883

Liikevaihto

1 241

850

46%

4 612

Liiketulos

130

81

60%

525

% liikevaihdosta

10,5%

9,6%

 

11,4%

Tulos ennen veroja

123

75

65%

516

Tulos/osake, euroa

0,89

0,49

 

3,88 1)

Liiketoiminnan

 

 

 

 

rahavirta

23

75

 

278

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

kauden lopussa

613

-63

 

455

Bruttoinvestoinnit

24

38

 

366

*) Tilausten peruutuksia 51 milj. euron arvosta on poistettu tilauskannasta ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

1) 3,96 euroa ilman Wärtsilän osakelajien yhdistämisen vaikutusta.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Uusien laivojen tilaukset pysähtyivät syksyllä 2008 ja tilanne jatkui ennallaan myös vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Laivoja tilattiin erittäin vähän ja tilaukset menivät korealaisille ja kiinalaisille telakoille. Nykyisten markkinaolosuhteiden perusteella markkinoiden toipumiselle on nähtävissä erittäin vähän perusteita. Aiemmin pelättiin kapasiteettipulaa, nyt useilla suurten alusten segmenteillä on ylikapasiteettia. Eniten ylikapasiteettia on kontti- ja irtolastialusten segmenteillä. Maailmantalouden lyhyen aikavälin näkymät ovat johtaneet siihen, että monet varustamoiden ja operaattorien nykyiset laivatilaukset ovat käyneet epäedullisiksi. Toisaalta telakat yrittävät pitää kiinni tilauksista ennätyspitkien tilauskantojensa varmistamiseksi. Lähes uusien käytettyjen laivojen hinnat ovat hyvin houkuttelevalla tasolla, mikä myös vaikeuttaa uusien laivojen tilauksia.

Katsauskauden aikana laivatilauksia on peruutettu edelleen ja toimitusaikataulujen siirtyminen on jatkunut. On odotettavissa, että tasapainon hakeminen markkinoilla jatkuu peruutusten ja tilauksien uudelleen organisoinnin kautta. Lisäksi olemassa olevaa laivakapasiteettia pienennetään laivoja romuttamalla, ottamalla niitä väliaikaisesti pois liikenteestä sekä laivojen ajonopeutta hidastamalla.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus laski hieman 35%:iin (37 edellisen vuosineljänneksen lopussa). Wärtsilän markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 13%:iin (15). Apumoottoreiden markkinaosuus laski 6%:iin (8).

POWER PLANTS

Uusien voimaloiden tarjouspyyntöjen määrä säilyi korkealla tasolla vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Markkina-aktiviteetti oli hyvää ja asiakkaat olivat kiinnostuneita uudesta joustavasta voimalakapasiteetista. Talouskriisin vaikutuksesta projektien sopiminen on kuitenkin hitaampaa, mikä johtuu pääasiassa rahoituksen varmistamisen vaikeudesta. Itsenäisillä voimantuottajilla (IPP) rahoituksen järjestäminen on haastavaa ja siksi projekteja on siirtynyt. Taloustilanne on toistaiseksi vaikuttanut eniten teollisuuden voimantuotannon asiakkaiden projekteihin, joita on siirretty markkinoiden epävakauden tai esimerkiksi mineraalien alhaisen kysynnän vuoksi.

SERVICES

Laivakapasiteetin ja laivojen kysynnän välillä vallitseva epätasapaino on johtanut siihen, että varustamot sopeuttavat toimintaansa vähentämällä laivojen operointitiheyttä ja ottamalla osan aluksistaan pois liikenteestä. Laivaliikenteen hiljentyminen on vähentänyt jonkun verran huoltovolyymeja ja varaosien kysyntää, mutta toistaiseksi vaikutukset Wärtsilän huoltotoimintaan merenkulun markkinoilla ovat olleet rajalliset. Voimaloiden huoltomarkkinoilla kehitys jatkuu vahvana, ja voimalat ovat aktiivisessa käytössä. Markkinoilla on kysyntää myös monenlaisille huoltoprojekteille kuten esimerkiksi voimaloiden polttoaineen muunnostöille.

Wärtsilän toimittama moottorikanta Ship Power- ja Power Plants -markkinoille on yhteensä 162.000 MW, joka sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla markkinoilla on useita markkinasegmenttejä, ja Wärtsilän huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Tästä syystä yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihtelulla on rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Katsauskauden tilauskertymä oli 958 milj. euroa (1.936), laskua oli 51%. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 16% (823 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2008).

Ship Power -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä oli 127 milj. euroa (758), laskua oli 83% erittäin korkeaan vertailukauteen nähden. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 16% (152 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2008). Tilauksia saatiin lähinnä Offshore- sekä Kauppalaivasegmentiltä. Offshore-segmentin osuus Ship Powerin katsauskauden tilauskertymästä oli 34%, Kauppalaivasegmentin osuus oli 30%, Matkustajalaivasegmentin 18%, Merivoimien 8%, Erikoisalusten ja Ship Designin osuudet olivat 5%.

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 321 milj. euroa (566), laskua oli 43% edellisvuoden vastaavan kauden kaikkien aikojen ennätystasoon verrattuna. Tilauskertymän väheneminen johtui pääosin suurten projektien ajoituksesta sekä talouskriisin vaikutuksesta.  Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 22% (263 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2008). Suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Pakistanista, Kreikasta ja Kyprokselta. Viimeisin 200 MW:n tilaus on Wärtsilän neljäs suuri voimalaprojekti Pakistaniin kahden viime vuoden aikana. Pakistanin odotetaan tarjoavan Wärtsilälle mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Brasiliasta ja Dominikaanisesta Tasavallasta. Saatu suuri kaasuvoimalatilaus on tärkeä merkkipaalu, sillä se on Wärtsilän ensimmäinen merkittävä kaasuprojekti Brasiliassa. Kun kaasun saatavuus paranee Brasiliassa, kaasuvoimalamarkkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti Wärtsilän kannalta. 

Services-liiketoiminnan vahva tilauskertymä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 507 milj. euroa (611), laskua oli 17% verrattuna edellisvuoden ennätyskorkeaan vastaavaan kauteen. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 24% (410 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2008). Katsauskaudella Services-liiketoiminta sai konversiotilaukset kolmelta brasilialaiselta itsenäiseltä voimantuottajalta. Konversiot mahdollistavat polttoainejoustavuuden ja raskasöljystä kaasuun vaihtamisen. Nämä konversiot ovat Wärtsilän historian suurimmat tämän tyyppiset projektit.

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 6.477 milj. euroa (7.219). Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 4.127 milj. euroa (4.810), laskua oli 14%. Katsauskauden toteutuneet peruutukset 51 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Toteutuneita peruutuksia oli lähinnä Kauppalaiva- ja Erikoisalussegmenteillä. Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten potentiaaliseksi peruutusriskiksi noin 1.000 milj. euroa. Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.829 milj. euroa (1.822). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 521 milj. euroa (588).

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

1-3/2009

1-3/2008

Muutos

1-12/2008

Ship Power

127

758

-83%

1 826

Services

507

611

-17%

1 858

Power Plants

321

566

-43%

1 883

Tilauskertymä yhteensä

958

1936

-51%

5 573

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

 

MW

1-3/2009

1-3/2008

Muutos

1-12/2008

Öljy

344

442

-22%

2 029

Kaasu

243

543

-55%

1 240

Uusiutuvat polttoaineet

0

37

-100%

80

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

31.3.2009

31.3.2008

Muutos

2008

Ship Power

4 127

4 810

-14%

4 486

Services

521

588

-11%

445

Power Plants

1 829

1 822

0%

1 949

Tilauskanta yhteensä

6477*

7 219

-10%

6 883

* Ensimmäisen neljänneksen tilausten peruutukset, yhteensä 51 milj. euroa, on vähennetty tilauskannasta.

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1.241 milj. euroa (850), kasvua oli 46%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 53% 373 milj. euroon (244), Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto kehittyi katsauskaudella hyvin myönteisesti ja oli 431 milj. euroa (175), kasvua oli 146% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto säilyi edellisvuoden korkealla tasolla ja oli 434 milj. euroa (428).  Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 30%, Power Plants -liiketoiminnan 35% ja Services-liiketoiminnan osuus 35%.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

1-3/2009

1-3/2008

Muutos

1-12/2008

Ship Power

373

244

53%

1 531

Services

434

428

1%

1 830

Power Plants

431

175

146%

1 261

Liikevaihto yhteensä

1 241

850

46%

4 612

 

TULOS

Katsauskauden liiketulos parani 130 milj. euroon (81), joka on 10,5% liikevaihdosta (9,6). Rahoituserät olivat -7 milj. euroa (-7). Nettokorot olivat -6 milj. euroa (0). Tulos ennen veroja oli 123 milj. euroa (75). Katsauskauden verot olivat -34 milj. euroa (-25). Tulos/osake oli 0,89 euroa (0,49).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskaudella Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 23 milj. euroa (75). Saatujen ennakoiden määrä oli 1.242 milj. euroa (1.083) katsauskauden lopussa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 149 milj. euroa (416). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 613 milj. euroa (-63). Vuoden 2009 aikana maksettu osinko 148 milj. euroa maksettiin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sen sijaan vuoden 2008 aikana maksettu osinko 408 milj. euroa maksettiin vuoden toisella vuosineljänneksellä. Omavaraisuusaste oli 32,1% (32,0) ja nettovelkaantumisaste 0,55 (-0,05).

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 51 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 24 milj. euroa (38), jotka koostuivat 2 milj. euron (5) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 22 milj. euron (33) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 30 milj. euroa (21).

Korkean toimitusvolyymin, tehokkuuden parantamisen ja Services-liiketoiminnan logistiikan kehityssuunnitelmien johdosta koko vuoden 2009 investointien arvioidaan olevan noin 180 milj. euroa.

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN

Katsauskaudella Wärtsilä Services jatkoi verkostonsa vahvistamista avaamalla ja laajentamalla toimipisteitä Italiaan ja Alankomaihin.

TUOTANTO

Katsauskaudella Wärtsilä uusi lisenssivalmistussopimukset japanilaisten Hitachi Zosen Corporationin ja Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n (MHI) kanssa Wärtsilän hidaskäyntisten moottoreiden valmistamiseksi.

Wärtsilän, CSIC:n ja Mitsubishin hidaskäyntisten moottorien tuotannon yhteisyritys Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co.Ltd. (QMD) valmisti ja käynnisti menestyksekkäästi ensimmäisen moottorin maaliskuussa 2009. Tehtaan rakennustyöt saatettiin loppuun huhtikuussa 2009. QMD:lla on noin 200 milj. euron tilauskanta.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

EU:n rahoittama Hercules-Beta -tutkimusprojekti lähti liikkeelle maaliskuussa. Hercules-Beta on laaja, kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on maksimoida laivojen dieselmoottorien polttoainehyötysuhde yhdistettynä erittäin alhaisiin päästöihin sekä kehittää hyötysuhteeltaan optimaalinen ja puhdas uuden sukupolven dieselmoottori.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 18.844 (16.979). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-maaliskuussa 2009 oli 18.821 (16.813). Services -liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 11.172 (10.095), kasvua oli 11%.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 11.3.2009, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 148 milj. euroa. Osinko maksettiin 23.3.2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merenkulun markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen sekä telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen että olemassa olevien tilausten peruutuksiin. Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten peruutusriskiksi noin 1.000 milj. euroa.

Vaikka Power Plants -liiketoiminnan perustekijät ovat ennallaan, rahoituskriisillä on jonkin verran vaikutusta tilausten ajoitukseen. Rahoituskriisin todellinen vaikutus on edelleen pieni, mutta mahdollista vaikutusta tilauksiin on vaikea ennustaa. Useiden uusien projektien rahoitus näyttää turvatulta, ja sähkölaitosten sekä julkisin varoin rahoitettujen voimantuottajien markkinoilla aktiviteetti on lisääntynyt.

Services-liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät merikuljetusten edelleen vähenemiseen, joka voisi johtaa laivojen poistamiseen liikenteestä varsin laajasti. Tämä saattaisi vähentää kunnossapito- ja huoltopalveluiden kysyntää. Toistaiseksi eniten vaikutusta on ollut irtolastialus- ja konttialussegmenteillä.

Wärtsilä seuraa jatkuvasti alihankkijoidensa toiminnan vakautta globaalin talouskriisin valossa eikä tähän toistaiseksi liity merkittäviä riskejä.

Wärtsilällä on tarkoituksenmukaiset rahoitussopimukset maksuvalmiuden säilyttämiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

Wärtsilän vuosikertomus 2008 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT

Kiinaa ja Intiaa lukuun ottamatta kaikkien johtavien talouksien kansantuote on kehittynyt negatiivisesti tänä vuonna, minkä seurauksena myös kaupankäynti vähenee ja kuljetusten ja energian kysyntä laskevat. Tästä syystä merenkulun ja laivanrakennuksen näkymät ovat varsin synkät tällä hetkellä. Varustamot poistavat laivoja liikenteestä edelleen ja yrittävät palauttaa markkinatasapainon. Olemassa olevan aluskannan hallinta ja tilattujen alusten järjestelyt ovat meriteollisuuden keskeisen huomion kohteena tänä päivänä. Offshore-teollisuudessa markkinaperusteet jatkuvalle öljyn etsinnälle ja tuotantoinvestoinneille olisivat olemassa, mutta talouskriisi hankaloittaa merkittävästi tämänkaltaisten projektien etenemistä.

Vuoden 2009 aikana ei tapahdu suuria muutoksia suurten laivojen kuten kontti-, irtolastialusten eikä tankkereiden tilausnäkymissä. Yleinen talousilmapiiri vaikuttaa kuitenkin merkittävästi tilanteeseen, sillä tietyt varustamot, jotka hyötyivät taloudellisesti viime vuosien merenkulun noususuhdanteesta, ovat edelleen taloudellisesti hyvässä asemassa. Mikäli uusien laivojen hinnat sekä konkreettiset merkit talouden elpymisestä kohtaavat, voi tällä olla positiivisia vaikutuksia laivatilausaktiviteettiin. Offshore-segmentin elpyminen riippuu öljyn hinnan kehityksestä sekä rahoituksen helpottumisesta. Uusia tilauksia tehdään todennäköisesti erikoisalusten segmentillä, missä ylikapasiteetti ei ole ongelma. Kansalliset elvytyspaketit auttavat pääasiassa valtioiden projekteja, kuten Laivasto-segmentin tilauksia.

Power Plants -markkinoiden kysyntä säilyy hyvällä tasolla. Joustavien, tehokkaiden ja ympäristömyönteisten voimalaratkaisujen globaali tarve säilyy ja tarjoaa Wärtsilälle hyvän aseman tulevaisuudessa. Paremman hyötysuhteen ja energiaturvallisuuden kysyntä monipuolisten polttoainevaihtoehtojen ja joustavuuden ansiosta ovat suuntauksia, jotka hyödyttävät Wärtsilää. Joustavan perusvoimantuotannon segmentin arvioidaan pysyvän aktiivisena Lähi-idässä, Afrikassa ja Amerikoissa. Lisääntyvää kiinnostusta verkon vakaan toiminnan ja kulutushuippujen tasaamisen ratkaisuihin koko kehittyneessä maailmassa on nähtävissä, kun taas teollisuuden oman voimantuotannon segmentillä aktiviteetti on matalammalla tasolla. Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteetin odotetaan pysyvän hyvällä, mutta kuitenkin vaihtelevalla tasolla.

Services-liiketoiminta jatkaa vakaata kehitystään, mutta meriteollisuuden markkinoiden epävarmuuden vuoksi näkyvyys on lyhentynyt.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN

Merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – MAALISKUU 2009

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

1.1.2009 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavilla on vaikutusta konserniraportointiin:

  • IFRS 8 Toimintasegmentit
  • IAS 23 Vieraan pääoman menot –standardin muutos
  • IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardin muutos
  • IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Wärtsilän liiketoiminta

Wärtsilä valmistaa ja toimittaa voimaratkaisuja merenkulun ja energia-alan markkinoille. Asiakkaille tarjotaan moottoriteknologiaan perustuvia tuotekonsepteja, tuotteita, huoltoa ja varaosia erilaisiin olosuhteisiin sovellettuina. Keskeinen osa liiketoimintaa on toimitettujen laitteistojen elinkaarenaikainen asiakastuki, joka on samanlaista laitteiston käyttötarkoituksesta riippumatta.

Johdon sisäisellä raportoinnilla seurataan toiminnan kehitystä markkinoihin perustuvien liiketoiminta-alueiden perusteella. Raportointi palvelee tavoitteiden asettamista ja budjetin seurantaa ja on siten johtamisen väline eikä varsinainen ulkoinen taloudellinen mittari.

Wärtsilän korkein operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker IFRS 8:n mukaan) on konsernijohtaja tukenaan johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Konsernijohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena eikä liiketoiminta-alueiden tuloksien perusteella. Koska yhtiön integraatiotaso on korkea, liiketoiminta-alueiden raportoidut tulosluvut eivät anna oikeata kuvaa niiden taloudellisesta tilasta ja kehityksestä. Niillä katsotaan myös olevan rajallinen arvo ulkoiselle lukijakunnalle mm. huonon vertailtavuuden takia.

Edellä esitettyihin taustoihin perustuen Wärtsilän liiketoimintaa ei voida jakaa erillisiksi raportoiviksi operatiivisiksi segmenteiksi.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Osavuosikatsaus Q1 2009 (PDF)