Wärtsilä toimittaa Afrikan suurimman kaasumoottorivoimalan Kameruniin

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote, 23 maaliskuuta 2010 at 09.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 23.3.2010 klo 9.30

Wärtsilä on saanut tilauksen Afrikan suurimman kaasuvoimalaitoksen toimittamisesta Kameruniin. Voimalaitos rakennetaan Kribin satamakaupunkiin Guineanlahden rannikolle. Kaasuvoimala toimitetaan avaimet käteen -projektina. Tilauksen arvo on noin 120 milj. euroa.

Tilauksen teki Kribi Power Development Company (KPDC), joka on AES Corporationin tytäryhtiö. Wärtsilä toimittaa monipolttoainemoottorit, jotka toimivat pääasiassa kaasulla. Voimalaitos, jonka arvioidaan olevan täydessä toimintakunnossa vuoden 2011 loppuun mennessä, tuottaa sähköä maan kantaverkkoon.

Wärtsilän tarjoaman voimalaitosratkaisun menestyksen taustalta löytyy useita tekijöitä. Wärtsilän vahvuuksia olivat sen monipolttoainemoottoreiden korkea hyötysuhde eri kuormituksilla, kustannustehokkuus sekä monipolttoainemoottoreiden joustavuus.

Uuden voimalaitoksen tuotantokapasiteetilla pystytään vastaamaan lisääntyneeseen sähkön kysyntään. Voimalaitos monipuolistaa Kamerunin sähköntuotantokapasiteettia, joka perustuu pääasiassa vesivoimaan. Myös maan vanhoja ja tehottomia voimalaitoksia voidaan sulkea, jolloin sähköntuotannosta aiheutuvat haitalliset päästöt vähenevät. Voimalaitoksen rakentamisen on arvioitu tuovan alueelle yli 500 uutta työpaikkaa, ja toiminnan ylläpito edellyttää yli 60 henkilön kouluttamista.

“Wärtsilän monipolttoainemoottoreiden joustavuus ja alhaiset käyttökustannukset ovat saaneet tunnustusta maailmanlaajuisesti. Sähköä tuotetaan Kamerunin kantaverkkoon lähinnä vesivoiman avulla, jonka kapasiteetin määrä vaihtelee. Wärtsilän moottorit tarjoavat joustavan ratkaisun, jonka avulla asiakas pystyy sopeutumaan kantaverkon kuormituksen vaihteluihin ja joka parantaa sähkönjakelun luotettavuutta varsinkin kuivina kausina. Lisäksi asiakas voi vaihtaa Wärtsilän moottoreissa käytettävän polttoaineen kaasusta kevytpolttoöljyksi huollon ajaksi”, toteaa Arnaud Gouet, johtaja, Wärtsilä Power Plants, Etelä-Afrikka.

Tämä projekti on jatkoa 2009 joulukuussa käyttöönotetulle 86 MW:n suuruiselle Dibamban voimalaitokselle Kamerunin Yassassa. Wärtsilän Kameruniin toimittamien moottoreiden teho uusi Kribin tilaus mukaan lukien on lähes 450 MW.

Lisätietoja:
Tony van Velzen
Aluejohtaja, Afrikka
Wärtsilä Power Plants
Puh: +31 6 5345 2008
tony.vanvelzen@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com