Täydennys taloudellisiin tietoihin liittyen Wärtsilä Oyj Abp:n suositeltuun käteisostotarjoukseen Hamworthy plc:stä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 22 marraskuuta 2011 at 19.00 UTC+2

Pörssitiedote, jonka Wärtsilä Oyj Abp julkaisi 22.11.2011 kello 9.00 Suomen aikaa, täydennetään Hamworthy plc:n tarkemmilla taloudellisilla tiedoilla. Hamworthy plc julkaisi osavuosikatsauksensa ajalta huhti-syyskuu 2011 tänään 22.11.2011 kello 9:00. Avainluvut löytyvät alla.
 

GBP Kuusi kuukautta joka päättyi 30.9.2011 Tilikausi joka päättyi 31.3.2011 Tilikausi joka päättyi 31.3.2010
Liikevaihto 109 232 181 628 214 330
Liikevoitto 9 030 13 307 19 464
Liikevoittomarginaali 8.4% 7.6% 9.1%
Tulos/osake 16.7 24.1 32.2
Pitkäaikaiset varat 43 297 45 022 45 110
Lyhytaikaiset varat 168 983 172 907 164 324
Varat yhteensä  212 280 217 929 209 434
Lyhytaikaiset velat 92 652 96 036 91 985
Pitkäaikaiset velat 20 386 23 443 32 449
Velat yhteensä 113 038 119 479 124 434
Oma pääoma yhteensä 99 242 98 450 85 000

Linkki pörssitiedotteeseen 22.11.2011: Wärtsilältä suositeltu käteisostotarjous Hamworthy plc:stä
 

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 7095445
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö
Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com