Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 22 lokakuuta 2015 at 08.30 UTC+2

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS KEHITTYVÄT SUUNNITELMIEN MUKAISESTI

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2015 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä Osavuosikatsaus Q3 2015. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2015/q3/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä laski 17% 1.086 milj. euroon (1.309)
- Liikevaihto kasvoi 9% 1.222 milj. euroon (1.117)
- Tilaus-laskutussuhde 0,89 (1,17)
- EBITA 170 milj. euroa eli 13,9% liikevaihdosta (149 milj. euroa ja 13,3%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 160 milj. euroa eli 13,1% liikevaihdosta (142 milj. euroa ja 12,7%)
- Tulos/osake 0,49 euroa (0,43)
- Liiketoiminnan rahavirta -5 milj. euroa (68)
- Jaakko Eskola nimitettiin Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtajaksi 1.11.2015 alkaen

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2015

- Tilauskertymä oli vakaa 3.529 milj. eurossa (3.562)
- Liikevaihto kasvoi 6% 3.439 milj. euroon (3.230)
- Tilaus-laskutussuhde 1,03 (1,10)
- EBITA 420 milj. euroa eli 12,2% liikevaihdosta (392 milj. euroa ja 12,1%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 397 milj. euroa eli 11,5% liikevaihdosta (373 milj. euroa ja 11,5%)
- Tulos/osake 1,46 euroa (1,16)
- Liiketoiminnan rahavirta 78 milj. euroa (240)
- Tilauskanta kasvoi 9% ja oli kauden lopussa 5.112 milj. euroa (4.674)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2015 ENNALLAAN

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistuksessa on huomioitu L-3 Marine Systems International (MSI) -yritysoston vaikutukset. MSI:n osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on arviolta 250 milj. euroa ja vuoden 2015 liiketuloksesta arviolta 9 milj. euroa. MSI:n liiketuloksen ennen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja arvioidaan yltävän 16 milj. euroon.

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:

”Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 9% yhteensä 1.222 miljoonaan euroon jälkimarkkinoiden lisääntyneen aktiviteetin sekä L-3 Marine Systems International -yritysoston ansiosta. Services-liiketoiminnan hyvä kehitys nosti kannattavuuden 13,1%:iin. Olemme hyvää tahtia saavuttamassa tämän vuoden liikevaihto- ja kannattavuusohjeistukset.

Kilpailu energiantuotantomarkkinoilla lisääntyy, ja vallitseva makrotalouden epävarmuus hidastaa edelleen asiakkaiden päätöksentekoa. Meillä on kuitenkin vireillä monia hankkeita, ja näemme tulevalla neljänneksellä mahdollisuuksia aktiviteetin kohentumiseen. Marine Solutions -liiketoiminnan markkinatilanne on edelleen haastava. Aluksia tilataan vähän, minkä lisäksi offshore-segmentin heikko markkinatunnelma vaikuttaa tilauskertymäämme. On kuitenkin ilo todeta, että Services-liiketoiminta kompensoi hyvin laitteidemme alhaisempaa kysyntää. Merenkulkualan asiakkaiden lisääntynyt kunnossapitokysyntä ja voimalaitosten huoltomarkkinoiden vakaus viittaavat myönteisiin näkymiin loppuvuodelle.

Wärtsilän missio on muokata merenkulku- ja energiamarkkinoita kehittämällä edistyksellisiä teknologioita ja keskittymällä elinkaaren aikaiseen suorituskykyyn – kunnianhimomme on korkealla. Meillä on erinomaiset valmiudet hyötyä loppumarkkinoidemme perustavanlaatuisista muutoksista sekä asiakkaiden halusta saada yhä korkeampi hyötysuhde yhdistettynä entistä pienempiin päästöihin. Olemme myös käynnistäneet viime vuosina useita toimenpiteitä toimintamme tehokkuuden ja joustavuuden kehittämiseksi. Olen vakuuttunut Wärtsilän mahdollisuuksista kasvaa ja parantaa kannattavuuttaan pitkällä aikavälillä. Uskon myös, että aiemmissa tehtävissään ansioitunut Jaakko Eskola on juuri oikea henkilö johtamaan yritystä jatkuvan menestyksen tiellä. Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia ja Wärtsilän koko organisaatiota kuluneista neljästä inspiroivasta vuodesta.”

AVAINLUVUT

MEUR

7-9/2015

7-9/2014

Muutos

1-9/2015

1-9/2014

Muutos

2014

Tilauskertymä

1 086

1 309

-17%

3 529

3 562

-1%

5 084

Tilauskanta kauden lopussa

   

5 112

4 674

9%

4 530

Liikevaihto

1 222

1 117

9%

3 439

3 230

6%

4 779

Liiketulos (EBITA)1

170

149

14%

420

392

7%

594

% liikevaihdosta

13,9

13,3

 

12,2

12,1

 

12,4

Liiketulos (EBIT)2

160

142

13%

397

373

7%

569

% liikevaihdosta

13,1

12,7

 

11,5

11,5

 

11,9

Tulos ennen veroja

132

129

 

354

338

 

494

Tulos/osake, euroa

0,49

0,43

 

1,46

1,16

 

1,76

Liiketoiminnan rahavirta

-5

68

 

78

240

 

452

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

513

277

 

94

Bruttoinvestoinnit

   

314

69

 

94

Nettovelkaantumisaste

   

0,26

0,14

 

0,05

1 EBITA on esitetty ilman uudelleenjärjestelyihin liittyviä 11 milj. euron kertaluonteisia eriä (17) ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä 23 milj. euron poistoja (19) katsauskaudella tammi-syyskuu 2015. Kolmannella neljänneksellä uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 11 milj. euroa (1) ja hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).

2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

MARKKINANÄKYMÄT

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Kaasun alhainen hinta tukee kysyntää Yhdysvalloissa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi saa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan voimantuotantojärjestelmiä. Sähkömarkkinoita ympäri maailmaa kehitetään mukautumaan vaadittuun joustavuuteen.

Näkymät merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään. Offshore-segmentillä öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Tämän seurauksena porauslauttojen ja tukialusten kysyntä on heikkoa. Kaasunkuljetustilausten odotetaan pysyvän normalisoituneella tasolla. Risteilijöiden näkymät pysyvät positiivisena Aasian matkustajaliikenteen ennakoidun kasvun vuoksi. Lauttojen näkymiä puolestaan tukevat merkit Yhdysvaltojen ja Euroopan talouden elpymisestä. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä. Lainsäädäntöympäristö lisää kiinnostusta kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Toisaalta öljyn hinnan lasku on heikentänyt huoltonäkymiä tietyillä offshore-markkinoilla. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista huoltovolyymien laskua. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 22. lokakuuta 2015 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1064308&s=1&k=3B398222C5AEF8CFB1BCE24CAB280782.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/56579541. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén                                           Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                       Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17. 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com